Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 30. Bố của Xi-mông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Kiệm
  Ngày gửi: 20h:03' 20-12-2008
  Dung lượng: 282.5 KB
  Số lượt tải: 555
  Số lượt thích: 0 người
  G.MÔ-PA-XĂNG
  Tiết 151-152
  Kiểm tra : Kể tên các tác phẩm thuộc nhà văn Pháp đã học ở lớp 6 và lớp 8 ?


  Tiết 151-152
  G.MÔ-PA-XĂNG
  G.Mô-pa-xăng
  Hoạt động 1 : Giới thiệu về tác giả, tác phẩm
  - GV giôùi thieäu theâm veà taùc giaû vaø taùc phaåm.
  - GV keå toùm taét taùc phaåm cho HS nghe.
  I. TÌM HIỂU CHUNG
  1. Tác giả
  - Mô-pa-xăng (1850 - 1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng với xu hường truyện ngắn hiện thực
  2. Tác phẩm
  - Trích "Tuyển tập truyện ngắn Pháp"
  Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc, kể, tìm bố cục đoạn trích
  - GV hướng dẫn HS cách đọc, chú ý ngôn ngữ nhân vật, GV đọc.
  - Hỏi: Em hãy tóm tắt đoạn trích SGK ?
  Hỏi: Đoạn trích có thể chia làm mấy phần ? nội dung ?
  - GV nhận xét, sửa, kết luận
  3. Ñoïc – keå – tìm boá cuïc
  a) Ñoïc
  b) Keå
  4. Boá cuïc
  - Phaàn 1 : Noãi tuyeät voïng cuûa Xi - Moâng
  - Phaàn 2 : Xi - Moâng gaëp baùc Philíp
  - Phaàn 3 : Baùc Philíp ñöa Xi - Moâng veà nhaø, nhaän laøm boá Xi - Moâng .
  - Phaàn 4 : Ngaøy hoâm sau ôû tröôøng
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn phân tích nhân vật Xi - Mông
  Hỏi: Văn bản trích gồm mấy nhân vật chính ? Ngoài ra, còn có các nhân vật phụ nào ?
  Hỏi: Phần đầu văn bản trích đã kể và tả tâm trạng của Xi- mông trong hoàn cảnh cụ thể nào ?
  Hỏi: Tâm trạng chính của Xi- mông là tâm trạng gì ?
  Hỏi: Theo em, vì sao Xi - mông lại có tâm trạng đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng ?
  Hỏi: Tác giả đã khắc họa nỗi đau đớn của Xi - mông như thế nào qua (cách) ý nghĩ, cách nói năng, tâm trạng của em ?
  II. PHÂN TÍCH
  1. Nhân vật Xi - Mông
  a) Đau đớn, tuyệt vọng vì không có bố
  - Ý nghĩ và hành động : Bỏ nhà ra bờ sông định tự tử
  - Cử chỉ, hành động : hay khóc
  - Nói năng : ấp úng, ngắt quãng, không nên lời
  - Tâm trạng : cảm giác uể oải, buồn bả vô cùng, chẳng nhìn thấy gì và chẳng nghĩ gì ?
  Hỏi: Sau khi gặp bác Phi - líp, tâm trạng của Xi - mông thay đổi như thế nào ? Thể hiện qua những tri tiết nào trong truyện ?
  Hỏi: Cảm nhận của em bé về nhân vật Xi- mông ?
  Hỏi: Truyện của Xi - mông khiến em suy nghĩ gì không?
  Hỏi: Bài học rút ra trước câu chuyện của Xi- mông ?
  Hỏi: Trong câu chuyện này, ai là người có lỗi ? (GV bình ý này).
  - GV khái quát tiết1, gợi mở tiết 2
  b) Kieâu haõnh, töï tin khi ñöôïc baùc Philíp nhaän laøm boá
  - Heát caû buoàn.
  - Ñöa con maét thaùch thöùc luõ baïn
  => Laø ñöùa treû coù caù tính nhuùt nhaùt, song raát coù nghò löïc.
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn phân tích tiếp văn bản
  Hỏi: Hãy nhắc lại các nhân vật chính trong truyện ?
  Hỏi: Tác giả giới thiệu nhân vật Blăng - sốt qua những nét cụ thể nào ?
  Hỏi: Có ý kiến cho rằng: chị Blăng - sốt là người hư hỏng. Nhưng có ý kiến lại cho rằng: chị là người tốt nhưng tốt lỡ lầm mà thôi. ý kiến của em như thế nào ?
  2. Nhân vật Blăng - sốt
  - Ngôi nhà của chị : nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ.
  - Thái độ với khách : đứng nghiêm nghị . như muốn cấm đàn ông bước qua cửa .
  Hỏi: Hãy chứng minh chị là người tốt qua những nét cụ thể: ngôi nhà, thái đô đối với khách, nỗi lòng của chị khi nghe con nói.?
  - GV phân tích, diễn giảng.
  Hỏi: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Blăng - sốt ?
  Hỏi: Thái đọ của em với nhân vật Blăng - sốt.
  Hỏi: Những trừong hợp như chị Blăng - sốt trong cuộc sống của chúng ta có không?
  - GV liên hệ: "Thúy Kiều" và thực tế cuộc sống.
  - Nỗi lòng với con :
  + Tái tê đến tận xương tủy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
  + Lặng ngắt và quần quại vì thổ thẹn
  => Người thiếu phụ xin đẹp, đức hạnh
  Hoạt động 5 : Hướng dẫn phân tích tiếp nhân vật Philíp
  Hỏi: Tâm trạng của bác Phi- líp được miêu tả qua mấy giai đoạn ? đó là những giai đoạn nào ?
  Hỏi: Hãy phân tích diễn biến của bác Phi - líp qua từng giai đoạn ?
  Hỏi: Em có nhận xét gì về diễn biến tâm trạng của bác Phi - líp ?
  (Từ ý định đùa cợt thường tình của đàn ông -> sự nghiêm túc thực sự; từ sự an ủi của người lớn với đứa trẻ con có hoàn cảnh éo le đến tình thương yêu đích thực).
  3. Nhân vật Philíp
  - Khi gặp ông Xi - Mông
  + Đặt tay lên vai em ôn tồn hỏi, nhìn em nhân hậu.
  - Trên đường đưa Xi - Mông về nhà nghĩ bụng có thể đùa cợt với chị "tự nhủ thầm ."
  Hỏi: Tình thương yêu của Phi - líp với Xi - mông thể hiện rõ nét nhất qua cử chỉ nào của bác ? Hãy bình giá cử chỉ ấy ?
  Hỏi: Nêu cảm nhận của em về bác Phi- líp ? GV liên hệ, bình.
  Hỏi: Em có nhận xét gì về tâm trạng của 3 nhân vật trong đoạn trích và cách miêu tả của tác giả ?
  Hỏi: Trong câu truyện này, ai là người đáng thương, ai là người đáng trách, vì sao ?
  - Khi gặp chị Blăng - sốt hiểu ra là không thể bỡn cợt với chị.
  - Khi đối đáp với Xi - Mông nhận làm bố của Xi - Mông
  => Là người nhân hậu, giàu tình thương, đã cứu sống Xi - Mông, nhận làm bố của Xi - Mông đem lại niềm vui cho em.
  Hoạt động 6 : Hướng dẫn tổng kết .
  Hỏi: Nét chính về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
  HS đọc ghi nhớ (SGK)
  III. TỔNG KẾT
  1. Nghệ thuật : Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật sắc nét.
  2. Nội dung : Nhắc nhở lòng thương yêu con người bà bạn.
  Hoạt động 7 : Hướng dẫn luyện tập
  Hỏi: Em thích chi tiết nào trong truyện ? cảm nhận của em về chi tiết đó ?
  Hỏi: Đóng vai trò 1 trong 3 nhân vật, kể lại đoạn trích ?
  IV. LUYỆN TẬP
  - Đồng cảm với nhân vật
  - Kể lại đoạn trích
  C. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ÔÛ NHAØ
  - Hoïc thuoäc ghi nhôù. Vieát moät ñoaïn vaên neâu caûm nhaän veà nhaân vaät baùc Phi - líp
  - Chuaån bò baøi : Toång keát veà ngöõ phaùp
  No_avatar

  em cam on co rat nhieu bai giang rat hay

  Lè lưỡi

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng