Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 30. Bố của Xi-mông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Kiệm
  Ngày gửi: 20h:03' 20-12-2008
  Dung lượng: 282.5 KB
  Số lượt tải: 555
  Số lượt thích: 0 người
  G.MÔ-PA-XĂNG
  Tiết 151-152
  Kiểm tra : Kể tên các tác phẩm thuộc nhà văn Pháp đã học ở lớp 6 và lớp 8 ?


  Tiết 151-152
  G.MÔ-PA-XĂNG
  G.Mô-pa-xăng
  Hoạt động 1 : Giới thiệu về tác giả, tác phẩm
  - GV giôùi thieäu theâm veà taùc giaû vaø taùc phaåm.
  - GV keå toùm taét taùc phaåm cho HS nghe.
  I. TÌM HIỂU CHUNG
  1. Tác giả
  - Mô-pa-xăng (1850 - 1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng với xu hường truyện ngắn hiện thực
  2. Tác phẩm
  - Trích "Tuyển tập truyện ngắn Pháp"
  Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc, kể, tìm bố cục đoạn trích
  - GV hướng dẫn HS cách đọc, chú ý ngôn ngữ nhân vật, GV đọc.
  - Hỏi: Em hãy tóm tắt đoạn trích SGK ?
  Hỏi: Đoạn trích có thể chia làm mấy phần ? nội dung ?
  - GV nhận xét, sửa, kết luận
  3. Ñoïc – keå – tìm boá cuïc
  a) Ñoïc
  b) Keå
  4. Boá cuïc
  - Phaàn 1 : Noãi tuyeät voïng cuûa Xi - Moâng
  - Phaàn 2 : Xi - Moâng gaëp baùc Philíp
  - Phaàn 3 : Baùc Philíp ñöa Xi - Moâng veà nhaø, nhaän laøm boá Xi - Moâng .
  - Phaàn 4 : Ngaøy hoâm sau ôû tröôøng
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn phân tích nhân vật Xi - Mông
  Hỏi: Văn bản trích gồm mấy nhân vật chính ? Ngoài ra, còn có các nhân vật phụ nào ?
  Hỏi: Phần đầu văn bản trích đã kể và tả tâm trạng của Xi- mông trong hoàn cảnh cụ thể nào ?
  Hỏi: Tâm trạng chính của Xi- mông là tâm trạng gì ?
  Hỏi: Theo em, vì sao Xi - mông lại có tâm trạng đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng ?
  Hỏi: Tác giả đã khắc họa nỗi đau đớn của Xi - mông như thế nào qua (cách) ý nghĩ, cách nói năng, tâm trạng của em ?
  II. PHÂN TÍCH
  1. Nhân vật Xi - Mông
  a) Đau đớn, tuyệt vọng vì không có bố
  - Ý nghĩ và hành động : Bỏ nhà ra bờ sông định tự tử
  - Cử chỉ, hành động : hay khóc
  - Nói năng : ấp úng, ngắt quãng, không nên lời
  - Tâm trạng : cảm giác uể oải, buồn bả vô cùng, chẳng nhìn thấy gì và chẳng nghĩ gì ?
  Hỏi: Sau khi gặp bác Phi - líp, tâm trạng của Xi - mông thay đổi như thế nào ? Thể hiện qua những tri tiết nào trong truyện ?
  Hỏi: Cảm nhận của em bé về nhân vật Xi- mông ?
  Hỏi: Truyện của Xi - mông khiến em suy nghĩ gì không?
  Hỏi: Bài học rút ra trước câu chuyện của Xi- mông ?
  Hỏi: Trong câu chuyện này, ai là người có lỗi ? (GV bình ý này).
  - GV khái quát tiết1, gợi mở tiết 2
  b) Kieâu haõnh, töï tin khi ñöôïc baùc Philíp nhaän laøm boá
  - Heát caû buoàn.
  - Ñöa con maét thaùch thöùc luõ baïn
  => Laø ñöùa treû coù caù tính nhuùt nhaùt, song raát coù nghò löïc.
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn phân tích tiếp văn bản
  Hỏi: Hãy nhắc lại các nhân vật chính trong truyện ?
  Hỏi: Tác giả giới thiệu nhân vật Blăng - sốt qua những nét cụ thể nào ?
  Hỏi: Có ý kiến cho rằng: chị Blăng - sốt là người hư hỏng. Nhưng có ý kiến lại cho rằng: chị là người tốt nhưng tốt lỡ lầm mà thôi. ý kiến của em như thế nào ?
  2. Nhân vật Blăng - sốt
  - Ngôi nhà của chị : nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ.
  - Thái độ với khách : đứng nghiêm nghị . như muốn cấm đàn ông bước qua cửa .
  Hỏi: Hãy chứng minh chị là người tốt qua những nét cụ thể: ngôi nhà, thái đô đối với khách, nỗi lòng của chị khi nghe con nói.?
  - GV phân tích, diễn giảng.
  Hỏi: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Blăng - sốt ?
  Hỏi: Thái đọ của em với nhân vật Blăng - sốt.
  Hỏi: Những trừong hợp như chị Blăng - sốt trong cuộc sống của chúng ta có không?
  - GV liên hệ: "Thúy Kiều" và thực tế cuộc sống.
  - Nỗi lòng với con :
  + Tái tê đến tận xương tủy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
  + Lặng ngắt và quần quại vì thổ thẹn
  => Người thiếu phụ xin đẹp, đức hạnh
  Hoạt động 5 : Hướng dẫn phân tích tiếp nhân vật Philíp
  Hỏi: Tâm trạng của bác Phi- líp được miêu tả qua mấy giai đoạn ? đó là những giai đoạn nào ?
  Hỏi: Hãy phân tích diễn biến của bác Phi - líp qua từng giai đoạn ?
  Hỏi: Em có nhận xét gì về diễn biến tâm trạng của bác Phi - líp ?
  (Từ ý định đùa cợt thường tình của đàn ông -> sự nghiêm túc thực sự; từ sự an ủi của người lớn với đứa trẻ con có hoàn cảnh éo le đến tình thương yêu đích thực).
  3. Nhân vật Philíp
  - Khi gặp ông Xi - Mông
  + Đặt tay lên vai em ôn tồn hỏi, nhìn em nhân hậu.
  - Trên đường đưa Xi - Mông về nhà nghĩ bụng có thể đùa cợt với chị "tự nhủ thầm ."
  Hỏi: Tình thương yêu của Phi - líp với Xi - mông thể hiện rõ nét nhất qua cử chỉ nào của bác ? Hãy bình giá cử chỉ ấy ?
  Hỏi: Nêu cảm nhận của em về bác Phi- líp ? GV liên hệ, bình.
  Hỏi: Em có nhận xét gì về tâm trạng của 3 nhân vật trong đoạn trích và cách miêu tả của tác giả ?
  Hỏi: Trong câu truyện này, ai là người đáng thương, ai là người đáng trách, vì sao ?
  - Khi gặp chị Blăng - sốt hiểu ra là không thể bỡn cợt với chị.
  - Khi đối đáp với Xi - Mông nhận làm bố của Xi - Mông
  => Là người nhân hậu, giàu tình thương, đã cứu sống Xi - Mông, nhận làm bố của Xi - Mông đem lại niềm vui cho em.
  Hoạt động 6 : Hướng dẫn tổng kết .
  Hỏi: Nét chính về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
  HS đọc ghi nhớ (SGK)
  III. TỔNG KẾT
  1. Nghệ thuật : Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật sắc nét.
  2. Nội dung : Nhắc nhở lòng thương yêu con người bà bạn.
  Hoạt động 7 : Hướng dẫn luyện tập
  Hỏi: Em thích chi tiết nào trong truyện ? cảm nhận của em về chi tiết đó ?
  Hỏi: Đóng vai trò 1 trong 3 nhân vật, kể lại đoạn trích ?
  IV. LUYỆN TẬP
  - Đồng cảm với nhân vật
  - Kể lại đoạn trích
  C. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ÔÛ NHAØ
  - Hoïc thuoäc ghi nhôù. Vieát moät ñoaïn vaên neâu caûm nhaän veà nhaân vaät baùc Phi - líp
  - Chuaån bò baøi : Toång keát veà ngöõ phaùp
  No_avatar

  em cam on co rat nhieu bai giang rat hay

  Lè lưỡi

   
  Gửi ý kiến