Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 38. Axetilen

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Danh
  Ngày gửi: 18h:01' 26-12-2008
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 169
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1. So sánh tính chất của Metan và Etilen ?
  Tính chất vật lí
  Tính chất hóa học
  2. Phương pháp hóa học loại bỏ khí Etilen có lẫn trong khí Metan để thu được Metan tinh khiết là:
  Đốt hỗn hợp.
  B. Dẫn hỗn hợp lội qua dung dịch brôm.
  C. Dẫn hỗn hợp lội qua khí bình đựng clo.
  D. Dẫn hỗn hợp qua nước.
  3. Bài tập 4. SGK
  C = C
  H
  H
  H
  H
  C2H2
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
  (sgk)
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
  C C
  H
  H
  H
  H
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Hoạt động nhóm: Dựa vào CTCT và mô hình phân tử, hãy lắp ráp mô hình phân tử dạng rỗng và mô tả đặc điểm cấu tạo phân tử C2H2:
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  Dựa vào thành phần phân tử và cấu tạo phân tử Axetilen, hãy dự đoán axetilen có khả năng phản ứng với những chất nào ?
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen phản ứng cộng với dung dịch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen phản ứng cộng với dung dịch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV. ?NG D?NG:
  SX nhựa PVC, cau su
  SX Axit axetic, rượu etilic
  (sgk)
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen phản ứng cộng với dung dịch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV.?NG D?NG:(sgk)
  V. DI?U CH?:
  PTHH: CaC2 + H2O ?C2H2 + Ca(OH)2
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen ph?n ?ng c?ng v?i dung d?ch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV.?NG D?NG:(sgk)
  V. DI?U CH?:
  PTHH: CaC2 + H2O ?C2H2 + Ca(OH)2
  Bình A:chứa khí metan
  Bình B:chứa khí axetilen
  Bình C:chứa khí cacbonic.
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen ph?n ?ng c?ng v?i dung d?ch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV.?NG D?NG:(sgk)
  V. DI?U CH?:
  PTHH: CaC2 + H2O ?C2H2 + Ca(OH)2
  BÀI TẬP 3/122 (SGK).
  Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?
  *Hu?ng d?n:
  PTHH(C2H2,Br2)
  PTHH
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  BÀI TẬP 3/122 (SGK).
  Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?
  Gi?i:
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  Gi?i:
  Cách 2:
  Theo PTHH cứ 1 mol C2H4 phản ứng với 1 mol brom
  1 mol C2H2 phản ứng với 2 mol brom (1)
  Trong 0,1lit khí chứa số mol C2H4 và C2H2 như nhau (2)
  Vậy từ (1) và(2) suy ra: số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4, nên thể tích dung dịch brom
  bị mất màu cũng tăng gấp đôi và = 100 ml.

  CH2 = CH2 + Br2  Br- CH – CH – Br(1)
  1 mol 1 mol
  CH ≡ CH + 2Br2  Br2CH = CHBr2 (2)
  1mol 2 mol
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen ph?n ?ng c?ng v?i dung d?ch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV.ỨNG DỤNG:(sgk)
  V. DI?U CH?:
  PTHH: CaC2 + H2O ?C2H2 + Ca(OH)2
  4- Trang 122: Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml oxi.
  a.Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?
  b. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ?
  (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)
  Giải:
  Gọi thể tích khí metan và axetilen trong hỗn hợp lần lượt là X và Y.
  Ta có: X + Y = 28 (ml)
  PTHH: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
  X ml 2X ml X ml
  2C2H2 + 5O2  4 CO2 + 2H2O
  Y ml 5/2Y ml 2Y ml
  Thể tích oxi: 2X + 5/2Y = 67,2 ml
  Từ 1 và 2 ta có hệ PT:
  X + Y = 28
  2X + 5/2Y = 67,2

  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  4- Trang 122: Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml oxi.
  a.Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?
  b. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ?
  (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)
  Giải hệ PT ta được: X= 5,6 ml; Y= 22,4 ml

  b) Theo PTHH:
  Ti?t 47: AXETILEN
  CTPT: C2H2. PTK: 26
  I. TÍNH CH?T V?T LÍ:
  (sgk)
  II. C?U T?O PHN T?:
  Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
  Viết gọn: CH ≡ CH
  Trong liên kết 3, có 2 liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  III. TÍNH CH?T HĨA H?C:
  1. Axetilen cĩ chy khơng ?
  PTHH: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
  2. Axetilen cĩ lm m?t mu dung d?ch brom khơng ?
  * Axetilen ph?n ?ng c?ng v?i dung d?ch brom:
  CH?CH(k) + Br-Br(dd) ? Br-CH=CH-Br(l)
  Sản phẩm còn liên kết đơn trong phân tử nên có thể cộng tiếp với 1 phân tử brôm nữa:
  Br-CH=CH-Br(l) + Br-Br(dd)  Br2CH-CHBr2(dd)

  IV.ỨNG DỤNG:(sgk)
  V. ĐIỀU CHẾ:
  PTHH: CaC2 + H2O ?C2H2 + Ca(OH)2
  *HU?NG D?N V? NH:
  Bi v?a h?c:
  Tính chất hóa học và ứng dụng của axetilen?
  Bài tập: 1,2,5 trang 122(sgk)
  Hướng dẫn BT 5:
  -Gọi X, Y lần lượt là thể tích của C2H2 và C2H4
  Tính số mol Br2
  Viết các PTHH Tìm số mol Br2 tham gia PƯ theo thể tích C2H2 và C2H4
  -Lập hệ PT, tìm X,Y %X,%Y

  2. Bi s?p h?c:
  Ti?t 48: Ki?m tra 1 ti?t
  + Cơng th?c c?u t?o c?a CH4, C2H4, C2H2 ?
  + Tính ch?t v?t lí v tính ch?t hĩa h?c c?a CH4, C2H4, C2H2 ?
  + Bi t?p tinh ch? v nh?n bi?t hĩa ch?t, bi tốn tính theo PTHH .
  Ti?t 49: Benzen
  + Tìm hi?u cơng th?c c?u t?o c?a benzen .
  No_avatar

  Bài này hay tuyệt vời. Cảm ơn thầy danh nhiều nhé Thầy dạy trường nào đấy? Chúc thầy luôn mạnh khỏe và công tác tốt nhé

  No_avatar

  Con cảm ơn thầy nhiều lắm :)

  Chúc thầy luôn khỏe mạnh và thành công trong con đường dạy học 

  No_avatar

  bt 5dau woai

   

  No_avatar

  chuc thay hanh phuc

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓