Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Minh Đức
  Ngày gửi: 15h:12' 07-11-2010
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 487
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Thế nào là hai phân thức bằng nhau?Viết dạng tổng quát?
  nếu A.D = B.C

  (A,B,C,D là các đa thức.B,D khác đa thức 0)
  So sánh hai cặp phân thức sau ?
  Vậy
  ( n là ƯC của a và b)
  TC co bản của phõn thức
  Tính chất của phân thức có giống tính chất của phân số hay không?
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  1. Tính chất cơ bản của phân thức
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  1.Tính chất cơ bản của phân thức
  Tính chất: (SGK - 37)
  Với là một phân thức.Ta có
  (N là một nhân tử chung của A và B)


  Dựng tớnh ch?t co b?n c?a phõn th?c,hóy gi?i thớch vỡ sao cú th? vi?t:
  (M là một đa thức khác đa thức 0)

  Nhận xét: Tính chất cơ bản của phân thức giống với tính chất cơ bản của phân số.
  ( n là ƯC của a và b)
  ( N là nhân tử chung của A và B)
  ( M là đa thức khác đa thức 0)
  Phân số là trường hợp đặc biệt của phân thức khi A,B là những đa thức bậc 0.Vì vậy tính chất cơ bản của phân số là một trường hợp đặc biệt của tính chất cơ bản của phân thức đại số.
  So sánh tính chất cơ bản của phân thức với tính chất cơ bản của phân số?
  2. Quy tắc đổi dấu
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.
  1.Tính chất cơ bản của phân thức
  hoặc
  hoặc
  Dựng tớnh ch?t co b?n c?a phõn th?c,hóy gi?i thớch vỡ sao cú th? vi?t:
  2. Quy tắc đổi dấu
  Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.
  x - 4
  x - 5
  1. Tính chất cơ bản của phân thức
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  Đ
  S
  S
  3.LUYỆN TẬP:
  Bµi tËp 1: §iÒn ®óng, sai trong c¸c c©u tr¶ lêi sau vµ dïng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc gi¶i thÝch:
  1/
  20x2y2
  =
  11
  20
  11x2y2
  2/
  x
  x2y
  =
  x . 0
  x2y.0
  3/
  5 + x
  x2 + x
  5
  x2
  =
  4/
  2y2( y - 1)
  3y2(y - 1)
  2
  3
  =
  Đ
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  Bài tập 2: Điền đúng sai trong các câu trả lời sau:
  Kết quả đổi dấu phân thức là :
  - 9x
  5 - x
  A/
  9x
  5 - x
  B/
  9x
  5 + x
  C/
  9x
  x - 5
  D/
  9x
  - ( x - 5)
  Sai vì chỉ đổi dấu mẫu không đổi dấu tử
  Sai vì chỉ d?i d?u m?u v đổi dấu một hạng tử của tử
  Đúng vì đổi dấu cả tử và mẫu
  Sai vì đưa tử vào trong ngoặc có dấu trừ đằng trước và đổi dấu mẫu
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  CHÚC MỪNG
  CHNG EM
  NHN NGY
  20-11
  CÁC THẦY CÔ
  1
  2
  3
  4
  5
  1.Khẳng định sau đúng hay sai?

  2.Bạn Quang nói rằng

  bạn Vận thì nói

  Theo em ai nói đúng?
  4.Phân thức bằng phân thức là
  B.


  C. D.
  5.Khoanh trong vào chữ cái trước cách viết sai:
  B.

  C. D.
  3.Chúc mừng bạn được thưởng 10 điểm
  Điểm đội 1:
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  Điểm đội 2:
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  1
  2
  3
  4
  5
  CHNG EM
  CHC M?NG
  CC TH?Y Cễ
  N HN NGY
  20-11!!!
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Bạn Vân đúng
  Đúng
  6
  6
  6.Chúc mừng bạn được thưởng 10 điểm
  CHÚNG EM
  CHÚC MỪNG
  CÁC THẦY CÔ
  NHÂN NGÀY
  20-11!!!
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  Hãy chứng minh đẳng thức sau:
  Ta thấy vế trái bằng vế phải.Vậy đẳng thức trên đúng.
  Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
  x2+8x+16 và 2x+8
  Ta có: x2+8x+16= (x2+2.x.4+42)=(x+4)2
  2x+8 = 2(x+4)
  Giải:
  Ñieàn ña thöùc thích hôïp vaøo caùc choã troáng sau :
  a)
  b)
  c)
  d)
  x2(x+1)
  (x - 2)
  (x - 2)
  3x(x-2)
  x2
  (x - 3)2
  2x(x-3)
  5(x+y)(x-y)
  2(x-y)
  2(x – y)
  Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
   
  Gửi ý kiến