Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 21. Quang hợp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:01' 10-11-2010
  Dung lượng: 7.9 MB
  Số lượt tải: 241
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ:


  Mô tả TN cây cần chất gì để chế tạo tinh bột?
  Từ TN rút ra kết luận gì ?

  Thế nào là quang hợp ? Viết pt tóm tắt ?
  Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
  - Trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi ra môi trường bên ngoài
  ?
  ?
  +
  Khí OXI
  TINH BỘT
  ÁNH SÁNG
  Khi có ánh sáng lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột ?
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột ?
  Nước
  Lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột?
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
  a. Thí nghiệm
  Quan sát hỡnh nêu các bước tiến hành thí nghiệm ?
  PHIẾU HỌC TẬP

  Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
  (Thời gian 3 phút)
  1 ngày
  2 ngày
  Chuông A
  Chuông B
  1 giờ
  2 giờ
  3 giờ
  4 giờ
  5 giờ
  6 giờ
  Lá của cây trong
  chuông A
  Lá của cây trong
  chuông B
  PHIẾU HỌC TẬP

  Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
  (Thời gian 3 phút)
  PHIẾU HỌC TẬP

  Tìm hiểu cây cần chất khí gì để chế tạo tinh bột?
  (Thời gian 3 phút)
  Không có khí Cacbonic
  Có khí Cacbônic
  Có màu vàng
  Có màu xanh tím
  Không

  Để chế tạo tinh bột cây cần khí Cacbonic
  Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
  Từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gì ?
  Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
  a. Thí nghiệm
  b. Kết luận
  Cây cần nước và khí Cacbonic để chế tạo tinh bột
  SGK
  Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
  - Trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi ra môi trường bên ngoài
  ?
  ?
  +
  Khí OXI
  TINH BỘT
  ÁNH SÁNG
  Dựa vào kết quả thí nghiệm cho biết lá cây
  cần chất gì để chế tạo tinh bột ?
  Khí OXI
  Khí
  Cacbonic
  TINH BỘT
  ÁNH SÁNG
  LÁ LẤY NHỮNG NGUYÊN LIỆU ĐÓ TỪ ĐÂU?
  . . . . . . . + khí . . . . . . . .. . . . . . . ... + khí. . . . .
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
  2. Khái niệm về quang hợp
  a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
  Nước
  cacbônic
  Tinh bột
  ôxi
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  ánh sáng
  chất diệp lục
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  Dựa vào kết quả TN 1,2,3 viết sơ đồ tóm
  tắt quá trình quang hợp ?
  Lá chế tạo được tinh bột trong điều kiện nào ?
  Lá sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ?
  Cacbonic
  Oxi
  Cacbonic
  Cacbonic
  Cacbonic
  Cacbonic
  Oxi
  Oxi
  Oxi
  Oxi
  Qóa tr×nh trao ®æi khÝ
  . . . . . . . + khí . . . . . . . . . . . . . . ... + khí. . . . .
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
  2. Khái niệm về quang hợp
  a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
  Nước
  cacbônic
  Tinh bột
  ôxi
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  ánh sáng
  chất diệp lục
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  b. Khái niệm
  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi ra mơi tru?ng ngồi.
  Thế nào là quang hợp ?
  Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa gì?
  Hoàng giáp trúc đào
  Măng
  Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Vì sao em biết?
  Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao?
  Hoàng giáp trúc đào
  Măng
  . . . . . . . + khí . . . . . . . . . . . . . . ... + khí. . . . .
  BÀI 21: QUANG HỢP (TT)
  1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
  2. Khái niệm về quang hợp
  a.Sơ đồ tóm tắt quá trình quá trình quang hợp:
  Nước
  cacbônic
  Tinh bột
  ôxi
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  ánh sáng
  chất diệp lục
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  b. Khái niệm
  - Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi ra mơi tru?ng ngồi.
  - Qa trình quang h?p gip cy t?ng h?p ch?t h?u co v lm khơngkhí trong lnh.  - Xem trước bài 22
  - Ôn lại kiến thức về:
  +Thực vật cần những chất khí gì của không khí để quang hợp và hô hấp?
  +Động vật cần chất khí gì của không khí để hô hấp?
  DẶN DÒ
  - Học bài
  - Đọc mục “em có biết” SGK


  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  1
  2
  3
  4
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Đây là một cơ quan sinh sản của cây chứa hạt
  Đây là phần rộng nhất của lá
  Đây là nguyên liệu không thể thiếu của quá trình quang hợp
  Đây là một bộ phận của thân có chức năng vận chuyển nước
  và muối khoáng
  Q
  U
  A
  N
  G
  H
  Ơ
  P
  Ô chữ chìa khoá
   
  Gửi ý kiến