Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Thủy
  Ngày gửi: 06h:12' 16-11-2010
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Trung học cơ sở Kim Lan
  Số học lớp 6
  Năm học 2010 - 2011
  Thực hiện các phép tính sau :
  a) 4 + 6
  b) 4 . 6
  c) 4 - 6
  = 10
  = 24
  = ?
  Kiểm tra bài cũ
  Những con số này có ý nghĩa gì ?
  Vì sao ta cần có những con số có " - " đằng trước ?
  0
  -10
  -20
  -30
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  oC
  1. C¸c vÝ dô :
  Các số : 1; 2; 3; .
  gọi là số nguyên âm
  C¸ch ®äc :
  -
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  m một
  (Trừ 1)
  m hai
  (Trừ 2)
  m ba
  (Trừ 3)
  -
  -
  Chương II. Số nguyên
  1. Các ví dụ :
  Nhiệt độ trên nhiệt kế l 200C
  Nhiệt độ của nước đá đang tan l 00C
  Nhiệt độ dưới 00C được viết v?i d?u " - " đằng trước.
  Nhiệt độ 10 độ dưới 0C được viết là - 100 C
  (đọc l âm mười độ C hoặc trừ mười độ C).
  Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ , người ta dùng nhiệt kế.
  (đọc l hai mươi độ C).
  (đọc l không độ C).
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  Hà Nội : 18C
  Huế: 20C
  Đ Lạt: 19C
  TP. Hồ Chí Minh: 25C
  ?1
  Đọc nhiệt độ ở các thnh phố dưới đây:
  Bắc Kinh : -2C
  Mát-xcơ-va : -7C
  Paris: 0C
  New York : 2C
  ?1
  Đọc nhiệt độ ở các thnh phố dưới đây:
  Để đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên Trái Đất, người ta lấy mực nước biển lm chuẩn.
  Độ cao trung bình của
  Biển Chết l - 392 m
  Độ cao của dỉnh núi
  Phú Si l 3 776 m
  Ví dụ 2:
  Quy u?c : Độ cao mực nước biển l 0 m
  Biển Chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 392m
  Đỉnh núi Phú Sĩ có độ cao cao
  hơn mực nước biển 3 776 m
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng l 3 143 mét.
  Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh l - 30 mét.
  Vớ dụ 2:
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  Ví du? 3:
  Nếu ông A có 10 000 đồng ,
  ta nói : " Ông A có 10 000 đồng ".
  Nếu ông A nợ 10 000 đồng,
  ta nói " Ông A có - 10 000 đồng ".
  Đọc v giải thích các câu sau :
  a) Ông Bẩy có - 150 000 đồng .
  b) B Năm có 200 000 đồng .
  c) Cụ Ba có - 30 000 đồng.
  ?3
  1. Các ví dụ
  Ví dụ 1: sgk
  Ví dụ 2: sgk
  Các số : -1; -2; -3; .
  gọi là số nguyên âm.
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  Ví du? 3 : sgk
  1. Các ví dụ
  Ví dụ 1: sgk
  Ví dụ 2: sgk
  Các số : - 1; -2; -3; .
  (Số nguyên âm dùng để ch? độ cao dưới mực nước biển) .
  (Số nguyên âm dùng để ch? số tiền nợ) .
  (Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 00C)
  gọi là số nguyên âm.
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  -6
  -5
  Chiều dương :
  Chiều âm :
  Điểm gốc
  Từ phải sang trái .
  Từ trái sang phải
  (thường dược đánh dấu bằng mũi tên)
  Các số : -1; -2; -3; .
  gọi là số nguyên âm .
  2 . Trục số ?:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  -1
  -2
  -3
  -4
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  B
  A
  C
  D
  Các điểm A, B, C, D ở trục số biểu diễn những số nào?
  3
  ?4
  1. Các ví dụ :
  Các số : -1; -2; -3; .
  Gọi là số nguyên âm
  2. Tru?c số :
  0
  - 5
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  - 6
  - 2
  1
  5
  0
  1
  2
  3
  4
  -1
  -2
  -3
  -4
  -5
  Chú ý:
  Ta có thể vẽ trục số theo vị trí đứng .
  1. Các ví dụ :
  Các số : - 1;- 2;- 3;.
  gọi là số nguyên âm
  2 . Trục số :
  TiÕt 40 : § 1. Làm quen víi sè nguyªn ©m
  3 . Luyện tập :
  Bài tập 1 : Hình vẽ bên minh hoạ một phần các nhiệt kế (tính theo độ C )
  a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế .
  b) Trong hai nhiệt kế ở hình H1 và H2 nhiệt độ nào cao hơn ?
  - 30C
  - 20C
  00C
  20C
  30C
  b) Nhiệt độ ở hình H2 cao hơn nhiệt độ ở hình H1 .
  Đọc và giải thích độ cao của các địa điểm sau :
  Bi tập 2
  Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là 8 848 mét .
  Độ cao của đáy vực
  Ma-ri-an là - 11 542 mét .
  0
  a) Ghi điểm 0 vào trục số trên hình vẽ dưới đây :
  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số - 10 và - 5 vào trục số ở hình vẽ dưới đây :
  - 9
  - 8
  - 7
  - 6
  Bài tập 4 :
  Ghi nhớ
  Các số : - 1 ; - 2 ; - 3 ; ... gọi l số nguyên âm .
  1. Các số no được gọi l các số nguyên âm ?
  2 . Trong thực tế ta dùng số nguyên âm khi no ?
  + Để chỉ nhiệt độ dưới 0 C ;
  + Để chỉ độ cao dưới mực nước biển ;
  + Để chỉ số tiền nợ , . . .
  1. Đọc Sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm.
  2. Tập vẽ thành thạo trục số.
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  3. Làm các bài tập 3 ; 5 trang 68.
  Chúc các em Chăm ngoan - Học giỏi
   
  Gửi ý kiến