Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TIẾT 25 ĐƯỜNG TRÒN

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:56' 16-11-2010
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 69
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên : Võ Văn Lộc
  Trường THCS: LÊ VĂN TÁM
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  1.Các biển báo bên có dạng gì ?
  2. Người ta thường dùng dụng cụ gì để vẽ đường tròn ?
  TIẾT 25

  ĐƯỜNG TRÒN
  I. ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN
  O
  3
  M
  1. BÀI TOÁN:
  Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm
  2. ĐỊNH NGHĨA
  a. Đường tròn:
  Đường tròn tâm O bán kính 3cm là hình gồm các điểm cách O một khoảng 3cm.
  Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.
  (SGK)
  Kớ hi?u: (O; R)
  R
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  ?1 Hãy diễn đạt các kí hiệu sau:
  (A; 3cm) (B; BE) (C; 2,5dm)
  ?2 Hãy đọc tên các hình tròn có trong hình vẽ sau:
  Đường tròn tâm A, bán kính 3cm
  Đường tròn tâm E, bán kính BE
  Đường tròn tâm C bán kính 2,5dm
  Đường tròn tâm O1, bán kính R1,
  kí hiệu (O1, R1)
  Đường tròn tâm O2, bán kín R2,
  kí hiệu (O2, R2)
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  I. ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN
  O
  R
  M
  1. BÀI TOÁN:
  Cho điểm O, vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm
  2. ĐỊNH NGHĨA:
  a. Đường tròn:
  b. Hình tròn:
  (SGK)
  (SGK)
  Kí hiệu: (O: R)
  Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.
  A
  B
  P
  Điểm A nằm trong đường tròn (OAĐiểm B nằm trên đường tròn (OB=R)
  Điểm P nằm ngoài đường tròn (OP>R)
  Hình tròn
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  II. CUNG VÀ DÂY CUNG:
  D
  C
  A
  B
  O
  1. Cung:
  2. Dây cung:
  Hai điểm A, B nằm trên đường tròn,chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần là một cung. Hai điểm A, B là hai mút của cung.
  *Đoạn thẳng nối hai mút của cung gọi là dây cung.
  *Dõy cung di qua tõm l du?ng kớnh.
  *Du?ng kớnh di g?p dụi bỏn kớnh.
  R
  R
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  Bài tập: Cho đường tròn (O; R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  Bài tập: Cho hình vẽ, điền (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông.

  1/ OC là bán kính
  2/ MN là đường kính
  3/ ON là dây cung
  4/ CN là đương kính
  Đ
  Đ
  S
  S
  DÂY CUNG
  BÁN KÍNH
  III. MỘT SỐ CÔNG CỤ KHÁC CỦA COMPA
  Ví dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN. Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng.
  Kết luận: AB < MN
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25
  III. MỘT SỐ CÔNG CỤ KHÁC CỦA COMPA
  Ví dụ 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng.
  O
  x
  M
  N
  + Vẽ tia Ox bất kì (dùng thước thẳng).
  Cách làm:
  + Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng
  AB (dùng compa)
  + Trên tia Mx, vẽ đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng
  CD (dùng compa)
  + Đo đoạn ON (dùng thước có chia khoảng)
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  III. Một số công dụng khác của compa
  + Vẽ tia Ox bất kì (dùng thước thẳng).
  + Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng
  AB (dùng compa)
  + Trên tia Mx, vẽ đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng
  CD (dùng compa)
  + Đo đoạn ON (dùng thước có chia khoảng)
  ON = OM + MN = AB + CD
  Cách làm:
  ĐƯỜNG TRÒN
  Ti?t 25:
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  Bài 1: Điền vào ô trống
  CỦNG CỐ:
  Đường tròn tâm A, bán kính R là hình........................
  .......................... một khoảng.............................
  Kí hiệu .................
  2. Hình tròn là hình gồm các điểm...............................
  ..............và các điểm nằm ...................đường tròn đó,
  3. Dây đi qua tâm gọi là .....................
  gồm các
  điểm cách A
  bằng R
  (A; R)
  nằm trên đường
  tròn
  bên trong
  bán kính
  THẢO LUẬN NHÓM
   Bài tập 39: SGKtrang 92

  Hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm)
  cắt nhau tại C,D như hình vẽ sau,
  AB = 4cm. Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,I.


  a) Tính CA,CB,DA,DB,AK,IB.
  Bài giải
  a) CA = 3cm ;
  DA = 3cm ;
  CB = 2cm ;
  DB = 2cm ;
  AK = 3cm ;
  IB = 2cm.
  b) Trên tia BA có BI< BA (vì 2cm< 4cm)
  nên điểm I nằm giữa hai điểm A và B,
  do đó: AI + IB = AB
  hay AI + 2 = 4
  suy ra: AI = 4 – 2
  AI = 2(cm)
  Vậy AI = IB (= 2cm)
  suy ra I là trung điểm của AB.
  c) Tìm tương tự, ta được IK = 1cm.

  b) I có phải là trung điểm của đoạn
  thẳng AB không?
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  c) Tính IK?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  HẾT GIỜ
  TRÒ CHƠI “TIẾP SỨC”.
  Lớp chia làm 2 đội, mỗi đội 2 nhóm, mỗi nhóm 2 em.
  THỂ LỆ CUỘC CHƠI
  Mỗi đội thay phiên nhau
  từng nhóm,lên hoàn thành
  phần việc của nhóm
  Lưu ý: Một em đọc nội
  dung, một em vẽ hình
  ĐỘI A
  Cho tia Ax. Trên tia Ax dùng compa vẽ đoạn thẳng AM = 15cm và MN = 30cm.
  Trên tia Ax, vẽ đường tròn (A, 15cm), dây MH, đường kính CD.
  ĐỘI B
  Cho tia Oy. Trên tia Oy dùng compa vẽ đoạn thẳng OP = 15cm và PQ = 30cm.
  Trên tia Oy, vẽ đường tròn (O, 15cm), dây PS, đường kính BE.
  Bạn đã thắng cuộc, mời bạn hãy chọn một món quà cho bạn:
  Lời khuyên:
  “Có chí thì nên”
  Một tràng
  pháo tay
  Điểm 10
  dành cho bạn
  phần thưởng
  Đề nghị cả lớp biểu dương bạn một tràng pháo tay
  Bạn đã thắng cuộc, phần thưởng của bạn là:
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  END
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:

  Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R , kí hiệu (O;R).
  Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.
  Hai điểm nằm trên đường tròn chia đường tròn thành hai cung.Hai điểm đó là hai mút của cả hai cung đó.
  Đoạn thẳng nối hai mút cung là dây cung.
  Dây cung đi qua tâm là đường kính.
  Đường kính dài gấp đôi bán kính.


  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  ĐƯỜNG TRÒN
  Ti?t 25:
  Học thuộc định nghĩa đường tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung.
  Sử dụng thành thạo com pa để vẽ đường tròn và vẽ đoạn thẳng bằng đoạn thẳng cho trước.
  3) Bài tập 38; 40; 41; 42 trang 92; 93 (SGK)
  4) Tiết sau mỗi em chuẩn bị một vật dụng có hình dạng tam giác
  20
  Chúc quý thầy, cô mạnh khoẻ
  Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
  TRÒ CHƠI “TIẾP SỨC”.
  Lớp chia làm 2 đội, mỗi đội 2 nhóm, mỗi nhóm 2 Em.
  THỂ LỆ CUỘC CHƠI
  Mỗi đội thay phiên nhau
  từng nhóm,lên hoàn thành
  phần việc của nhóm
  Lưu ý: Một em đọc nội
  dung, một em vẽ hình
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  49
  TRÒ CHƠI “TIẾP SỨC”.
  Lớp chia làm 2 đội, mỗi đội 2 nhóm, mỗi nhóm 2 Em.
  THỂ LỆ CUỘC CHƠI
  Mỗi đội thay phiên nhau
  từng nhóm,lên hoàn thành
  phần việc của nhóm
  Lưu ý: Một em đọc nội
  dung, một em vẽ hình
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  ĐƯỜNG TRÒN
  Ti?t 25:
  ĐỘI A
  Cho tia Ax. Trên tia Ax dùng dùng compa vẽ đoạn thẳng AM = 15cm và MN = 30cm.
  Trên tia Ax, vẽ đường tròn (A, 15cm), dây MH, đường kính CD.
  ĐỘI B
  Cho tia Oy. Trên tia Oy dùng compa vẽ đoạn thẳng OP = 15cm và OQ = 30cm.
  Trên tia Oy, vẽ đường tròn (O, 15cm), dây OH, đường kính BE.
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
  III. MỘT SỐ CÔNG CỤ KHÁC CỦA COMPA
  Ví dụ 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng.
  O
  x
  M
  N
  + Vẽ tia Ox bất kì (dùng thước thẳng).
  Cách làm:
  + Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng AB (dùng compa).
  + Trên tia Mx, vẽ đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng CD (dùng compa).
  + Đo đoạn thẳng ON (dùng thước có chia khoảng).
  ĐƯỜNG TRÒN
  Tiết 25:
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng