Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Hotline:
- (04) 66 745 632
- 01288 01 09 09
Email: hotro@violet.vn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  cong tac tu tuong cua dang

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Thanh Nga
  Ngày gửi: 08h:30' 22-11-2010
  Dung lượng: 13.2 KB
  Số lượt tải: 479
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

  A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  - Mục đích: Thông qua bài giảng giúp cho các đồng chí học viên nắm được một số vấn đề chung và nhiệm vụ công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở.
  - Yêu cầu: Thông qua những kiến thức trong bài giảng, yêu cầu các đồng chí học viên – những người làm công tác tư tưởng thực hiện vận dụng phù hợp với từng điều kiện, từng thời kỳ và từng đối tượng ở cơ sở để tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đảng bộ/
  B/ KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM CỦA BÀI
  - KẾT CÂU CẤU CỦA BÀI GÔM 2 PHÂN LỚN;
  I/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
  1/ Khái niệm về công tác tư tưởng
  2/ Ba bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng
  3/ Vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng
  4/ Phương pháp công tác tư tưởng
  5/ Phương tiện của công tác tư tưởng
  6/ Hình thức công tác tư tưởng
  7/ Một số nguyên tắc và phương châm của công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở
  II/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
  1/ Những thời cơ thuận lợi và khó khăn
  2/ Nhiệm vụ công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở
  3/ Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ và công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở
  4/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

  C/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: sử dụng phương pháp thuyết trình, chứng minh, phân tích diễn giải.
  D/ GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -Tài liệu chính thức: tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
  - Tài liệu tham khảo;
  +Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam
  + Những vấn đề về tổ chức và hoạt động của chi bộ đảng
  + Tạp chí Tuyên giáo, khai thác mạng Internet
  E/ NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP
  Bước 1: ổn định tổ chức lớp
  Bước 2: kiểm tra bài cũ
  Bước 3; giảng bài mới

  CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Đặt vấn đề
  Trong công cuộc đổi mới, đánh giá về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “ công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, nâng cao lòng tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, tạo sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội”
  I/ Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng
  1/ Khái niệm về công tác tư tưởng
  - Trước tiên chúng ta xem xét khái niệm tư tưởng là gì: Theo từ điển thì tư tưởng là hình thức phản ánh thế giới bên ngoài vào trong ý nghĩ, phản ánh mối quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài.
  Khái niệm công tác tư tưởng: CTTT là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm hình thành phát triển truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích củ chủ thể.
  Nội dung công tác tư tưởng của Đảng:
  - Công tác tư tưởng của đảng là công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

  - Tổ chức tuyên truyền giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn, thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân hành động tích cực, sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng.


  2/ Ba bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng
  - Công tác lý luận; là khâu đầu tiên của quá trình tư tưởng, là khâu sản xuất ra hệ tư tưởng, lý luận hình thành phát triển dần qua tổng kết thực tiễn để xác định đường lối, chủ trương, chính sách trong từng thời kỳ.
  Ví dụ:


  - Tuyên truyền là hoạt động tiếp nối công tác lý luận, truyền bá hệ tư tưởng vào trong quần chúng, làm cho hệ tư tưởng chiếm địa vị thống trị trong xã hội. Tuyên truyền làm cho lý luận
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print