Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  hayhay

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Nam
  Ngày gửi: 23h:24' 22-01-2011
  Dung lượng: 16.6 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH QUẢNG NINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  MÔN TOÁN 8

  Cả năm: 37 tuần có 140 tiết
  Học kì I: 19 tuần có 72 tiết
  Học kì II: 18 tuần có 68 tiết

  I. Phân phối chia theo học kì và tuần học
  Cả năm
  140 tiết
  Đại số
  70 tiết
  Hình học
  70 tiết
  
  Học kì I
  19 tuần
  72 tiết


  40 tiết
  14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
  4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết

  32 tiết
  14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
  4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết

  
  
  1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết
  Phục vụ cho kiểm tra học kì I
  
  Học kì II
  18 tuần
  68 tiết


  30 tiết
  13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
  4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết

  38 tiết
  13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
  4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết

  
  
  1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết
  Phục vụ cho kiểm tra học kì II
  
  Số cột kiểm tra
  Học kì
  Kiểm tra Miệng
  Kiểm tra
  15 phút
  Kiểm tra
  1 tiết
  Kiểm tra Học kì
  
  I
  1
  3
  2
  1
  
  II
  1
  3
  2
  1
  
  
  II. Phân phối chương trình

  ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT)

  HỌC KÌ I - 40 TIẾT
  
  Chương
  Tiết thứ
  Mục
  
  I.Phép nhân và phép chia các đa thức
  ( 21 tiết )
  1

  § 1.Nhân đơn thức với đa thức
  
  
  2
  § 2. Nhân đa thức với đa thức
  
  
  3
  Luyện tập
  
  
  4
  § 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  
  
  5
  Luyện tập
  
  
  6
  § 4.Những hằng đẳng đáng nhớ ( tiếp)
  
  
  7
  § 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( tiếp)
  
  
  8
  Luyện tập
  
  
  9
  § 6.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  
  
  10
  § 7.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  
  
  11

  § 8.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử
  
  
  12
  Luyện tập
  
  
  13

  § 9.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  
  
  14
  Luyện tập
  
  
  15
  § 10.Chia đơn thức cho đơn thức
  
  
  16
  § 11. Chia đa thức cho đơn thức
  
  
  17
  § 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  
  
  18
  Luyện tập
  
  
  19
  Ôn tập chương I
  
  
  20
  Ôn tập chương I
  
  
  21
  Kiểm tra 45 phút
  
  
  II. Phân thức đại số
  ( 19 tiết )
  22
  § 1. Phân thức đại số
  
  
  23
  § 2. Tính chất cơ bản của phân thức
  
  
  24
  § 3. Rút gọn phân thức
  
  
  25
  Luyện tập
  
  
  26
  § 4. Qui đồng mẫu thức của nhiều phân thức
  
  
  27
  Luyện tập
  
  
  28
  § 5. Phép cộng các phân thức đại số
  
  
  29
  Luyện tập
  
  
  30
  § 6. Phép trừ các phân thức đại số
  
  
  31
  Luyện tập
  
  
  32
  § 7. Phép nhân các phân thức đại số
  
  
  33
  § 8. Phép chia các phân thức đại số
  
  
  34

  § 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.Giá trị của phân thức
  
  
  35
  Ôn tập chương II
  
  
  36
  Ôn tập chương II
  
  
  37
  Kiểm tra 45 phút (Chương II)
  
  
  38
  Ôn tập học kì I
  
  
  39
  Ôn tập học kì I
  
  
  40
  Kiểm tra học kì I (Cùng với tiết 32 hình học)
  
  HỌC KÌ II - 30 TIẾT
  
  III. Phương trình bậc nhất một ẩn
  ( 16 tiết )
  41
  § 1. Mở đầu về phương trình
  
  
  42
  § 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  
  
  43
  § 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
  
  
  44
  Luyện tập
  
  
  45
  § 4. Phương trình
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print