Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: internet
  Người gửi: Phạm Thị Yến
  Ngày gửi: 18h:06' 23-01-2011
  Dung lượng: 5.3 MB
  Số lượt tải: 531
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 45:
  Kiểm tra bài cũ
  Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng?
  Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng
  Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác.
  Tiết 45- Bài 43- ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
  I. Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
  II.ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật
  Sinh vật sống được ở nhiệt độ như thế nào?
  Phạm vi nhiệt độ mà sinh vật
  sống được là từ 0o C ? 500 C
  I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
  Vi khuẩn suối nước nóng chịu được nhiệt độ 70-900C
  Ấu trùng sâu ngô chịu được nhiệt độ -270C
  Ví dụ 1:
  Cây vùng nhiệt đới
  Cây vùng ôn đới
  Sống ở vùng ôn đới và
  nhiệt đới cây có đặc
  điểm gì để thích nghi?
  Cây quang hợp , hô hấp tốt nhất ở nhiệt độ 20 – 300c. Nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp cây ngừng quang hợp , hô hấp
  Ví dụ 2:
  Động vật vùng lạnh
  Động vật vùng nóng
  Động vật
  Vùng lạnh:lông dầy và dài,
  lớp mỡ dưới da dầy, kích
  thước cơ thể lớn
  Vùng nóng:lông ngắn,
  cơ thể nhỏ bé
  Ví dụ 3:
  1.ảnh hưởng của nhiệt độ lên hình thái và đặc điểm sinh lý của sinh vật
  Thực vật


  Vùng nhiệt đới:bề mặt
  lá có tầng cutin dầy,
  lá biến thành gai….
  Vùng ôn đới: cây rụng lá
  về mùa đông, thân và rễ
  cây có lớp bần… để cách
  nhiệt

  Động vật


  Vùng lạnh:lông dầy và dài,
  lớp mỡ dưới da dầy, kích
  thước cơ thể lớn
  Vùng nóng:lông ngắn,
  cơ thể nhỏ bé


  2.Nhãm sinh vËt h»ng nhiÖt vµ biÕn nhiÖt.


  Sinh vật biến nhiệt
  Nhiệt độ cơ thể
  phụ thuộc vào nhiệt
  độ của môi trường.
  Sinh vật hằng nhiệt
  Nhiệt độ cơ thể
  không phụ thuộc
  vào nhiệt độ
  của môi trường

  2.Nhãm sinh vËt h»ng nhiÖt vµ biÕn nhiÖt.  2.Nhãm sinh vËt h»ng nhiÖt vµ biÕn nhiÖt.


  Ví dụ về sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt
  Sinh vật biến nhiệt
  Sinh vật hằng nhiệt
  II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật
  Độ ẩm ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật?
  Sống ở nơi khô hạn thực vật có đặc điểm gì để thích nghi?
  Rễ ăn sâu, lan rộng
  thân mọng nước
  Lá tiêu giảm hoặc biến thành gai
  Sổng ở nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng cây có đặc điểm gì?
  Định cư nơi ẩm ướt,nhiều ánh sáng cây có đặc điểm gì?
  Sinh sống trên sa mạc động vật có đặc điểm gì?
  Có cơ quan tích trữ nước và cơ chế bảo vệ chống mất nước (da phư vảy sừng, sử dụng nước tiết kiệm)
  Da trần
  ẩm ướt,
  dễ bị
  mất nước
  (thiếu cơ
  chế dự trữ
  Và giữ
  Nước)
  Sống thường xuyên ở nơi có độ ẩm cao động vật có đặc điểm gì?

  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM
  SINH VẬT ƯA ẨM

  SINH VẬT CHỊU HẠN

  THỰC VẬT
  ĐỘNGVẬT
  THỰC VẬT
  ĐỘNGVẬT
  * THIẾU ÁNH SÁNG: CÓ PHIẾN LÁ MỎNG,BẢN LÁ RỘNG,MÔ GIẬU KÉM PHÁT TRIỂN (KÉM ÁNH SÁNG).
  * NHIỀU ÁNH SÁNG:PHIẾN LÁ HẸP MÔ GIẬU PHÁT TRIỂN
  LỚP DA TRẦN , CÓ CHẤT NHỜN VÌ VẬY NHANH CHÓNG MẤT NƯỚC KHI GẶP ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN.
  CÓ CƠ THỂ MỌNG NƯỚC HOẶC LÁ CÂY TIÊU GIẢM THÀNH GAI ĐỂ KHÓ THOÁT HƠI NƯỚC
  DA ĐƯỢC PHỦ VẢY SỪNG ĐỂ KHÓ THOÁT HƠI NƯỚC.THÍCH NGHI VỚI TỪNG HOÀN CẢNH Ở NƠI HOANG MẠC (NHƯ KHÍ HẬU, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG.)
  Bài tập
  NHỮNG TÁC ĐỘNG
  SINHVẬT
  Sinh vật ưa ẩm
  Sinh vật chịu hạn
  ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT
  Là những sinh vật thường xuyên sống trong môi trường nước và ẩm ướt

  Là những sinh vật thường xuyên sống trong môi trường khô ráo, khí hậu khô

  II.ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật

  Trong sản xuất người ta có biện pháp kỹ thuật gì để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi?
  Cung cấp điều kiện sống.
  Đảm bảo đúng thời vụ.
  Bài tập về nhà
  Trả lới câu hỏi và làm bài tập trong SGK tr.129.
  Đọc và chuẩn bị trước bài “Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật” tr.131 SGK.
   
  Gửi ý kiến