Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11. Books

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Minh
  Ngày gửi: 00h:38' 12-02-2011
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 1358
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class!
  craft book
  Novel
  What kind of are these books?
  Comic book
  Romance
  Science book
  Biography
  Thriller
  Fiction
  Unit 11: BOOKS
  Lesson 1: Reading
  Taste (v)
  2. Chew (v)
  3. Swallow (v)
  4. dip into (v)
  5. Digest (v)
  6. In a word
  7. Reviewer (n)
  8.Hard to put down
  9. Hard to pick up again
  - Nếm, thử, d?c lu?t
  Nhai, nghi?n ng?m
  - Nuốt
  Xem lu?t qua
  Tiêu hoá, d?c v suy ng?m
  - Túm l?i
  Nhà phê bình
  khụng th? b? xu?ng
  khụng th? d?c l?n n?a
  Unit 11: Books – Reading
  Vocabulary
  1. Taste
  2. Chew
  3. Swallow
  4. dip into
  5. Digest
  6. “Hard - to - pick - up again”
  7. “Hard - to - put - down”
  a. Đọc thử, đọc lướt qua
  b. Không thể đọc lại lần nữa
  c. Đọc và suy ngẫm
  d. Nghiền ngẫm
  e. Đọc ngấu nghi?n
  f. Đọc qua loa
  g. Không thể đặt xuống

  Unit 11: Books – Reading

  Task 1: Match the words/phrases in A with the Vietnamese equivalent in B
  A
  B
  1. You can’t read different types of books in the same way
  2. When you “taste” a book you read it carefully from the beginning to the end
  3. Many people only have time to read when they are traveling
  4. Books with good stories are often described as “ hard-to-put-down”.
  5. Television has replaced books altogether.
  NM
  F
  NM
  T
  F
  Task 2: Decide whether the following statements are true (T), false (F) or not mentioned (NM) in the reading passage
  Task 3: Answer these questions according to the
  information in the passage.
  How many ways of reading are there?
  When do you “swallow” a book?
  What should you do before starting to read a book carefully and slowly?
  What are the advantages of television over books?
  What are the advantages of books over television?

  Paragraph 1
   There are three.
  Paragraph 2
   When you find a good story and have time to enjoy it.
  Paragraph 3
   Read a few pages to see if it’s the one you can read and understand it easily.
  Paragraph 4
  Television can bring you
  all the information and
  stories with colour,
  Pictures and action.
  Books are still a cheap
  way to get information
  and entertainment.
  (And you can keep a
  book forever and read
  it at many times).
  Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or an angle. Here are some cues.
  a. If you like books with an exciting story especially one about crime or spy, read a t..........
  b. If you enjoy reading stories about love affairs, a r....... is the right book for you.
  c. A n...... is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.
  d. A s..............fiction is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.
  e. If you want to learn how to knit or work with wood, you should buy a c....... book.
  f. F...............books tell stories from the author’s imagination.
  g. A c........... books tell stories through pictures.
  h. A b........... is about a person’s life written by somebody else.
  Learn by heart vocabulary

  Prepare the next lesson
  Unit 11: Books - Reading
  Homework
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng