Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. The world cup

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Xuân Phương
  Ngày gửi: 19h:33' 20-03-2011
  Dung lượng: 696.0 KB
  Số lượt tải: 345
  Số lượt thích: 0 người
  to our class
  Welcome
  Game :
  Kim’s Game
  Game is over now
  U14 : THE WORLD CUP  Pre-listening :

  While-listening :

  Post-listening :
  Lesson : Listening
  Who are they ?

  U14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  người ghi bàn
  đại sứ
  đá
  về hưu
  chức vô địch
  sự kiện quan trọng
  * Vocabulary :
  1. goal-scorer (n) :
  2. ambassador (n) :
  3. kick (v) :
  4. retire (v) :
  5. championship (n) :
  6. milestone (n) :
  2
  3
  4
  5
  1
  6
  Unit 14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task1 : Listen and complete the table
  1940
  1962
  1974
  Joined a Brazilian football club
  retired
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  1.What was Pele famous for as a football player ?
  A.his powerful kicking and controlling the ball
  C.his controlling the match
  B.his talent in keeping the goal safe
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  2.How many World Cups did he participate in ?
  A. Two World Cups
  C. Five World Cups
  B. Three World Cups
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  3. Where did he play football before he retired ?
  A. for a Brazilian football club
  C. for a European football club
  B. for an American football club
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  4. What did Pele do after his retirement ?
  A. became a coach
  C. became an international ambassador for the sport
  B. became a national ambassador for the sport.
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  1.What was Pele famous for as a football player ?
  A.his powerful kicking and controlling the ball
  C.his controlling the match
  B.his talent in keeping the goal safe
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  2.How many World Cups did he participate in ?
  A. Two World Cups
  C. Five World Cups
  B. Three World Cups
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  3. Where did he play football before he retired ?
  A. for a Brazilian football club
  C. for a European football club
  B. for an American football club
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
  4. What did Pele do after his retirement ?
  A. became a coach
  C. became an international ambassador for the sport
  B. became a national ambassador for the sport.
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  *Talk about the milestones in Pelé life
  born / Brazil / 1940
  join / Brazilian football club / 1956
  lead / team/ first world club championship /1962
  score / 1200th goal / 1974
  retire / 1977
  Unit14 : THE WORLD CUP
  Lesson : Listening
  *Talk about the milestones in Pelé life
  born / Brazil / 1940
  join / Brazilian football club / 1956
  lead / team/ first world club championship /1962
  score / 1200th goal / 1974
  retire / 1977

  for your attention!
  Thank you
   
  Gửi ý kiến