Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Xuân Phương
Ngày gửi: 19h:33' 20-03-2011
Dung lượng: 696.0 KB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
to our class
Welcome
Game :
Kim’s Game
Game is over now
U14 : THE WORLD CUPPre-listening :

While-listening :

Post-listening :
Lesson : Listening
Who are they ?

U14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
người ghi bàn
đại sứ
đá
về hưu
chức vô địch
sự kiện quan trọng
* Vocabulary :
1. goal-scorer (n) :
2. ambassador (n) :
3. kick (v) :
4. retire (v) :
5. championship (n) :
6. milestone (n) :
2
3
4
5
1
6
Unit 14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task1 : Listen and complete the table
1940
1962
1974
Joined a Brazilian football club
retired
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
1.What was Pele famous for as a football player ?
A.his powerful kicking and controlling the ball
C.his controlling the match
B.his talent in keeping the goal safe
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
2.How many World Cups did he participate in ?
A. Two World Cups
C. Five World Cups
B. Three World Cups
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
3. Where did he play football before he retired ?
A. for a Brazilian football club
C. for a European football club
B. for an American football club
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
4. What did Pele do after his retirement ?
A. became a coach
C. became an international ambassador for the sport
B. became a national ambassador for the sport.
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
1.What was Pele famous for as a football player ?
A.his powerful kicking and controlling the ball
C.his controlling the match
B.his talent in keeping the goal safe
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
2.How many World Cups did he participate in ?
A. Two World Cups
C. Five World Cups
B. Three World Cups
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
3. Where did he play football before he retired ?
A. for a Brazilian football club
C. for a European football club
B. for an American football club
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
Task 2 : Listen and choose the answer for the questions :
4. What did Pele do after his retirement ?
A. became a coach
C. became an international ambassador for the sport
B. became a national ambassador for the sport.
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
*Talk about the milestones in Pelé life
born / Brazil / 1940
join / Brazilian football club / 1956
lead / team/ first world club championship /1962
score / 1200th goal / 1974
retire / 1977
Unit14 : THE WORLD CUP
Lesson : Listening
*Talk about the milestones in Pelé life
born / Brazil / 1940
join / Brazilian football club / 1956
lead / team/ first world club championship /1962
score / 1200th goal / 1974
retire / 1977

for your attention!
Thank you
 
Gửi ý kiến