Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chương I. §4. Phép quay và phép đối xứng tâm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương
Ngày gửi: 07h:11' 24-03-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
GVHD: PGS.TS Lê Thị Hoài Châu
Nhóm thực hiện: Nhóm 5 - Toán 5 Bình Thuận
Lâm Thị Trúc Duyên
Phan Thị Hoa
Trần Thị Ngọc Mơ
Nguyễn Thị Bình Phương
Đặng Thụy Mỹ Trang
1
GIÁO ÁN HÌNH HỌC 11
BÀI: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
2
Bài toán: Cho điểm O và điểm M khác O. Hãy xác định M’ sao cho: OM=OM’ và góc lượng giác
O
M/
M
x
3
Nhắc lại: Chiều của góc lượng giác

Chiều quay dương
Chiều quay âm
4
Định nghĩa phép quay
Định lý
Phép đối xứng tâm
5
BÀI 4 :
PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Tiết 1
6
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
Kí hiệu: Q(O,φ) hoặc Q (nếu không cần chỉ rõ tâm quay O và góc quay φ)
Phép quay Q(O,φ) biến điểm M thành M’ được viết là:
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
7
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
M
Tâm quay và góc quay
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
O
8
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
9
C`
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
Ví dụ:
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
10
11
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
Ví dụ: Trên một chiếc đồng hồ, từ lúc 12 giờ đến 15 giờ, kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?
 Kim giờ quay một góc - 900
 Kim phút quay một góc - 10800
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
12
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
A B ?
A A’ ?
A B’ ?
Ví dụ:
Tìm các phép quay tâm O biến:
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
1.
3.
2.
13
1. ĐỊNH NGHĨA PHÉP QUAY
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Lưu ý:

là phép đồng nhất
14
2. ĐỊNH LÝ
Phép quay là phép dời hình.
Giả sử Q(O,φ) (M) = M’;
Q(O,φ) (N) = N’.
Cần chứng minh M’N’ = MN
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Ví dụ: Cho hình vuông ABCD tâm O.
a. Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm O góc 1800.
b. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 1800
c. Tìm ảnh của qua phép quay tâm O góc quay 1800
15
2. ĐỊNH LÝ
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
a.Định nghĩa:
Phép đối xứng qua điểm O là một phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’đối xứng với M qua O, nghĩa là :


Kí hiệu: ĐO
O được gọi là tâm đối xứngM’
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
16
b. Biểu thức tọa độ:
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm I(a;b).
Nếu phép:

tọa độ của M/ được tính như thế nào theo tọa độ của M và I?Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Thì:
Đây là “ biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm ĐI ”
17
Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Hãy chỉ ra một số phép quay biến ngũ giác đó thành chính nó.
18
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Đó là phép quay tâm O góc quay:


( sai khác 2kπ, kZ)
Cho đường thẳng (d) có pt:
Xác định phương trình là ảnh của (d) qua phép đối xứng tâm I ( 3; -1 )
19
Bài 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
BÀI TẬP CỦNG CỐ

I ( 3; -1)
 
Gửi ý kiến