Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương III. §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Đức
  Ngày gửi: 19h:28' 26-03-2011
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 188
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Nguyễn Hữu Đức
  Đơn vị: THCS Phương Thịnh
  Chào mừng
  quý thầy, cô đến dự
  Cách viết đúng không?
  Vấn đề :
  Phân số có thể viết dưới dạng hỗn số như sau:
  +
  =
  1
  2
  9
  4
  =
  thương
  số dư
  Phần nguyên
  của
  Phần phân số
  của
  Hỗn số
  Vậy hỗn số gồm những phần nào?
  2
  1
  4
  2
  (đọc là: hai một phần tư)
  Số bị chia
  Số chia
  Hỗn số gồm phần nguyên và phần phân số
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Em hãy đọc hai hỗn số trên?
  (bốn một phần tư)
  (bốn một phần năm)
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Viết các phân số dưới dạng hỗn số:
  Không viết được dưới dạng hỗn số
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  * Ngược lại, ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số. Chẳng hạn:
  Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như như thế nào ?
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  * Ngược lại, ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số. Chẳng hạn:

  ?
  =
  =
  _
  =
  =
  _

  ?
  * Chú ý:
  Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “ –“ trước kết quả nhận được.
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Câu
  Nội dung
  Đ / S
  Trong các câu sau , câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S) ?
  * Ngược lại, ta cũng có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số. Chẳng hạn:
  * Chú ý:
  Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “ –“ trước kết quả nhận được.
  Hoạt động nhóm
  * Nhóm 1 và nhóm 3
  Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
  b) Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
  * Nhóm 2 và nhóm 4
  Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
  b) Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Viết mẫu của các phân số sau
  dưới dạng một lũy thừa của 10:
  Các phân số
  thập phân
  2. Số thập phân:
  Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  Hãy viết các phân số thập phân
  dưới dạng số thập phân?
  2. Số thập phân:
  Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
  Số thập phân gồm hai phần:
  -Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy;
  -Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.
  Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
  Vậy số thập phân gồm mấy phần ?
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  2. Số thập phân:
  Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
  Số thập phân gồm hai phần:
  -Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy;
  -Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.
  Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
  Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:
  ?3
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  2. Số thập phân:
  Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
  Số thập phân gồm hai phần:
  -Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy;
  -Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.
  Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
  Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:
  1,21 ; 0,07 ; -2,013.
  ?4
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  2. Số thập phân:
  3. Phần trăm:
  Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với ký hiệu 0/0.
  Ví dụ:
  Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu 0/0 :
  ?5
  Điền số thích hợp vào ô trống:
  * Nhóm 2 và nhóm 4
  * Nhóm 1 và nhóm 3
  3,25
  325 0/0
  250 0/0
  170 0/0
  1,7
  2,3
  2,5
  230 0/0
  Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
  Tiết 89
  1. Hỗn số:
  2. Số thập phân:
  3. Phần trăm:
  *Chú ý:
  Rất đúng
  - Học bài , nắm vững cách viết phân số dưới dạng hỗn số, số thập phân , phần trăm và ngược lại.
  - Làm các bài tập 96, 97 SGK trang 46.
  - Chuẩn bị tốt các bài tập luyện tập trang 47 – SGK.
  Hướng dẫn về nhà
   
  Gửi ý kiến