Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ON TAP CHUONG 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  Ngày gửi: 14h:19' 29-03-2011
  Dung lượng: 620.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  TIẾT 15
  ÔN TẬP CHƯƠNG 1
  GV: Nguyeãn Thò Hoàng Caåm
  ĐV:THCS NGUYỄN VĂN XƠ
  Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp 71
  ÔN TẬP CHƯƠNG I
  (tiếp theo)
  Tiết 15
  Bài 1: Trong các phát biểu sau,câu nào đúng ,câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ minh họa.Phát biểu lại cho đúng.
  2. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
  3. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
  1. Hai góc có chung đỉnh thì đối đỉnh
  4. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó
  S
  S
  S
  S
  Hai góc đối đỉnh
  Hai góc chung đỉnh nhưng không đối đỉnh
  Hai đường thẳng vuông góc
  Hai đường thẳng cắt nhau nhưng không vuông góc
  d là đường trung trực của AB
  d không là đường trung trực của AB
  Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi điền vào chỗ trống:
  a. Hai góc BAC và ACD là cặp góc ……….................
  so le trong
  b. Hai góc ADC và IEC là cặp góc ……….................
  đồng vị
  c. Hai góc BIA và EIC là cặp góc ……….................
  đối đỉnh
  d. Hai góc IAD và AIE là cặp góc ……….................
  trong cùng phía
  Bài 3: Cho góc xOÂy=900. Laáy ñieåm A treân tia Ox.Veõ qua A ñöôøng thaúng d1 song song vôùi Oy
  a.Chöùng toû Ox  d1
  b.Laáy ñieåm B treân tia Oy .Veõ döôøng thaúng d2 vuoâng goùc vôùi Oy taïi B.Vì sao d2//Ox

  .A
  d1
  a. Ta coù: Oy // d1 (ñeà baøi cho)
  Ox Oy (vì xOÂy=900)
  Ox  d1
  .B
  d2
  b. Ta coù:d2 Oy (ñeà baøi cho)
  Ox Oy (Vì xOÂy =900)
  d2//Ox

  Bài 4:Cho hình vẽ sau
  a. Chứng tỏ a//b
  b. Tính góc ADC
  c. Vẽ tia Cx là tia phân giác của góc BCD ,tia này cắt đường thẳng a tại E.Tính số đo góc CED
  a. Chứng tỏ a//b
  Ta có: ac (đề bài cho)
  bc (đề bài cho)
  a//b (cùng vuông góc với đường thẳng c)
  b. Tính số đo góc ADC
  Ta có: a//b(theo câu a)
  ADÂC+BCÂD=1800(2 goùc trong cuøng phía)
  ADÂC+1300=1800
  ADÂC =1800-1300=500
  c. Vẽ tia Cx là tia phân giác của BCD ,tia này cắt đường thẳng a tại E.Tính số đo góc CED
  E
  Ta có :Cx là tia phân giác của BCÂD
  BCÂE=BCÂD:2=1300:2=650
  Ta laïi coù:a//b
  BCÂE=CEÂD(caëp goùc so le trong)
  Maø BCÂE=650
  CEÂD=650
  x
  650
  Hướng dẫn về nhà:
  1.Học thuộc các định nghĩa ,tính chất có trong chương 1
  2. Xem lại các bài tập đã giải trong chương 1
  3. Giải các bài tập 8,9,10/ ñeà cöông
  4.Chuẩn bị kiểm tra một tiết
  Xin chân thành cám ơn quý lãnh đạo ,quý đồng nghiệp đã dành thời gian đến tham gia và chia sẻ tiết học ngày hôm nay
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng