Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Cấu trúc bảng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Đức Công (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:21' 01-04-2011
Dung lượng: 334.5 KB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
Tiết 11
CẤU TRÚC BẢNG
Các khái niệm chính
Tạo và sửa cấu trúc bảng

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công

1.Các khái niệm chính

Dữ liệu của Access được lưu dưới dạng các bảng, gồm các cột (trường - Field) và các hàng (bản ghi – Record).
Một bảng là tập hợp dữ liệu của một chủ thể nào đó. Giữa các bảng có mối liên hệ với nhau.
Ví dụ: tập hợp học sinh của một lớp, liên hệ giữa danh sách học sinh và bảng điểm.
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
+Trường - Field:
trường là một cột của bảng để thể hiện một thuộc tính cần quản lý. Ví dụ: bảng Hoc_sinh ở hình 20 có các cột ten, ngaysinh,…
+ Bản ghi- Record:
Một bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của một cá thể mà bảng quản lý. Ví dụ: từng dòng thể hiện thông tin của một học sinh.
+ Kiểu dữ liệu – Data Type:
là kiểu giá trị của dữ liệu lưu trong một trường.
Ví dụ: HoDem có kiểu là Text,…

1.Các khái niệm chính

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công

1.Các khái niệm chính

Một số kiểu dữ liệu của Access
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Muốn có bảng dữ liệu trước hết ta cần khai báo cấu trúc của bảng sau đó nhập dữ liệu vào bảng


Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
- Cách tạo bảng
+ C1: Chọn Create Table In Design View
+ C2: Nhấn nút New hthoại hiện ra ta tiêp tục chọn dòng Design View
+ C3: Nhấn nút lệnh Nút Design View
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Tính chất của bảng đc thể hiện bởi các trường mỗi trường gồm:
+ Tên trường – Field name
+ Kiểu trường – Data Type
+ Mô tả - Description


Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Để tạo một trường ta thực hiện:
+ Gõ tên trường vào cột filed name
+ chọn kiểu dữ liệu ở cột Data (ta chỉ việc chọn sẵn trong danh sách)
+ Mô ta ndung của trường nếu cần thiết trong cột Description
+ Lựa chọn tính chất của trường trong ô Filed Properties.
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Một số tính chất của trường:
- Filed Size: Kích thước của trường
- Format: quy định cách hiển thị và in dữ liệu
- Caption: Cho phép thay tên trường bằng các từ dễ hiểu
- Defaul Value: giá trị ngầm định dùng để xđ giá trị tự động đưa vào khi tạo bản ghi mới

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Để thay đổi tính chất của trường
- Ta chỉ cần nháy chuột vào dòg đinh nghĩa trườg
- Thực hiện các thay đổi cần thiết
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Chỉ định khóa chính:
- Mỗi bản ghi là duy nhất. Do đó khi xây dựng bảng chỉ cần chỉ ra một hoặc một vài khóa mà các trường này có giá trị là duy nhất.
- Để chỉ định khóa chính ta thực hiện:
+Chọn trường làm khóa chính
+ Nháy vào nút khóa hay chọn lệnh Edit--> Primaryky
Chú ý: Khi tạo bảng ta nên chú ý chỉ định khóa chính. Nếu ko chỉ định nó sẽ tạo mặc định

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
Tạo cấu trúc bảng
Lưu cấu trúc bảng:
Sau khi thiết kế xong bảng ta cần đặt tên và lưu lại theo các bước
B1: Chọn File -> Save hoặc nháy nút Save
B2: Gõ tên bảng vào ô Table Name
B3: Nháy OK hoặc nhấn Enter
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
b. Thay đổi cấu trúc bảng:
Ta có thể thay đổi cấu trúc bảng nếu thấy cấu trúc bảng chưa phù hợp chẳng hạn như xóa, them, thay đổi...
Thay đổi thứ tự các trường:
1. Chọn trường, nháy chuột và giữ (Có đường nhỏ nằm ngang)
2. Di chuyển chuột, đg nằm ngang đến vị trí mới
3. Nhả chuột
Thêm trường:
Chọn trường
Insert -> row


Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
b. Thay đổi cấu trúc bảng:
Xóa trường :
1. Chọn trường
2. Chọn Edit  Delete
Thay đổi khóa chính:
1. Chọn trường làm khóa mới
2. Nháy nút hay lệnh Primary Key để bỏ
3. Chọn các trường mới chỉ định lại khóa chính.

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
2. Tạo và sửa cấu trúc bảng
c. Xóa và đổi tên bảng
Xóa bảng
1. Chọn tên bảng muốn xóa
2. Nháy Delete () hoặc lệnh Edit ->Delete
Đổi tên bảng
1. Chọn bảng,
2. Chọn lệnh Edit- >Rename
3. Gõ tên mới, nhấn Enter

Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
Củng cố và luyện tập
- Các khái niệm, các kiểu dliệu
- Tạo và thay đổi cấu trúc bảng, xóa bảng
- Các bước và cách thực hiện ở từng phần
Giáo án điện tử
Create by : Thầy giáo Đoàn Đức Công
 
Gửi ý kiến