Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://giaoduc.ws
  Người gửi: Nguyễn Trường Sinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:03' 16-04-2011
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 959
  Số lượt thích: 0 người
  DỰ GIỜ
  môn sinh học 8
  Giáo viên : Nguyễn Trường Sinh
  Tổ : Hóa - Sinh
  TRƯỜNG THCS HÀNG GÒN
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ & CÁC EM HỌC SINH
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  HOA ĐIỂM 10
  ĐÁP ÁN
  Câu
  H?i :
  Tại sao nói tuyến yên là một tuyến quan trọng chỉ đạo hầu hết các tuyến nội tiết khác?
  Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất tiết các hoócmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác ( tuyến giáp, tuyến trên thận ,tuyến sinh dục…)
  TR? L?I CU H?I :
  Tiết 62 - Bài 59 :
  SỰ ĐIỀU HÒA & PHỐI HỢP HOẠT
  ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  Cũng như hệ thần kinh , trong hoạt động nội tiết cũng có cơ chế tự điều hoà để đảm bảo lượng hoócmôn tiết ra vưà đủ nhờ các thông tin ngược . Thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn trong hoạt động nội tiết và cơ thể sẽ lâm vào tình trạng bệnh lý ? Bài hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết .
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  Trả lời các câu hỏi :
  Haừy keồ teõn caực tuyeỏn noọi tieỏt chũu aỷnh hửụỷng cuỷa caực hoocmon tieỏt ra tửứ tuyeỏn yeõn ?
  Caực tuyeỏn : tuyeỏn giaựp, tuyeỏn treõn thaọn, tuyeỏn sinh duùc.
  Em coự nhaọn xeựt gỡ ve vai troứ cuỷa tuyeỏn yeõn ủoỏi vụựi hoaùt ủoọng cuỷa caực tuyeỏn noọi tieỏt ?
  Tuyến yên tiết hoócmôn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết .
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa tuyeán giaùp :
  Tuyến giáp
  Tuyến giáp tiết loại hoocmôn nào?
  Trả lời: Hoocmôn tuyến giáp là tirôxin( TH) trong thành phần có iốt .
  Dòng máu
  TSH
  -
  +
  Vùng dưới đồi
  Tế bào đích
  Tirôxin
  TSH
  Quan sát sơ đồ hình 59-1 hãy giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp ?
  -
  +

  Th?o lu?n nhúm : 2 phuựt
  Dòng máu
  TSH
  +
  +
  -
  -
  Vùng dưới đồi
  Tế bào đích
  Tirôxin
  TSH
  Hoocmon theo dòng máu đến tb đích.Khi Tirôxin tiết quá nhiều lượng hoocmôn này theo máu :
  +Lên vùng dưới đồi, dưới tác dụng của loại hooc môn thừa này vùng dưới đồi tiết ra một chất ức chế thuỳ trước tuyến yên.
  +Lên thẳng thuỳ trước tuyến yên ức chế tuyến yên tiết TSH.
  Kết quả : Không có TSH tới tuyến giáp ngừng tiết tirôxin lượng chất này trở về trạng thái cân bằng.
  Dưới tác dụng của TSH do thuỳ trước tuyến yên sinh ra →Tuyến giáp tiết tirôxin
  Vùng dưới đồi
  Tuyến yên
  Dòng máu
  TSH
  Tế bào
  đích
  +
  +
  -
  -
  Tirôxin
  Tirôxin kìm hãm
  tiết TSH
  Tuyến giáp
  Hãy trình bày sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp ?
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa tuyeán giaùp :
  - Tuyến yên tiết hoocmon TSH
  tuyến giáp tăng tiết hoocmon Tiroxin
  Tb đích
  - Nếu lượng hoocmon TH tiết ra nhiều
  ức chế sự tiết hoocmon TSH của tuyến yên
  Nguyên nhân do thiếu iốt trong khẩu phần ăn ,tirôxin không tiết ra được ( vì không có iốt ) buộc tuyến giáp phải hoạt động mạnh để tạo tirôxin. Do hoạt động mạnh , tuyến phình to gây bệnh biếu cổ .
  Tuyến giáp hoạt đông mạnh tiết nhiều tirôxin làm tăng cường quá trình trao đổi chất ,tăng tiêu dùng ôxi nhịp tim tăng, người bệnh luôn ở trạng thái hồi hộp căng thẳng, mất ngủ sút cân nhanh. Mặt khác do tích nước phù nề ở các tổ chức sau cầu mắt nên mắt bị lồi ra
  Bệnh bướu cổ
  Bệnh Bazơđô
  Nếu không có sự điều hòa giữa tuyến yên và tuyến giáp có thể gây ra 1 số bệnh lý .
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa tuyeán giaùp :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa voû tuyeán treân thaän :
  Dòng máu
  ACTH
  Vỏ tuyến trên thận
  Cooctizôn
  Thuỳ trước tuyến yên
  Vùng dưới đồi
  Góp phần điều hoà đường huyết
  Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH
  -
  -
  +
  +
  Theo sơ đồ 59-2 hãy giải thích sự điều hoà và hoạt động của phần vỏ tuyến trên thận

  Th?o lu?n nhúm : 2 phuựt
  Dòng máu
  ACTH
  Vỏ tuyến trên thận
  Cooctizôn
  Thuỳ trước tuyến yên
  Vùng dưới đồi
  Góp phần điều hoà đường huyết
  Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH
  -
  -
  +
  +
  Cơ chế điều hoà
  Dưới tác dụng của hoocmôn ACTH do thuỳ trước của tuyến yên tiết ra , vỏ tuyến trên thận sản sinh hooc môn cooctizôn điều hoà Na+, K+ trong máu,
  Khi lượng hoocmôn trong máu nhiều chất này theo máu :
  +Về vùng dướil đồi làm vùng này tiết chất kìm hãm thuỳ trước tuyến yên tiết ACTH
  +Về thẳng thuỳ trước tuyến yên kìm hãm sự tiết ACTH của tuyến yên
  Kết quả : không có ACHT tới vỏ tuyến trên thận ngừng tiết cooctizôn ,lượng hoocmôn này được cân bằng .
  Vùng dưới đồi
  Tuyến yên
  Dòng máu
  TSH
  Tế bào
  đích
  +
  +
  -
  -
  Tirôxin kìm hãm
  tiết TSH
  Như vậy, hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của yếu tố nào ?
  Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa tuyeán giaùp :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa voû tuyeán treân thaän :
  Các em vừa tìm hiểu điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết .Vậy các tuyến nội tiết này sẽ có sự phối hợp hoạt động như thế nào ? Chng ta s? tìm hi?u qua ph?n ti?p theo
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa tuyeán giaùp :
  * Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa voû tuyeán treân thaän :
  2/ Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  2/ Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  Lửụùng ủửụứng trong maựu tửụng ủoỏi oồn ủũnh do ủaõu ?
  Sự phối hợp hoạt động của các tế bào ? và ? của đảo tụy trong tuyến tụy .
  β
  α
  Insulin
  Glucagôn
  Glucôzơ
  Glucôzơ
  Glucôgen
  tăng
  giảm
  Dựa vào sơ đồ hình 29-3 hãy trình bày sự phối hợp của vỏ tuyến trên thận và tuyến tuỵ (khi đường huyết giảm)?
  Trong thửùc teỏ khi lửụùng ủửụứng trong maựu giaỷm maùnh, ngoaứi sửù phoỏi hụùp hoaùt ủoọng cuỷa caực teỏ baứo ? vaứ ?, coứn coự nhieu tuyeỏn noọi tieỏt cuứng phoỏi hụùp hoaùt ủoọng ? Taờng ủửụứng huyeỏt
  Thảo luận nhóm:
  Glucôzơ
  Máu giảm
  Glucagôn
  Glicôgen
  Glucôzơ
  Glucôzơ
  Glucôzơ
  Thuỳ trước tuyến yên
  Glicôgen
  ACTH
  ACTH
  Axit lactic
  Và Axít amin
  Glucôzơ
  (Mỡ) Glixêrin
  Vùng dưới đồi
  Coóctizôn
  Tuyến trên thận
  Tuyến tụy
  Mỡ
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  2/ Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  Ngoài sự phối hợp hoạt động của các tế bào ? và ? của đảo tụy trong tuyến tụy .Còn có sự phối hợp của :
  + Glucagon ( Tuyến tụy)
  + Cooctizon ( Vỏ tuyến trên thận)
  + Adrenalin và No-adrenalin ( phần tủy tuyến)
  ? Làm tăng đường huyết
  Sửù phoỏi hụùp hoaùt ủoọng cuỷa caực tuyeỏn noọi tieỏt theồ hieọn nhử theỏ naứo ?
  Caực tuyeỏn noọi tieỏt trong cụ theồ coự sửù phoỏi hụùp hoaùt ủoọng ? ủaỷm baỷo caực quaự trỡnh sinh lyự trong cụ theồ dieón ra bỡnh thửụứng
  1/ Ñieàu hoøa hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  - Tuyến yên tiết hoócmôn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết .
  - Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  2/ Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc tuyeán noäi tieát :
  Caực tuyeỏn noọi tieỏt trong cụ theồ coự sửù phoỏi hụùp hoaùt ủoọng ? ủaỷm baỷo caực quaự trỡnh sinh lyự trong cụ theồ dieón ra bỡnh thửụứng
  Chọn đáp án đúng :
  A
  B
  C
  D
  Câu 1: Các tuyến nội tiết nào chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên?
  Tuyến nước bọt, Tuyến sữa, tuyến tụy
  Tuyến giáp, Tuyến sữa, tuyến trên thận
  Tuyến nước bọt, Tuyến sữa, tuyến trên thận
  Tuyến sinh dục, Tuyến ruột, tuyến tụy
  Tuyến giáp, Tuyến sữa, tuyến trên thận
  8
  BÀI
  TẬP
  TRẮC
  NGHIỆM
  A
  B
  C
  D
  Câu 2:Tham gia làm tăng đường huyết là :
  Tế bào ? và ? của đảo tụy
  Glucagon ( Tuyến tụy)
  Cooctizon ( Vỏ tuyến trên thận)
  Cả a, b và c
  Cả a, b và c
  8
  BÀI
  TẬP
  TRẮC
  NGHIỆM
  5.............
  1........
  Glucô
  Máu giảm
  glucozơ
  4..........
  3.............
  glucozơ
  Axit lacticvà
  Axit amin
  2........
  glicôgen
  6...........
  glucagôn
  Hãy điền tên các chất tương ứng với các số trên hình vẽ
  ACTH
  glucozơ
  glicôgen
  cootizôn
  glucozơ
  Glixêrin
  DẶN DÒ :

  + Học bài cũ
  + Làm hai câu hỏi trong sách giáo khoa trang 186
  Chuẩn bị kĩ bài mới:
  + Tên, vị trí, chức năng các cơ quan sinh dục nam
  + Cấu tạo và đặc điểm tinh trùng


  CHÂN THÀNH
  CÁM ƠN !!!
  QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM HS
  ĐÃ QUAN TÂM
  THEO DÕI
  Thời Gian Thảo Luận Nhóm :1 phút
  Thời Gian Thảo Luận Nhóm :2 phút
   
  Gửi ý kiến