Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Đẩu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:53' 11-02-2009
Dung lượng: 852.5 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người


địa lý 10-ban cơ bảnBài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
I. Vai trò và đặc điểm ngành GTVT
1. Vai trò
2. Đặc điểm
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT.
1. Điều kiện tự nhiên
Bản đồ
video
tranh
Biểu đồ
Nội dung chính
Bài tập
Thuật ngữ
Giáo án
2. Điều kiện KT-XH
Mô hình
Bài đọc
1. Vai trò
+ Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân.
+ Phục vụ cho quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm.
+ Thực hiện mối giao lưu KT-XH giữa các địa phương, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế.
+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng- an ninh.


địa lý 10-ban cơ bảnBài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
I. Vai trò và đặc điểm ngành GTVT
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT.
Bản đồ
video
tranh
Biểu đồ
Nội dung chính
Bài tập
Thuật ngữ
Giáo án
Mô hình
Bài đọc
2. Đặc điểm
1. Vai trò
2. Đặc điểm
1. Điều kiện tự nhiên
2. Điều kiện KT-XH


địa lý 10-ban cơ bảnBài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
I. Vai trò và đặc điểm ngành GTVT
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT.
Bản đồ
video
tranh
Biểu đồ
Nội dung chính
Bài tập
Thuật ngữ
Giáo án
Mô hình
Bài đọc
2. Đặc điểm
a. Sản phẩm: Là chuyên chở người và hàng hoá; Chất lượng sản phẩm được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn.
b. Tiêu chí đánh giá khối lượng DV của hoạt động vận tải:
+ Khối lượng vận chuyển: Số tấn hàng và số hành khách vận chuyển
+ Khối lượng luân chuyển: Số tấn hàng, số hành khách vận chuyển tính trên 1 km.
+ Cự li vận chuyển trung bình: Là tỷ lệ giữa khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển.
1. Vai trò
2. Đặc điểm
1. Điều kiện tự nhiên
2. Điều kiện KT-XH


địa lý 10-ban cơ bảnBài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
I. Vai trò và đặc điểm ngành GTVT
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT.
Bản đồ
video
tranh
Biểu đồ
Nội dung chính
Bài tập
Thuật ngữ
Giáo án
Mô hình
Bài đọc
1. Điều kiện tự nhiên
+ Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải
+ ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác công trình giao thông vận tải.
+ Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tơi hoạt động của các phương tiện vận tải.
1. Vai trò
2. Đặc điểm
1. Điều kiện tự nhiên
2. Điều kiện KT-XH


địa lý 10-ban cơ bảnBài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
I. Vai trò và đặc điểm ngành GTVT
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành GTVT.
Bản đồ
video
tranh
Biểu đồ
Nội dung chính
Bài tập
Thuật ngữ
Giáo án
Mô hình
Bài đọc
2. Điều kiện kinh tế xã hội
+ Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành GTVT.
1. Vai trò
2. Đặc điểm
1. Điều kiện tự nhiên
2. Điều kiện KT-XH
+ Sự phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn, chùm đô thị ảnh hưởng tới vận tải hành khách.
 
Gửi ý kiến