Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 16. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tuyet Thanh
  Ngày gửi: 22h:18' 07-05-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 290
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 61+62 - Đọc văn
  Nguyễn Huy Tưởng
  ( Trích "Vũ Như Tô" )
  VĩNH BIệT CửU TRùNG ĐàI
  I. Tiểu dẫn
  1.Tác giả
  - Nguyễn Huy Tưởng( 1912- 1960).
  - Quê quán: làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, Bắc
  Ninh( nay thuộc xã Dục Tú, huyện Đông Anh,
  Hà Nội)
  - Hoàn cảnh xuất thân:trong một gia đình nhà
  nho.
  - Nguyễn Huy Tưởng sớm tham gia hoạt động CM.
  1.Tác giả

  - S¸ng t¸c :  Cã thiªn h­íng khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö, cã ®ãng gãp næi bËt ë thÓ lo¹i tiÓu thuyÕt vµ kÞch.
  +T¸c phÈm chÝnh :Vò Nh­ T« (1941), B¾c S¬n (1946), tiÓu thuyÕt §ªm héi Long Tr× (1942),...
  + §Æc ®iÓm :V¨n phong gi¶n dÞ, trong s¸ng, ®«n hËu, th©m trÇm, s©u s¾c.
  - N¨m 1996 ®­îc nhµ n­íc tÆng gi¶i th­ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt.
  2.Vở kịch " Vũ Như Tô"
  Loại hình kịch.
  - Diễn biến của một vở kịch theo hình thức: Thắt nút-> phát triển->cao trào->mở nút.
  Trong kịch có các xung đột.
  Thể loại bi kịch có nét riêng:
  + Mâu thuẫn thường không giải quyết được.
  + Nhân vật chính thường là anh hùng. Những người có say mê, khát vọng lớn.
  -> Bi kịch theo qui định rất nghiêm ngặt.
  2.Vở kịch " Vũ Như Tô"
  b. Hoàn cảnh,đề tài,mục đích sáng tác

  Hoàn cảnh sáng tác: Viết vào mùa hè năm 1941,đăng trên tạp chí Tri tân (1943-1944).

  Đề tài : Lịch sử: Từ sự kiện lịch sử xảy ra ở kinh thành Thăng Long khoảng từ (1516-1517, dưới triều Lê Tương Dực).
  2.Vở kịch " Vũ Như Tô"
  b. Hoàn cảnh,đề tài,mục đích sáng tác
  - Mục đích: Đề cao vai trò của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật

  - Vở kịch gồm 5 hồi.


  Cửu Trùng Đài
  b. Tóm tắt tác phẩm (sgk)
  Lê Tương Dực
  Vũ Như Tô
  Đan Thiềm
  Nhân dân
  kiêu binh
  II.Đọc- hiểu văn bản
  1. Vị trí đoạn trích: Hồi V(Một cung cấm)của vở kịch
  2.Đọc, giải thích từ khó
  Đọc: Đọc phân vai
  Giọng hốt hoảng, giằng xé, day dứt, quát tháo.
  b. Giải thích từ khó (sgk)
  III.Tìm hiểu văn bản

  1. Những mâu thuẫn xung đột cơ bản
  - Mâu thuẫn thứ nhất:
  Nhân dân lao động> (khốn khổ lầm than) (bè lũ Lê Tương Dực)
  ->Mâu thuẫn này vốn có từ trước, đến khi Lê Tương Dực bắt Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài thì nó biến thành xung đột căng thẳng, gay gắt.
  1. Những mâu thuẫn xung đột cơ bản

  Mâu thuẫn thứ hai:

  +Người công dân>
  +Khát vọng nghệ thuật>< thực tế xã hội
  không thuận chiều
  ( cao siêu, thuần tuý ( lợi ích trực tiếp, thiết muôn đời) thực của nhân dân)
  1. Những mâu thuẫn xung đột cơ bản

  => Hai mâu thuẫn này tác động lẫn nhau: mâu thuẫn thứ nhất giải quyết bằng bạo lực; mâu thuẫn thứ hai không thể giải quyết bằng bạo lực , tác giả chưa giải quyết triệt để.
  2.Tính cách và diễn biến tâm trạng của Vũ như Tô

  -Vũ Như Tô là một kiến trúc sư thiên tài->là hiện thân cho niềm khát khao say mê, sáng tạo cái đẹp:

  + Một thiên tài " ngàn năm chưa dễ có một"

  +" Chỉ vẩy bút là chim hoa đã hiện lên" có thể " sai khiến gạch đá như viên tướng cầm quân, có thể xây dựng lâu đài cao cả, nóc vờn mây mà không hề tính sai một viên gạch nhỏ"
  2.Tính cách và diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô


  - Là một nghệ sĩ có nhân cách lớn, có hoài bão lớn, có lí tưởng nghệ thuật cao cả-> không xây Cửu Trùng Đài cho Lê Tương Dực.
  + Ông cũng không phải là người hám lợi (Khi được vua ban thưởng lụa là, vàng bạc ông đã đem chia hết cho thợ).
  + Có lí tưởng, ước mơ nghệ thuật cao đẹp nhưng lại thoát li khỏi h/cảnh lịch sử, XH.
  2.Tính cách và diễn biến tâm trạng của Vũ như Tô


  - Tâm trạng bi kịch đầy căng thẳng của ông: xây Cửu trùng đài là đúng hay sai? là có công hay có tội?
  => Vũ Như Tô là một nhân vật bi kịch bởi đã mang trong mình không chỉ những say mê khát vọng lớn lao mà còn cả những làm lạc trong suy nghĩ và hành động. Khi ông và Đan Thiềm bị bắt, Cửu trùng đài bị đập phá, thiêu huỷ thì ông mới bừng tỉnh xiết bao đau đớn, kinh hoàng.
   
  Gửi ý kiến