Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an Tieng Anh 8 hoan chinh

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Lê Tuấn Mại
  Người gửi: Lê Tuấn Mại (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:02' 16-06-2011
  Dung lượng: 805.8 KB
  Số lượt tải: 166
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15: COMPUTERS
  Periods: 93 – 97
  I. Aim:

  Help students:
  Express opinions
  Agree and disagree
  Complete a flow chart
  Write a set of instructions

  II. Language Focus:

  Present perfect with yet and already
  Comparison of Present Perfect and Past Simple

  III. Lessons:

  1)
  Getting started
  Listen and read
  Reading to recognize facts and opinions; how to express opinions.
  
  2)
  Speak – Listen
  Expressing agreement and disagreement; completing a flow chart
  
  3)
  Read
  Reading for details about how computers work in a university
  
  4)
  Write
  Write a set of instructions
  
  5)
  Language Focus
  Comparison of Present Perfect and Past Simple
  
  

  Week: 32
   Date of preparing:
  
  Period: 93
   Date of teaching:
  
  UNIT 15: COMPUTERS
  Lesson 1: GETTING STARTED – LISTEN AND READ
  I. Aim:
  Help students recognize facts or opinions; express their opinions about a problem
  II. Language contents:
  Vocabulary
  III. Teaching aids:
  A lesson plan, books, chalk, posters, computers...
  IV. Teaching method:
  Communicative approach
  V. Duration:
  45 minutes
  VI. Teaching procedure:

  TIME
  CONTENTS
  TEACHER’S & STUDENTS’ ACTIVITIES
  
  5’

  10’

  20’


  8’  2’  Warm-up: Brainstorming
  save time
  Presentation:
  Pre-teach vocabulary:

  -(a) printer:
  máy in
  
  - (a) manual:
  sách hướng dẫn
  
  - (to) connect:
  kết nối
  
  - under guarantee:
  còn bảo hành
  
  - (a) plug:
  phích cắm điện
  
  - (a) socket:
  ổ cắm điện
  
  Pre-questions:
  a) What did Mr. Nhat buy in Ho Chi Minh City?
  b) Did it work well?
  Answer key:
  a) He bought a printer.
  b) No, it didn’t.
  Practice:
  1) Practice the dialogue with a partner.


  2) Fact or opinion? Check (() the boxes.
  Answer Key:
  a) Fact b) Opinion
  c) Opinion d) Opinion
  e) Fact f) Fact

  3) Structures: The Present Perfect
  a) with yet
  Have you turned it on yet?
  I’ve written the letter but I haven’t posted it yet.
  Form:
  Have/Has + S + V3 +…+ yet?
  S + have/has + not + V3 +…+ yet.
  Use:
  - yet chỉ dùng trong câu nghi vấn và phủ định và được đặt ở cuối câu.
  - Thể hiện sự mong chờ một hành động gì xảy ra về phía người nói, hoặc một hành động nào đó chưa được thực hiện.
  Mean: chưa
  b) with already
  Mr. Nhat: Have you turned it on yet?
  Nam: Yes, I have already done it.
  Form:
  S + have/has + already + V3 +….
  Use:
  - already dùng trong câu khẳng định và thường được đặt ở giữa have/has và past participle (V3).
  - Diễn tả hành động đã xảy ra sớm hơn dự kiến.
  Mean: rồi
  Production:
  Make short dialogues, using The Present Perfect with yet and already.
  Ex:
  read/Detective Conan/yet?//already (not yet)
  A: Have you read Detective Conan yet?
  B: I have already read it.
  (I haven’t read it yet.)
  a) read / The Lost Shoe / yet? // already (not yet)
  b) do / your homework / yet? // already (not yet)
  c) see / a printer / yet? // not yet (already)
  d) use / a computer / yet? // not yet (already)
  e) watch / Justice Bao movie / yet? // not yet (already)
  Homework:
  - Learn new words.
  - English workbook 8: 3, 4 (page 91)
  - Prepare: Speak – Listen.

  Teacher explains the game.
  Students (in 2 teams or the whole class) play the game.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print