Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 21. Bàn tay cô giáo

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyen Thi Thu Trang
  Người gửi: Nguyễn Thu Trang
  Ngày gửi: 05h:40' 23-07-2011
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 480
  Số lượt thích: 0 người
  sở giáo dục Và ĐàO TạO TP Hà nội
  tập đọc lớp 3.
  Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang
  Huyện Mê Linh - trường tiểu học tiến thắng b.
  Kiểm tra bài cũ
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Giờ tập đọc trước các con học bài gì nào?
  Hồi nhỏ
  Trần Quốc Khái ham học như thế nào?
  Tập đọc
  Kiểm tra bài cũ
  Vì sao
  Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bức tranh vẽ cảnh gì?
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy đỏ
  Mềm mại tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một tờ giấy trắng
  Cô cắt rất nhanh
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm tờ xanh nữa
  Biết bao điều lạ
  Từ bàn tay cô.
  Nguyễn Trọng Hoàn
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy đỏ
  Mềm mại tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một tờ giấy trắng
  Cô cắt rất nhanh
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm tờ xanh nữa
  Biết bao điều lạ
  Từ bàn tay cô.
  Nguyễn Trọng Hoàn
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Từ một tờ giấy trắng cô giáo đã gấp được gì?
  Một chiếc thuyền rất xinh xắn
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Với một tờ giấy đỏ cô giáo đã làm được gì?
  Một mặt trời với nhiều tia nắng toả
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thờm t? xanh n?a cụ giỏo dó t?o ra hỡnh ?nh no?
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  M?t nu?c d?p d?nh
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Mặt nước dập dềnh.
  Mặt nước dập dềnh
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Hãy tả lại bức tranh cắt dán gi?y của cô giáo?
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy đỏ
  Mềm mại tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một tờ giấy trắng
  Cô cắt rất nhanh
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm tờ xanh nữa
  Nguyễn Trọng Hoàn
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Hai dòng thơ cuối bài đã nói lên điều gì?
  Bài thơ giúp con hiểu điều gì?
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy đỏ
  Mềm mại tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một tờ giấy trắng
  Cô cắt rất nhanh
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm tờ xanh nữa
  Nguyễn Trọng Hoàn
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Cô gấp cong cong
  đã xong
  Chiếc thuyền
  Một
  tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một
  Cô cắt
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như
  Hiện trước mắt em
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm
  Từ cô.
  Nguyễn Trọng Hoàn
  tờ giấy trắng
  tờ giấy đỏ
  tờ xanh nữa
  phép mầu nhiệm
  điều lạ
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Thoắt cái
  xinh quá!
  Mềm mại
  rất nhanh
  Biết bao
  bàn tay
  Cô gấp cong cong
  đã xong
  Chiếc thuyền
  Một
  tay cô
  Mặt trời đã phô
  Nhiều tia nắng tỏa.
  Một
  Cô cắt
  Mặt nước dập dềnh
  Quanh thuyền sóng lượn.
  Như
  Hiện trước mắt em
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  Thêm
  Từ cô.
  Nguyễn Trọng Hoàn
  tờ giấy trắng
  tờ giấy đỏ
  tờ xanh nữa
  phép mầu nhiệm
  điều lạ
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Thoắt cái
  xinh quá!
  Mềm mại
  rất nhanh
  Biết bao
  bàn tay

  đã xong
  Chiếc
  Một
  tay cô
  Mặt
  Nhiều
  Một

  Mặt
  Quanh
  Như
  Hiện
  Biển

  Thêm
  Từ
  Nguyễn Trọng Hoàn
  tờ giấy trắng
  tờ giấy đỏ
  tờ xanh nữa
  phép mầu nhiệm
  điều lạ
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  Thoắt
  xinh quá!
  Mềm
  rất nhanh
  Biết
  bàn tay
  cong cong
  nắng tỏa.
  thuyền
  mắt em
  sóng
  gấp
  đã phô
  dập dềnh
  bình minh
  vỗ.
  cô.
  cái
  thuyền
  mại
  trời
  tia
  cắt
  nước
  trước
  biếc
  rào
  sóng lượn.
  bao
  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Tập đọc
  Bàn tay cô giáo
  (Nguyễn Trọng Hoàn)
  Cô gấp cong cong
  Thoắt cái đã xong
  Chiếc thuyền xinh quá!
  Một tờ giấy trắng
  Như phép mầu nhiệm
  Hiện trước mắt em:
  Biển biếc bình minh
  Rì rào sóng vỗ.
  - Giấy trắng: chiếc thuyền.
  - Giấy đỏ: mặt trời.
  - Giấy xanh: mặt nước.
  Nội dung: Bài thơ ca ngợi sự khéo léo của đôi bàn tay cô giáo đã mang lại bao điều kì diệu và niềm vui cho học sinh.
  xin chân thành cảm ơn
  các thầy cô giáo

  các em học sinh
   
  Gửi ý kiến