Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Điều chỉnh
Người gửi: Chu Chí Thiện
Ngày gửi: 08h:48' 06-09-2011
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 310
Số lượt thích: 0 người
1- Tại sao Châu Á có nhiều đới khí hậu ? Giải thích nguyên nhân làm cho đới cận nhiệt phân hoá thành nhiều kiểu ?
2- Trình bày đặc điểm và phân bố hai kiểu khí hậu chính của Châu Á ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 3, bài 3:
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN
CHÂU Á
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu á , kết hợp với kiến thức SGK hãy :
-Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào Đại dương nào?
- Sông Mê Công chảy qua nước ta ( Cửu Long) bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
Dựa vào lược đồ tự nhiên Châu á , kết hợp với kiến thức SGK hãy :
-Nêu nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố sông ngòi Châu Á ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Bắc á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Đông á , Đông nam á và Nam á ?Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
- Trình bày đặc điểm mạng lưới sông ngòi Tây nam á ? Xác định một số sông lớn trên lược đồ ?
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
Quan sát các hình ảnh trên , kết hợp với hiểu biết cá nhân , hãy nêu những giá trị của sông ngòi Châu Á?
Bg
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Lược đồ các đới khí hậu Châu Á
Lược đồ các đới cảnh quan Châu Á
Minh hoa
Tên các đới cảnh quan Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc
theo kinh tuyến 800Đ
Tên các đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và
khu vực khí hậu lục địa
Tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu : ôn đới , cận nhiệt và
nhiệt đới
N1
N2
N3
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
3- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á :
B .ghi
Hình ảnh một số cảnh quan thiên nhiên Châu Á

Quan sát các hình ảnh , kết hợp với kiến thức đã học , hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á đối với sản xuất và đời sống ?
B . ghi
1- ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI :
-Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
1
2
3
SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Bài 3 - Tiết 3
1-b
-Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước khá phức tạp.
-Sông ngòi châu Á có giá trị lớn về kinh tế : Giao thông , thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh họat, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2- CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN :
Cảnh quan thiên nhiên Châu Á phân hoá đa dạng.
Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và lục địa khô chiếm phần lớn diện tích.
3- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á :
Thuận lợi :Thiên nhiên đa dạng , tài nguyên phong phú .
Khó khăn : Địa hình hiểm trở , khí hậu khắc nghiệt , thiên tai thất thường.
Các khu vực thường xảy ra nhiều bão nhất
châu Á là :
Chọn ý đúng
nhất
a
b
c
d
Trung á ; Đông á và Đông nam á
Đông nam á ; Nam á và Bắc á
Nam á ; Tây nam á và Trung á
Đông á ; Đông nam á và Nam á
Xác định trên lược đồ và đọc tên các đới cảnh quan từ đông sang tây theo vĩ tuyến 400B ?
Giải thích nguyên nhân làm cho cảnh quan thay đổi từ đông sang tây ?
VỀ NHÀ
Trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài (SGK)
Chuẩn bị:
Đọc trước nội dung bài 4- Thực hành
Xác định yêu cầu bài thực hành
Xem và tìm hiểu trước lược đồ 4.1 và 4.2
 
Gửi ý kiến