Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TEST YOURSELF A- lớp 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thùy Hương
  Ngày gửi: 14h:06' 22-09-2011
  Dung lượng: 184.0 KB
  Số lượt tải: 432
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO CLASS 11A
  TEST YOURSELF A
  I. LISTENING
  VOCABULARY
  Keep in touch :
  Live next-door to s.o :
  Lose contact with s.o :
  Sống kế bên nhà
  giữ liên lạc
  Mất lên lạc với ai
  Listen and complete the sentences
  They’ve known each other for …………………
  25 years B. 35 years
  C. 45 years D. 55 years
  2. They became friends because they ………………………
  A. went to a different school B. live in the same city
  C. went to the same school D. lived next-door to each other
  3. They lost contact with each other when one of them ……………...
  moved to England B. moved to Scotland
  C. changed his school D. changed his house
  4. They’ve been living here in Brighton since ………………..
  1998 B. 1990 C. 1995 D. 1999
  5. They did not see each other …………………….
  In the park B. at lunch time
  C. at James’ wedding D. in the pub
  II/ READING (2.5 points)
  virtually (adv.)
  prominently (adv.)
  brand-new (a)
  outfit (n)
  prince (n)
  grin (v)
  Gần như, hầu như
  nổi bật
  mới tinh
  trang phục
  hoàng tử
  cười toe toét
  vocabulary
  Read the passage carefully and answer the
  following questions
  Why was the birthday party in the passage not an ordinary celebration?
  2. What did the writer bring a camera to the party for?
  3. How was the birthday boy dressed?
  4. Why didn’t he enjoy hugs or kisses from the guests very much?
  5. How did the writer feel about the birthday party and what did he look forward to after it?
  Why was the birthday party in the passage not an ordinary celebration?
  Because they had been childless for 10 years
  after they were married
  2. What did the writer bring a camera to the party for?
  To take some photographs of the family
  3. How was the birthday boy dressed?
  The boy was dressed in a smart, brand-new
  outfit and looked like a little prince
  4. Why didn’t he enjoy hugs or kisses from the guests very much?
  Because he was interested in the toys
  5. How did the writer feel about the birthday party and what did he look forward to after it?
  He felt that it was delightful and looked forward to the next day to have the films developed
  a/. Write the sounds for the following underlined parts
  1. nine mine

  2. hour house

  3. matching machine

  4. yam jam
  /n/
  /m/
  Φ
  / h /
  /tʃ/
  /ʃ/
  / j /
  /dʒ /
  III/ Pronunciation and grammar (2.5 point)
  b/ Complete the sentences, using the right form (base form, full or passive) of the infinitive in brackets
  It’s pleasure ………………….(see) you again after so long
  2. ……………………(be) honest, I’ve never done this type of work before
  3. She agreed …………………..(phone) them
  4. I must ……………(pay) the phone bill by tomorrow
  5. They expected ………………….....(meet) at the airport by the General Director
  6. John hoped …………………………(appoint) as headteacher of the school
  to see
  To be
  to phone
  pay
  to be met
  to be appointed
  IV. WRITING (2.5 points)
  In 120 words, write about your birthday party
  (or one of your friends’) The following questions
  might help you
  1. Whose birthday was it ?
  2. Where and When was it held?
  3. What did you do there?
  4. How did you enjoy it?
  Homework
  Complete your writing
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng