Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Vũ Mạnh Huy
  Ngày gửi: 08h:50' 12-10-2011
  Dung lượng: 300.8 KB
  Số lượt tải: 413
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  BÀI 15
  KÍNH CHÀO
  QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
  CHÚC CÁC EM
  HỌC TỐT!
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  MÁY BAY
  THẢ HÀNG
  CỨU TRỢ
  SÚNG ĐẠI
  BÁC BẮN
  MỤC TIÊU
  NGƯỜI
  NÉM
  LAO
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  BÀI 15
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  Điều kiện
  ban đầu
  Chọn hệ toạ độ
  và gốc thời gian
  2. Phân tích chuyển động ném ngang
  3. Xác định các chuyển động thành phần
  Chọn gốc thời gian (t0 = 0) là lúc bi rời khỏi tay.
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  Điều kiện
  ban đầu
  Chọn hệ toạ độ
  và gốc thời gian
  2. Phân tích chuyển động ném ngang
  3. Xác định các chuyển động thành phần
  a) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục 0x của Mx là :
  ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0t
  b) Các phương trình của chuyển động thành phần theo trục 0y của My là :
  ay = g ; vy = gt ; y = ½ gt2
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
  CỦA VẬT
  1. Dạng
  của
  quỹ đạo
  2. Thời
  gian chuyển động
  3. Tầm
  ném
  xa
  Tổng hợp hai chuyển động thành phần ta được chuyển động của vật.
  Từ x = v0t và y = ½ gt2 ta rút ra được phương trình quỹ đạo của vật :
  => Quỹ đạo của vật là một nửa parabol.
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
  CỦA VẬT
  Dạng
  của
  quỹ đạo
  2. Thời
  gian chuyển động
  3. Tầm
  ném
  xa
  Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao :
  Thay y = h vào phương trình y = ½ gt 2 ta được :
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG
  CỦA VẬT
  Dạng
  của
  quỹ đạo
  2. Thời
  gian chuyển động
  3. Tầm
  ném
  xa
  Gọi L là tầm ném xa (tính theo phương ngang),
  ta có :
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  III. THÍ NGHIỆM
  KIỂM
  CHỨNG

  Thí nghiệm thứ nhất


  Thí nghiệm thứ hai

  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  IV. VẬN
  DỤNG

  Bài 1.


  Bài 2.


  Bài 3.

  Viên bi A có khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, bi A được thả rơi tự do, bi B được ném ngang. Bỏ qua sức cản của không khí.
  Hãy chọn kết luận đúng.
  A. Bi A chạm đất trước.
  B. Bi B chạm đất trước.
  C. Hai bi chạm đất cùng lúc.
  Bạn chọn sai rồi!
  Bạn chọn sai rồi!
  Bạn chọn đúng rồi!
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  IV. VẬN
  DỤNG

  Bài 1.


  Bài 2.


  Bài 3.

  Một viên bi lăn dọc theo cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang có độ cao 1,25 m so với nền nhà. Bi rời khỏi mép bàn và nó chạm nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,50 m theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2.
  Vận tốc của viên bi khi vừa rời khỏi mép bàn là
  A. 6 m/s.
  B. 9 m/s.
  C. 3 m/s.
  Bạn chọn sai rồi!
  Bạn chọn sai rồi!
  Bạn chọn đúng rồi!
  BÀI 15
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  BÀI 15
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI
  IV. VẬN
  DỤNG

  Bài 1.


  Bài 2.


  Bài 3.

  Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 4,5 km so với mặt đất với tốc độ 720 km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ cách xa mục tiêu (theo phương ngang ) bao nhiêu để quả bom rơi trúng mục tiêu ? Bỏ qua sức cản không khí lên quả bom và lấy g = 10 m/s2.
  A. 6 km.
  B. 4,5 km.
  C. 3 km.
  Bạn chọn đúng rồi!
  Bạn chọn sai rồi!
  Bạn chọn sai rồi!
  BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
  III. TNKC
  KETLUAN
  IV. VANDUNG
  II. XDCDCV
  I. KSCDNN
  MO BAI

  KẾT LUẬN

  - Chuyển động ném ngang được khảo sát bằng cách phân tích thành hai thành phần theo hai trục toạ độ 0x và 0y với :
  + Gốc 0 tại điểm ném
  + Trục 0x hướng theo vectơ vận tốc ban đầu
  + Trục 0y hướng theo vectơ trọng lực
  Chuyển động thành phần theo trục 0x là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0t.
  Chuyển động thành phần theo trục 0y là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay = g ; vy = gt ; y = ½ gt2.
  Biết hai chuyển động thành phần ta suy ra được chuyển động của vật :
  + Quỹ đạo chuyển động của vật là một nhánh parabol có phương trình :
  + Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao :
  + Tầm ném xa :
  BÀI 15
  THE END
  THANKS!
  No_avatarf
  Huy ơi giáo án của bạn rất hay nhưng hình như còn thiếu các file đi kèm.
   
  Gửi ý kiến