Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mẫu Biên Bản Hội Đồng Thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Thuỳ (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:19' 06-03-2009
  Dung lượng: 194.5 KB
  Số lượt tải: 1885
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đình Chuân)
  Kỳ thi nghề phổ thông
  Khoá thi ngày: 7/ 03 /2009
  Hội đồng thi: THCS Đào Duy Từ
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------***----------
  
  
  Chương trình làm việc của hội đồng coi thi
  Ngày … tháng ….. năm 2009
  Buổi sáng:
  Họp lãnh đạo hội đồng coi thi: Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Chủ tịch làm việc với bộ phận bảo vệ, phục vụ, lẫnh đạo địa phương(nếu cần)
  Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Buổi chiều:
  - Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ của hội đồng, kiểm tra sơ bộ CSVC của hội đồng thi Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  - Lãnh đạo họp với bộ phận phục vụ và địa phương án ăn, nghỉ của lãnh đạo HĐ và giám thị : Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Ngày … tháng ….. năm 2009
  Buổi sáng:
  Họp toàn thể HĐ (phiên họp thứ nhất): Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Tiến hành kiểm yta hồ sơ thi của từng thí sinh, kiểm tra CSVC của HĐ thi (nếu buổi sáng chưa xong): Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Buổi chiều:
  Họp toàn thể HĐ(phiên họp thứ 2): Với 2 nội dung cơ bản: Thông qua kết quả kiểm tra, giám thị học tập quy chế thi: Từ ..... giờ ...... phút đến ..... giờ ...... phút
  Thí sinh học tập nội duy phòng thi, xem số báo danh và phòng thi
  Ngày 31/5,01,02/6 năm 2007 làm việc theo chương trình sau:

  Ngày
  Buổi
  Thời gian
  Công việc
  Ghi chú
  
  
   Sáng
  Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph
  - Khai mạc, giới thiệu bộ đề thi
  - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  - Báo cáo nhanh về Sở
  
  
  
  Chiều
   Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph
   - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  - Báo cáo nhanh về Sở
  
  
  
  Sáng
   Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
   - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  
  
  
  Chiều
   Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
   - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  
  
  
  Sáng
   Từ ....h...ph Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph
   - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  - Báo cáo nhanh về Sở
  
  
  
  Chiều
   Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
  Từ ....h...ph đến....h ....ph
  Từ ....h...ph
   - Mở đề thi
  - Tính giờ làm
  - Thu bài
  - Họp tổng kết HĐ coi thi
  - Báo cáo nhanh về Sở
  
  
  
  
  
  Nộp bài thi về Sở GD & ĐT
  
  
  Kỳ thi nghề phổ thông
  Khoá thi ngày: 7/ 03 /2009
  Hội đồng thi: THCS Đào Duy Từ
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓