Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mét khối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Đức Trọng (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:29' 07-03-2009
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  m3
  1m
  *m3 là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m
  mét khối viết tắt là: m3
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  m3
  Đọc: 25m3; 407m3; 4,84m3; 4/5m3
  Viết: năm mươi sáu mét khối :....
  - Một nghìn chín trăm ba mươi hai mét khối:....
  -Bảy mét khối ba mươi sáu phần trăm : ......
  - Mười lăm phần một trăm mét khối:.......

  56m3
  1932m3
  7,36m3
  15/100 m3
  (0,15m3)
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  1m3
  1dm3
  10 x 10
  x 10 = 1000 hộp
  Vậy 1m3 = ... dm3
  1dm3 =....m3
  1000
  0,001
  Vì 1dm3 = 1000 cm3
  Nên 1m3 =....cm3
  1000000
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  Bảng đơn vị đo thể tích :

  1m3
  1dm3
  1cm3
  1000dm3
  0,001m3
  1000cm3
  0,001dm3
  Ghi nhớ: mỗi đơn vị thể tích lớn gấp.....
  lần đơn vị thể tích nhỏ liền sau.
  Mỗi đơn vị thể tích nhỏ kém....lần đơn
  vị thể tích lớn liền trước.
  1000
  1000
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  * Luyện tập :
  BàI 1: Viết tắt ( theo mẫu )
  - mười hai mét khối : 12 m3
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  * Luyện tập :
  Bài 2 : Viết bằng chữ( theo mẫu )
  6,032m3 : sáu mét khối ba mươi hai phần nghìn
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  * Luyện tập :
  Bài 3 :Víêt số thích hợp vào chỗ chấm:
  1m3 =......dm3 =.....cm3
  3,238m3 =.....dm3
  3,5dm3 =......cm3
  15000cm3 =....dm3
  1000
  1000
  3238
  3500
  15
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  * Luyện tập :
  BàI 4 : Bíêt :
  1lít = 1dm3
  1lit viết tắt là: 1l
  2dm3 =.....l
  1m3 = ....l

  Một bể nước có thể tích 0,5m3. Bể đó chứa được
  ....lít nước?
  2
  1000
  500
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  * Luyện tập :
  Bài 5: tóm tắt:
  1đống cát: thể tích:22,5m3
  mỗi chuyến xe chở: 1500dm3 cát
  Hỏi : phải dùng ? Chuyến xe để chở hết chỗ cát
  Bài giải
  Đổi : 1500dm3 = .....m3
  1,5
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
  Thứ tư ngy23 tháng 2 nam 2005
  Môn toán - ti?t :108
  Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích
   
  Gửi ý kiến