Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §1. Quy tắc đếm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Thảo
  Ngày gửi: 05h:05' 27-10-2011
  Dung lượng: 878.5 KB
  Số lượt tải: 392
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 2:
  TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
  Bài 1:
  HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Thực hiện: NGUYỄN THANH LAM
  Tháng 10 năm 2011
  TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
  TỔ TOÁN – TIN
  NĂM HỌC 2011 - 2012
  1. QUY TẮC CỘNG
  BÀI 1: HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  2. QUY TẮC NHÂN
  Có n cách chọn đối tượng A.
  m cách chọn đối tượng B
  A  B = 
   Có n + m cách chọn một trong các đối tượng A, B.
  Có n cách chọn đối tượng A.
  Ứng với mỗi cách chọn A,
  có m cách chọn đối tượng B
   Có n.m cách chọn dãy đối tượng A, B.
  VD1: Có 15 cuốn sách khác nhau, trong đó có 5 sách toán, 4 sách lý, và 6 sách văn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:
  a) 1 cuốn.
  b) 2 cuốn tùy ý.
  c) 3 cuốn khác môn.
  15
  15
  .14
  5
  .4
  .6
  VD2:Từ A đến B có 4 con đường, từ B đến C có 3 con đường. Một người đi từ A đến C rồi về A. Hỏi có bao nhiêu cách đi như thế nếu:
  a) tùy ý đi?
  b) đi và về trên 2 con đường khác nhau.
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD3: Có 2 công ty du lịch A và B, công ty A có 5 xe khách và công ty B có 7 xe khách. Một người đi du lịch muốn khi đi thì xe của công ty này khi về thì xe của công ty khác. Hỏi có mấy cách đi như thế.
  đi
  Về
  đi
  Về
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  a)
  a: có 6 cách chọn.
  b: có 6 cách chọn.
  c: có 6 cách chọn.
  d: có 6 cách chọn.
  Số
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  b)
  a: có 6 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  d: có 3 cách chọn.
  Số
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  c)
  a: có 5 cách chọn.
  b: có 4 cách chọn.
  c: có 3 cách chọn.
  Vì M chẵn => d: có 3 cách chọn.
  Số
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  d)
  a: có 5 cách chọn.
  b: có 4 cách chọn.
  c: có 3 cách chọn.
  Vì M chia hết cho 5 => d: có 1 cách chọn.
  Số
  Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  e)
  a: có 4 cách chọn.
  b: có 3 cách chọn.
  Số
  Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  f)
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  d: có 3 cách chọn.
  Vì M >2000 => a: có 5 cách chọn.
  Số
  Nguyễn Thanh Lam – THPT Thanh Bình
  VD4: Từ 1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số:
  a) tùy ý.
  b) khác nhau.
  c) khác nhau và M là số chẵn
  d) khác nhau và M chia hết cho 5
  e) khác nhau và M có số tận cùng là 23
  f) khác nhau và M > 2000
  g) khác nhau và M < 4326
  g)
  a: có 3 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  d: có 3 cách chọn.
  TH1: a=4
  TH2: a<4
  c: có 4 cách chọn.
  d: có 3 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  Số
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  Giải tóm tắt câu g:
  Có tất cả : 2 + 3 + 24 + 180 = 209 số
  VD5: Từ 0,1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số khác nhau và M là số chẵn.
  TH1: d=0
  Vì M chẵn => d={0;2;4;6}.
  a: có 6 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  TH2: d={2;4;6}
  a: có 5 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  d: có 3 cách chọn.
  Số
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD5: Từ 0,1,2,3,4,5,6. có bao nhiêu số M có 4 chữ số khác nhau và M là số chẵn.
  Cách 2: ( gọi là pp lựa thóc)
  Vì M chẵn => d={0;2;4;6}.
  - a có thể là 0 ( nghĩa là tùy ý)
  d: có 4 cách chọn.
  a: có 6 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  - a là 0
  => d={2;4;6}.
  d: có 3 cách chọn.
  b: có 5 cách chọn.
  c: có 4 cách chọn.
  - Số các số cần tìm
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
  a) xếp tùy ý.
  b) C ngồi giữa.
  c) A Và B ngồi cạnh nhau.
  d) A và B không ngồi cạnh nhau.
  a)
  5
  4
  3
  2
  1
  S=5.4.3.2.1=120 cách
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
  a) xếp tùy ý.
  b) C ngồi giữa.
  c) A Và B ngồi cạnh nhau.
  d) A và B không ngồi cạnh nhau.
  b)
  4
  3
  1
  2
  1
  S=4.3.2.1=24 cách
  C
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
  a) xếp tùy ý.
  b) C ngồi giữa.
  c) A Và B ngồi cạnh nhau.
  d) A và B không ngồi cạnh nhau.
  c)
  3
  2
  1
  S=8.6=48 cách
  B
  A
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  VD6: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 hs A,B,C,D,E vào 1 bàn gồm 5 ghế theo hàng ngang, sao cho:
  a) xếp tùy ý.
  b) C ngồi giữa.
  c) A Và B ngồi cạnh nhau.
  d) A và B không ngồi cạnh nhau.
  d)
  - Ngồi tùy ý: 120 cách
  - A,B ngồi cạnh nhau : 48 cách
  - A,B không ngồi cạnh nhau :
  120 - 48= 72 cách
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  Củng cố và dặn dò:
  Nhận biết và phân biệt được hai quy tắc đếm cơ bản.
  Nếu một công việc được thực hiện qua nhiều bước, nhưng khi bỏ một bước mà vẫn hoàn thành công việc thì ta dùng quy tắc cộng
  Nếu một công việc được thực hiện qua nhiều bước, nhưng khi bỏ một bước mà công việc không thể hoàn thành thì ta dùng quy tắc nhân
  Bài tập về nhà:
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  Hội nghị bàn tròn gồm 5 nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Việt Nam. Một quốc gia có tối đa 3 đại biểu. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho các thành viên cùng một quốc gia ngồi cạnh nhau, biết có 2 nước vắng 1 đại biểu.
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  Chúc các em luôn vui, khoẻ và học tập tốt.
  Tiết học đã kết thúc
  NGUYỄN THANH LAM
  TỔ TOÁN TIN
  Tháng 10 năm 2011
   
  Gửi ý kiến