Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Toàn
  Ngày gửi: 00h:35' 11-03-2009
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 696
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt Chào mừng các thầy cô giáo
  Về Dự giờ thăm lớp
  Trường THpt phụ dực
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 2: Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu2+, Al3+, Fe3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch.
  Câu 3: Cho các ion sau: Na+(1), Ca2+(2), Ag+(3), Cl-(4), NO3-(5), NH4+(6), CO32-(7), H+(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
  A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
  C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
  Câu 1: Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ?
  D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
  ĐÁP ÁN
  Câu 1: Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí.
  Ví dụ: + Nhận biết ion NH4+ thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng.
  NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O
  + Nhận biết cation Fe3+: thuốc thử là SCN- hoặc dung dịch kiềm.
  Fe3+ + 3SCN → Fe(SCN)3 màu đỏ máu
  Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓ màu nâu đỏ
  Câu 2: - Dùng dd NaOH: Cho từ từ đến dư dd thuốc thử vào dd mẫu.
  + Thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, chứng tỏ có mặt Fe3+.
  Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓ màu nâu đỏ
  + Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam, chứng tỏ có mặt Cu2+.
  Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓ màu xanh lam
  + Thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan trong thuốc thử dư, chứng tỏ có mặt Al3+.
  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ keo trắng
  Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]-
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  MỤC TIÊU BÀI HỌC

  Hiểu cách sử dụng một số thuốc thử phân tích.

  Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch.

  Giải một số bài tập Nhận biết hoá chất.
  Câu 3: Cho các ion sau: Na+(1), Ca2+(2), Ag+(3), Cl-(4), NO3-(5), NH4+(6), CO32-(7), H+(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:
  A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8
  C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8
  Nhận xét: Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự có mặt của các ion khác.
  Chẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag+ thì không thể có Cl-; trong môi trường axit các ion HCO3-, CO32-, SO32- không thể tồn tại...
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  Nhóm 1:
  - Tính chất hoá học đặc trưng của anion NO3- là gì?
  - Để nhận biết anion NO3- cần phải làm như thế nào?

  Nhóm 2:
  - Thuốc thử để nhận biết anion SO42- là gì?
  - Tại sao thí nghiệm này phải thực hiện trong môi trường axit dư?
  Nhóm 3:
  - Để nhận biết anion Cl- cần dùng thuốc thử gì?
  - Muốn phân biệt anion Cl- với các ion halogenua còn lại phải làm thế nào? Tại sao làm như vậy?

  Nhóm 4:
  - Anion CO32- có tính chất gì?
  - Làm thế nào để nhận biết được anion CO32-? Dấu hiệu sự có mặt của anion CO32- là gì?
  PHIẾU HỌC TẬP
  1. Nhận biết anion NO3-

  Thuốc thử : dd H2SO4 loãng, lá đồng
  Dấu hiệu: dd có màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí.
  3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO ↑ + 4H2O
  Xanh
  2NO ↑ + O2 → 2NO2 ↑ ( màu nâu đỏ)
  2. Nhận biết ion SO42-

  - Thuốc thử: dd BaCl2/HCl hoặc HNO3
  - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.
  Ba2+ + SO42- → BaSO4↓
  Chú ý: Cần lấy môi trường axit dư vì một số các anion như CO32- , PO43-, SO32-, HPO42- cũng tạo kết tủa trắng với ion Ba2+, nhưng các kết tủa đó đều tan trong các dung dịch HCl, HNO3 loãng, riêng BaSO4 không tan.
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  3. Nhận biết anion Cl-

  - Thuốc thử: dd AgNO3/HNO3 loãng.
  - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.
  Ag+ + Cl- → AgCl ↓ trắng
  Tương tự : Br - tạo ra kết tủa vàng nhạt AgBr
  I- tạo ra kết tủa vàng AgI
  Chú ý: AgCl tan trong dd NH3 loãng, AgBr và AgI thì không tan:
  AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl-
  4. Nhận biết anion CO32-

  - Thuốc thử: dd axit mạnh như HCl, H2SO4 loãng
  - Hiện tượng: sủi bọt khí làm đục nước vôi dư.
  CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O
  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  1. Nhận biết anion NO3-

  Thuốc thử : dd H2SO4 loãng, lá đồng
  Dấu hiệu: dd màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí.
  3Cu + 2NO3+8H+→3Cu2++2NO↑+4H2O
  Xanh
  2NO ↑ + O2 → 2NO2 ↑ ( màu nâu đỏ)
  2. Nhận biết anion SO42-

  - Thuốc thử: dd BaCl2/HCl
  - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.
  Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  3. Nhận biết anion Cl-

  - Thuốc thử: dd AgNO3/HNO3 loãng.
  - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.
  Ag+ + Cl- → AgCl ↓ trắng
  4. Nhận biết anion CO32-

  - Thuốc thử: dd axit mạnh như HCl, H2SO4 loãng
  Hiện tượng: sủi bọt khí làm đục nước vôi dư.
  CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O
  CO2 +Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O
  Câu hỏi chung: Nhận biết các anion NO3-, Cl-, SO42-, CO32- đựng trong các ống nghiệm mất nhãn A, B, C, D riêng biệt.
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  (Mỗi mẫu các nhóm độc lập nhận biết để kiểm chứng )
  Nhóm 2 và 4: (Mẫu 2)
  Trò chơi - Bài tập thực nghiệm
  Nhóm 1 và 3: (Mẫu 1)
  Nhóm 1 và 3: (Mẫu 1)
  A. Cl- B. CO32- C. NO3- D. SO42-

  Nhóm 2 và 4: (Mẫu 2)
  A. NO3- B. Cl- C. SO42- D. CO32-
  Bài 49
  nhận biết một số anion trong dung dịch
  KẾT QUẢ !
  NHẬN

  BIẾT

  MỘT

  SỐ

  ANION

  TRONG

  DUNG

  DỊCH


  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  ,
  Câu 1: Có 3 dung dịch chứa các ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+. Biết rằng mỗi dung dịch chứa một loại anion và một loại cation không trùng lặp. Ba dung dịch đó là
  A. MgCO3, Ba(NO3)2, Na2SO4. B. Mg(NO3)2, BaSO4, Na2CO3.
  C. BaCO3, MgSO4, NaNO3. D. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3.
  Câu 3: Phương pháp tách ZnCl2 và AlCl3 theo sơ đồ sau:

  Câu 2: Có các dung dịch mất nhãn sau: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?
  A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch BaCl2.
  C. Dung dịch AgNO3. D. Qùi tím.
  A. Dung dịch NaOH.
  C. NH3, Al(OH)3, [Zn(NH3)4]Cl2, HCl.
  D. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3.
  Nhận biết anion NO3-
  Nhận biết anion SO42-
  Nhận biết anion Cl-
  Nhận biết ion CO32-
  No_avatar
  ThankS!
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác