Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 31. Công nghệ tế bào

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Thành
  Ngày gửi: 06h:51' 09-12-2011
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 278
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án sinh học 9
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1:Di truyền y học tư vấn là gì?
  *Di truyền y học tư vấn bao gồm việc chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền
  Chương VI
  ứng dụng di truyền học
  Tiết 33 Công nghệ tế bào
  Một số thành tựu ứng dụng của công nghệ tế bào
  Nhân giống vô tính chuối và sõm ng?c linh bằng phương pháp nuôi cấy mô
  Nhân bản vô tính cừu và chó
  I/ Khái niệm công nghệ tế bào
  + Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về qui trình
  ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô
  để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
  + Các công đoạn
  - Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo
  - Dùng hooc môn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
  Cơ thể mới sinh ra từ 1 tế bào dạng gốc có bộ gen trong nhân tế bào và được sao chép lại
  Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?
  Công nghệ tế bào là gì?
  Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì?
  Mục đích và cơ sở di truyền học của ngành công nghệ tế bào là gì?
  + Mục đích: Tạo ra những mô,cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.
  + Cơ sở di truyền học: Cơ thể con được tạo thành qua quá trình nguyên phân có bộ NST 2n sao chép nguyên vẹn từ bộ NST 2n của cơ thể gốc.

  Quan sát hình 31, nghiên cứu thông tin mục 1/II/SGK/ 89, 90 trình bày:
  II/ ứng dụng công nghệ tế bào
  1 /Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
  Nêu qui tr×nh nh©n gièng v« tÝnh trong èng nghiÖm ë c©y trång?
  Hãy cho biết thành tựu công nghệ tế bào trong sản xuất?
  Nhân giống vô tính ở cây trồng
  - Nuôi cấy tb và mô trong chọn giống cây trồng
  - Nhân bản vô tính ở động vật
  Cây con được tạo thành từ mô sẹo
  Câyđược tạo thành từ nuôi cấy mô được trồng trên đồng ruộng
  Cây non chuyển sang trồng trong bầu đất ở vườn ươm có mái che trước khi trồng ngoài đồng ruộng
  Cây con được tạo thành từ mô sẹo
  Cây tạo thành từ nuôi cấy mô được trồng trên đồng ruộng
  Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ các tế bào lá non) nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm để tạo ra các mô sẹo
  Dùng hooc môn sinh trưởng phù hợp kích thích mô sẹo phân hoá thành các cây con hoàn chỉnh
  Qui trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng
  Hãy cho biết thành tựu của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?
  Nhân giống vô tính cây gỗ nghiến,và cây chuối
  Nhân giống vô tính khoai tây

  2 / ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
  Phát hiện, ch?n lọc dòng tế bào xôma biến dị
  Chọn dòng tế bào chịu nóng khô từ các tế bào phôi giống lúa
  CR203 rồi nuôi cấy tế bào tạo giống lúa DR2 năng suất và
  độ thuần chủng cao, chịu nóng và khô hạn tốt
  Mục đích của việc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« trong chän gièng c©y trång là gì?
  Nêu phương pháp cụ thể tạo ra giống lúa DR2 ?
  Nhân bản vô tính ở động vật có ý nghĩa gì trong thực tế ?
  + Nhân nhanh các loài gen quí của các loài động vật
  có nguy cơ tuyệt diệt.
  + Tạo ra các cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào
  động vật đã được chuyển gen người , chủ động cung cấp
  các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân có cơ quan bị hỏng
  tương ứng.
  3. Nhân bản vô tính ở động vật

  + Thế giới nhân bản thành công trên cừu Đô li, bò, chó ngựa, khỉ và một số loài động vật khác.
  + ? Vi?t Nam nhân bản thành công trên cá trạch
  Nêu một số thành tựu của thế giới và ở Việt Nam về nhân bản vô tính ở Động vật ?
  Qui trình nhân bản vô tính ở cừu Đôli
  Phương pháp nhân bản vô tính ở động vật là:
  Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào 1 tế bào trứng lấy mất nhân rồi kích thích phát triển thành 1 phôi, phôi phát triển thành cơ thể mới chỉ chứa 1 bộ NST 2n của cơ thể mẹ.
  + Là phương pháp có hiệu quả để tăng nhanh số lượng cá thể đáp yêu cầu của sản xuất
  + Bảo tồn gen các loài thực vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  + Sâm ngọc linh
  Nêu ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?
  Điểm giống
  Tách tế bào sinh dưỡng dùng phương pháp nuôi cấy tạo mô sẹo, kích thích mô sẹo phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh
  Phương pháp nhân giống vô tính ở cây trồng, so với nhân bản vô tính ở động vật có gì giống và khác nhau cơ bản?
  Điểm khác
  ở động vật mô non (mô sẹo) phải được nuôi dưỡng từ trong tử cung của 1 con vật dùng làm mẹ
  Bài tập về nhà
  Đọc mục "em có biết"
  Học và trả lời các câu hỏi cuối bài
  Hoàn thành bài tập ghi nhớ trong vở bài tập
  Sưu tầm những tư liệu ,tranh ảnh về ứng dụng của công nghệ tế bào
  Đọc trước bài 32
   
  Gửi ý kiến