Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Hà
  Ngày gửi: 15h:44' 10-02-2012
  Dung lượng: 597.5 KB
  Số lượt tải: 159
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
  Kiểm tra bài cũ:
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Toán
  Chọn câu trả lời đúng cho bài toán sau:
  Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Diện tích thửa ruộng đó là:
  60,5m
  40m
  40m
  30m
  A. 1200m2
  B. 2420m2
  C. 3620m2
  D. 2360m2
  1
  2
  1
  2
  Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Toán
  Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
  B
  C
  D
  E
  A
  M
  N
  * Tính diện tích mảnh đất:
  30m
  27m
  55m
  22m
  Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
  Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Toán
  Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
  B
  C
  D
  E
  A
  M
  N
  30m
  27m
  55m
  22m
  Tính diện tích của mảnh đất ABCDE:
  -Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABCD và 1 hình tam giác ADE.
  -Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
  -Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình , ta có được diện tích của mảnh đất .
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
  D
  A
  B
  C
  G
  E
  AD= 63m ;
  AE= 84m;
  BE= 28m;
  GC= 30m
  63m
  84m
  28m
  30m
  - Diện tích mảnh đất ABCD = diện tích của hình thang ABGD+diện tích hình tam giác BGC.
  - BG = BE + EG
  (mà EG = AD) nên: BG = BE + AD
  Bài giải
  Độ dài cạnh BG là:
  28 + 63 = 91(m)
  Diện tích hình thang ABGD là:
  (63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
  Diện tích tam giác BGC là:
  91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
  Diện tích mảnh đất là:
  1365 + 6468 = 7833 (m2)
  Đáp số: 7833 m2
  Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  Toán
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
  D
  A
  B
  C
  G
  E
  AD= 63m ;
  AE= 84m;
  BE= 28m;
  GC= 30m
  63m
  84m
  28m
  30m
  Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  Toán
  Tính diện tích của mảnh đất ABCD:
  -Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABGD và 1 hình tam giác BGC.
  -Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
  -Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình. Ta có được diện tích của mảnh đất.
  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
  D
  A
  B
  C
  G
  E
  AD= 63m ;
  AE= 84m;
  BE= 28m;
  GC= 30m
  63m
  84m
  28m
  30m
  Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  Toán
  * Cỏch khỏc: Mu?n tớnh di?n tớch m?nh d?t ABCD, ta tớnh di?n tớch hỡnh ch? nh?t AEGD v di?n tớch hai hỡnh tam giỏc ABE; BGC r?i c?ng cỏc k?t qu? dú l?i v?i nhau.
  - Theo em, còn cách nào để tính diện tích mảnh đất trên?
  Bài giải
  Diện tích hình chữ nhật AEGD là:
  84 x 63 = 5292 (m 2)
  Diện tích hình tam giác ABE là:
  84 x 28 = 1176 (m2)
  Độ dài cạnh BG là:
  28 + 63 = 91(m)
  Diện tích hình tam giác BGC là:
  30 x 91 : 2 = 1365 (m2)
  Diện tích mảnh đất là:
  5292 + 1176 + 1365 = 7833 (m2)
  Đáp số: 7833 m2




  Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
  Toán
  Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
  A
  M
  N
  D
  C
  B
  Diện tích mảnh đất = diện tích tam giác ABM+ diện tích hình thang MBCN + diện tích tam giác NCD
  BM = 20,8m ;
  CN= 38m ;
  AM = 24,5m ;
  MN = 37,4m ;
  ND = 25,3m
  20,8m
  38m
  24,5m
  37,4m
  25,3m
  Bài giải:
  Diện tích tam giác ABM là:
  24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
  Diện tích hình thang MBCN là:
  (20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)
  Diện tích tam giác NCD là:
  25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
  Diện tích mảnh đất là:
  254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m2)
  Đáp số: 1835,06m2
  Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
  SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng