Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Hà
Ngày gửi: 15h:44' 10-02-2012
Dung lượng: 597.5 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Chọn câu trả lời đúng cho bài toán sau:
Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Diện tích thửa ruộng đó là:
60,5m
40m
40m
30m
A. 1200m2
B. 2420m2
C. 3620m2
D. 2360m2
1
2
1
2
Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
* Tính diện tích mảnh đất:
30m
27m
55m
22m
Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
30m
27m
55m
22m
Tính diện tích của mảnh đất ABCDE:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABCD và 1 hình tam giác ADE.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình , ta có được diện tích của mảnh đất .
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
- Diện tích mảnh đất ABCD = diện tích của hình thang ABGD+diện tích hình tam giác BGC.
- BG = BE + EG
(mà EG = AD) nên: BG = BE + AD
Bài giải
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình thang ABGD là:
(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
Diện tích tam giác BGC là:
91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 6468 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
Tính diện tích của mảnh đất ABCD:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABGD và 1 hình tam giác BGC.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình. Ta có được diện tích của mảnh đất.
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
* Cỏch khỏc: Mu?n tớnh di?n tớch m?nh d?t ABCD, ta tớnh di?n tớch hỡnh ch? nh?t AEGD v di?n tớch hai hỡnh tam giỏc ABE; BGC r?i c?ng cỏc k?t qu? dú l?i v?i nhau.
- Theo em, còn cách nào để tính diện tích mảnh đất trên?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật AEGD là:
84 x 63 = 5292 (m 2)
Diện tích hình tam giác ABE là:
84 x 28 = 1176 (m2)
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình tam giác BGC là:
30 x 91 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
5292 + 1176 + 1365 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
A
M
N
D
C
B
Diện tích mảnh đất = diện tích tam giác ABM+ diện tích hình thang MBCN + diện tích tam giác NCD
BM = 20,8m ;
CN= 38m ;
AM = 24,5m ;
MN = 37,4m ;
ND = 25,3m
20,8m
38m
24,5m
37,4m
25,3m
Bài giải:
Diện tích tam giác ABM là:
24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
Diện tích hình thang MBCN là:
(20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)
Diện tích tam giác NCD là:
25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m2)
Đáp số: 1835,06m2
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC
 
Gửi ý kiến