Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm theo tiêu đề

    Tìm kiếm Google

    Quảng cáo

    Quảng cáo

  • Quảng cáo

    Hướng dẫn sử dụng thư viện

    Hỗ trợ kĩ thuật

    Liên hệ quảng cáo

    • (04) 66 745 632
    • 0166 286 0000
    • contact@bachkim.vn

    Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ndthu
    Người gửi: Nguyễn Đình Thư (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:44' 16-03-2012
    Dung lượng: 4.9 MB
    Số lượt tải: 1217
    Số lượt thích: 1 người (phan thi du)
    GV : ĐỖ KIM THẠCH
    Tiết 20 :
    Sự xác định đường tròn . Tính chất đối xứng của đường tròn
    1/ Nhắc lại về đường tròn :
    a.Định nghĩa : Đ ường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R .
    Kí hiệu : ( O ; R ) hoặc ( O )
    Quan sát hình vẽ, so sánh OM và R rồi
    điền vào chỗ trống (…..)
    Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
     …….
    Điểm M nằm……….đường tròn ( O ; R )
     ……
    Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
     ……
    trong
    trên
    OM = R
    OM = R
    ngoài
    OM > R
    b)Vị trí tương đối của điểm với đường tròn :

    ?1 vµ h×nh 53
    OH > R
    R > OK
    OH > OK
    ( hướng dẫn giải theo sơ đồ )
    Giải :
    Điểm H nằm bên ngoài đường tròn ( O )
    Suy ra OH > R
    Điểm K nằm bên trong đường tròn ( O )
    Suy ra OK < R
    Từ đó suy ra OH > OK
    Trong tam giác OKH có OH > OK
    Suy ra
    Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào ?
    Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
    Hoặc biết yếu tố nào khác mà vẫn xác định được đường tròn .
    Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
    Ta sẽ xét xem , một đường tròn được xác định nếu biết bao nhiêu điểm của nó .
    ? 2
    Cho hai điểm A và B
    A) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó .
    B ) Có bao nhiêu đường tròn như vậy ?
    a) Vẽ hình :
    b)Có vô số đường tròn đi qua A và B . Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trực của AB vì có OA = OB
    ? 3
    Cho ba ®iÓm A , B , C kh«ng th¼ng hµng . H·y vÏ ®­êng trßn ®I qua ba ®iÓm ®ã .
    VÏ ®­îc bao nhiªu ®­êng trßn ? V× sao ?
    VËy qua bao nhiªu ®iÓm x¸c ®Þnh mét ®­êng trßn duy nhÊt ?

    Vẽ đường tròn đi qua ba điểm A , B , C không thẳng hàng

    Chỉ vẽ được 1 đường tròn vì trong một tam giác , ba trung trực cùng đi qua một điểm .
    Qua ba điểm không thẳng hàng , ta vẽ được một và chỉ một đường tròn .
    2/ Cách xác định đường tròn :
    Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
    Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
    Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một đường tròn đi qua ba điểm đó . Tâm đường tròn là giao điểm của ba đương trung trực của tam giác . đường tròn gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác hay tam giác nội tiếp đường tròn .
    Cho 3 điểm A
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓