Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Biên bản kiểm kê tài sản cố định

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:03' 23-03-2012
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 283
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị: TH Pú Đao Mẫu số C53-HD
  Bộ phận: ………………….. (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
  Mã đơn vị SDNS: ………… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

  BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Số: ………………
  Thời điểm kiểm kê: …………… giờ …….. ngày … tháng … năm 2012.
  Ban kiểm kê gồm:
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Trưởng ban.
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
  Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
  Số TT
  Tên tài sản cố định
  Mã TSCĐ
  Nơi sử dụng
  Theo sổ kế toán
  Theo kiểm kê
  Chênh lệch
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  
  
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm kê
  (Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   
  Gửi ý kiến