Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Biên bản kiểm kê tài sản cố định

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:03' 23-03-2012
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 282
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị: TH Pú Đao Mẫu số C53-HD
  Bộ phận: ………………….. (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
  Mã đơn vị SDNS: ………… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

  BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Số: ………………
  Thời điểm kiểm kê: …………… giờ …….. ngày … tháng … năm 2012.
  Ban kiểm kê gồm:
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Trưởng ban.
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
  - Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
  Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
  Số TT
  Tên tài sản cố định
  Mã TSCĐ
  Nơi sử dụng
  Theo sổ kế toán
  Theo kiểm kê
  Chênh lệch
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  Số lượng
  Nguyên giá
  Giá trị còn lại
  
  
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm kê
  (Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng