Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:13' 03-04-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 108
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  MÀU SẮC CÁC VẬT
  DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  VÀ ÁNH SÁNG MÀU
  BÀI 55
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
  Hãy chọn câu trả lời đúng:
  A. Khi vật được chiếu sáng.
  B. Khi vật phát ra ánh sáng.
  C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.
  Câu 2: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất?
  A. Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
  B. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng đi từ vật đó đến mắt ta, ánh sáng đó có thể do vật tự nó phát ra hoặc hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
  C. Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Ta nhận biết được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta.
  D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.
  Những con vật, cảnh vật trên hình có thể thay đổi màu sắc khi thay đổi môi trường sống (hoặc thay đổi ánh sáng). Vậy có phải da của nó (hoặc cảnh vật) bị đổi màu không? Hay do một hiện tượng nào khác
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  BÀI 55
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH
  VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Trắng
  Đỏ
  Xanh lục
  Không có ánh sáng màu nào tới mắt
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  BÀI 55
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ,
  VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN
  DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Nhận xét:
  Dưới ánh sáng trắng, vật có
  màu nào thì có ánh sáng
  màu đó truyền vào mắt ta
  (trừ vật màu đen).
  Ta gọi đó là màu của vật.
  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU
  CỦA CÁC VẬT
  Qua bảng quan sát
  thực tế chúng ta rút
  ra được nhận xét gì?
  Chiếu ánh sáng màu
  đỏ, màu xanh lục vào
  các vòng tròn thì màu
  của chúng thay đổi
  như thế nào?
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH
  VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Nhận xét:
  Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó
  truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.
  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT
  Tốt
  Tốt
  Rất kém
  Không tán xạ
  Tốt
  Tốt
  Rất kém
  Không tán xạ
  Bấm nút:Trắng quan sát và ghi lại màu của vật (vòng tròn)
  Bấm nút: Đỏ
  quan sát màu
  vòng tròn

  Bấm nút: Xanh lục:
  quan sát màu
  vòng tròn
  ĐỎ
  XANH LỤC
  C2: Em nhận xét gì về màu sắc của các vật màu đỏ, trắng, xanh lục, đen, dưới ánh sáng đỏ
  Dưới ánh sáng màu đỏ vật màuđỏ vẫn có màu đỏ,vật màu trắng có màu đỏ, màu xanh lục có màu gần như đen vàvật màu đen có màu đen.
  C3: Hãy rút ra các nhận xét khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng.
  Dưới ánh sáng màu
  xanh lục vật có
  màu lục vẫn có màu lục,xanh, vật có màu đỏ có màu gần như đen, vật màu trắng
  có màu xanh lục,
  vật có màu đen vẫn
  có màu đen,
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  BÀI 55
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ,
  VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN
  DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Dưới ánh sáng màu
  xanh lục vật có
  màu lục vẫn có màu lục,xanh, vật có màu đỏ có màu gần như đen, vật màu trắng
  có màu xanh lục,
  vật có màu đen vẫn
  có màu đen,


  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU
  CỦA CÁC VẬT
  C2: Em nhận xét gì về màu sắc của các vật màu đỏ, trắng, xanh lục, đen, dưới ánh sáng đỏ
  Dưới ánh sáng màu đỏ vật màu đỏ vẫn có màu đỏ, vật màu trắng có màu đỏ, màu xanh lục có màu gần như đen và vật màu đen có màu đen.
  1). Thí nghiệm và quan sát
  2). Nhận xét
  C3: Hãy rút ra các nhận xét
  và kết luận khi chiếu ánh sáng
  xanh lục vào các vật màu đỏ,
  màu xanh lục, màu đen
  và màu trắng.
  Vậy vật màu lục tán xạ tốt
  khi gặp ánh sáng màu lục
  . Vậy vật màu đen không
  tán xạ ánh sáng màu lục
  Vậy màu trắng tán xạ
  tốt ánh sáng màu lục

  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH
  VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Nhận xét:
  Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật.
  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU
  CỦA CÁC VẬT
  1). Thí nghiệm và quan sát
  2). Nhận xét

  Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
  - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
  - Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.
  III/.KẾT LUẬN
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ,
  VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN
  DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Nhận xét:
  Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào
  thì có ánh sáng màu đó truyền vào
  mắt ta (trừ vật màu đen).
  Ta gọi đó là màu của vật.
  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU
  CỦA CÁC VẬT
  1). Thí nghiệm và quan sát
  2). Nhận xét
  III/.KẾT LUẬN
  - Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu
  đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
  - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các
  ánh sáng màu.
  - Vật màu đen không có khả năng tán xạ
  các ánh sáng màu.
  IV/. VẬN DỤNG
  C4: Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao?
  - Ban ngày lá cây có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh của mặt trời.
  - Trong đêm tối chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến.
  C6:Vì trong chùm ánh sáng trắng
  có đủ các ánh sáng màu, khi đặt
  một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng
  vật đó có màu đỏ vì nó tán xạ ánh sáng
  màu đỏ trong chùm ánh sáng trắng.
  Tương tự như vậy các vật màu xanh
  thì có ánh sáng màu xanh.
  C6: Tại sao khi đặt môt vật
  màu đỏ dưới ánh sáng trắng
  ta thấy nó có màu đỏ,khi đặt
  một vật màu xanh dưới ánh
  sáng trắng ta thấy có màu xanh…
  MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
  I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ,
  VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN
  DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
  Nhận xét:
  Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào
  thì có ánh sáng màu đó truyền vào
  mắt ta (trừ vật màu đen).
  Ta gọi đó là màu của vật.
  II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU
  CỦA CÁC VẬT
  1). Thí nghiệm và quan sát
  2). Nhận xét
  III/.KẾT LUẬN
  - Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu
  đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
  - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các
  ánh sáng màu.
  - Vật màu đen không có khả năng tán xạ
  các ánh sáng màu.
  IV/. VẬN DỤNG
  C5: Đặt một tấm kính màu đỏ (hay một mẩu giấy bóng đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao


  L
  Thấy tờ giấy màu đỏ (vì AS đỏ trong
  AS mặt trời đến tờ giấy đỏ tán xạ
  AS đỏ mạnh  L


  Thấy tờ giấy màu tối (vì AS đỏ
  đến giấy xanh tán xạ AS xanh yếu)

  Sdddffhnjkkmmk
  ..,,mmmnnnnnn
  Jhhggffffdfdfd
  hgbfgfgfg
  DẶN DÒ VỀ NHÀ
  - Học bài
  - Làm bài tập: 55. SBT
  Hướng dẫn bài: 55.4
  Ta xem mỗi lớp nước biển vừa có khả năng tán xạ AS,
  vừa đóng vai trò là tấm lọc màu. Nên lớp nước càng dày
  thì có màu càng thẩm
  - Tìm hiểu phần có thể em chưa biết

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng