Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Truyện: Sự tích quả dưa hấu

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Kim Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:14' 13-04-2012
  Dung lượng: 15.0 MB
  Số lượt tải: 6253
  Số lượt thích: 3 người (Chu Thị Hiên, Hoàng Duyên, Phạm Ngọc Anh)
  Giáo án
  làm quen văn học

  Đề tài
  Truyện: Cây tre trăm đốt
  (Lớp Mẫu giáo Lớn)
  Giáo án
  làm quen văn học

  Đề tài
  Truyện: Sự tích quả dưa hấu (Lớp Mẫu giáo Lớn)

  Người dậy: Bùi Thị Chuẩn
  * KiÕn thøc:
  TrÎ nhí tªn truyÖn, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn, hiÓu néi dung c©u chuyÖn.
  *Kü n¨ng:
  ThÓ hiÖn ®óng ng÷ ®iÖu giäng c¸c nh©n vËt trong truyÖn.
  KÓ l¹i néi dung tõng ®o¹n truyÖn râ rµng, m¹ch l¹c d­íi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o.
  *Th¸i ®é:
  CÇn cï chÞu khã vµ ch¨m chØ lao ®éng, biÕt quý träng s¶n phÈm ®­îc lµm ra, kh«ng nªn Ých kû nãi xÊu ng­êi kh¸c.

  Mục tiêu bài giảng
  sự tích quả dưa hấu

  Đàm thoại
  Cô vừa kể câu chuyện gì?
  Trong câu truyện có những nhân vật nào?

  Mai An Tiêm là người như thế nào?
  Vì sao gia đình Mai An Tiêm lại bị đầy ra đảo hoang?

  Chuyện gì đã xảy ra trên đảo?

  Vì sao nhà vua lại cho gọi gia đình An Tiêm trở về?

  Thứ quả đó được đặt tên là gì?
  quả dưa hấu
  No_avatarf

  tại sao ko tai dc

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓