Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 1. My friends

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Phạm Thảo An
  Ngày gửi: 10h:44' 05-07-2012
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 917
  Welcome all the teachers to our class today!
  Yen dinh District’s Department of Education
  * Teacher: le van tuan
  * dinh binh secondary school
  School year: 2010 - 2011
  Unit 1 : My friends

  Lesson 1 :Getting started + Listen and read

  -What are their favorite activities?
  * Getting started:
  Nien
  Hoa
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  *Listen and read:
  I.Vocabulary
  - (to) seem
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  dường như, có vẻ như
  nụ cười
  - smile (n)
  đủ
  - enough (adv)
  - next- door (adj)
  gần cửa
  tấm ảnh
  - a photograph
  *Listen and read:
  I. Vocabulary
  - (to) seem
  dường như
  nụ cười
  - smile (n)
  đủ
  - enough (adj)
  - next - door (adj)
  gần cửa
  tấm ảnh
  - a photograph
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  * Matching
  1.(to) seem
  b.dường như
  a.nụ cười
  2.smile (n)
  đ
  3.enough (adj)
  4.Next - door (adj)
  c.gần cửa
  d.tấm ảnh
  5.a photograph
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  -Listen and read.
  Hoa: Hello Lan.
  Lan: Hi, Hoa. You seem happy.
  Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien to day.
  Lan: Do I know her?
  Hoa: I don’t think so. She was my next-door neighbor in Hue
  Lan: What does she look like?
  Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.
  Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?
  Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.
  Lan: How old is she?
  Hoa: Twelve. She’s going to visit me.She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?
  Lan: I’d love to.
  Answer the following questions :
  1.Where does Nien live ?
  2.Does Lan know Nien ?
  3.Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
  4.When is Nien going to visit Hoa ?
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  Lucky numbers
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  1.She lives in Hue.
  2.No, she doesn’t
  3.She wasn’t old enough to be in my class.
  4.She is going to visit Hoa at Christmas.
  -answerS:
  -Model sentence
  She wasn’t old enough to be in my class.
  S
  + be(not)
  +adj
  +to-infinitive
  +enough
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  đủ(không đủ) cái gì để làm gì…
  She wasn’t old enough to be in my class.
  a, He / strong / do / that work.
  b, He /not/ tall / reach / the ceiling
  S
  + be(not)
  +adj
  +to-infinitive
  +enough
  He is strong enough to do that work.
  He isn’t tall enough to reach the ceiling.
  -Retell
  1. Hoa / receive/ letter/ her friend Nien/ today.
  2. Nien/ be/ Hoa’s/ next-door neighbor/ Hue.
  3. Nien/ be / twelve.
  4. Nien/ be/ beautiful.
  5. Nien/ be/ not/ old/ enough/ be/ Hoa’s class.
  6. Nien/ be going/ visit Hoa/ Christmas.
  Unit 1 : My friends
  Lesson 1 : Getting started+Listen and read
  Tuesday,August 17 th 2010
  Homework
  * Learn the vocabulary and make sentences with them.
  * Answer the questions in your notebooks.
  * Prepare for next period: Unit 1: Lesson 2 – Speak, P12-13
  Goodbye and see you again!
  - She lives in Hue.
  1. Where does Nien live ?
  Lucky number !
  2. Does Lan know Nien ?
  - No, she doesn’t
  3. Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
  - She wasn’t old enough to be in my class.
  5. When is Nien going to visit Hoa ?
  - She is going to visit Hoa at Christmas.
  5. How old is Nien?
  - She is 12.
  Lucky Number?
  Lucky Number?
  Lucky number
  Lucky number
  Lucky number !
   
  Gửi ý kiến