Thư mục

Dành cho Quảng cáo

  • ViOLET trên Facebook
  • Học thế nào
  • Sách điện tử Classbook
  • Xa lộ tin tức

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    anh 6 unit 7 B1,2 thi GVG

    (Bài giảng chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Thị Tuyết Hạnh
    Ngày gửi: 21h:25' 10-11-2012
    Dung lượng: 13.1 MB
    Số lượt tải: 785
    Số lượt thích: 0 người

    welcome to our class
    Teacher : Trần Thị Tuyết Hạnh
    Thái Văn Lung Secondary School
    1
    2
    3
    4
    CROSS WORD
    COUNTRY
    TOWN
    Work in pairs :
    WHAT ARE THEY?
    or
    2-
    1-
    Saturday, November 10th, 2012
    Section B : Town or Country?
    New words:
    a house
    an apartment
    Living room
    bedroom
    Kitchen
    Unit 7 : Your House
    Work in groups:
    Matching these words into the right pictures
    1
    2
    3
    zoo
    market
    bank
    supermarket
    clinic
    4
    5
    Where is it?
    It’s at the market.
    Is the market noisy or quiet?
     It is noisy.
     Noisy (adj)
    ≠ quiet (adj)
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Vocabulary
    1- town (n):
     in town (adv):
    2- an apartment (n):
    3- bank (n):
    4- clinic (n):
    5- zoo (n):
    6- supermarket (n):
    7- market (n):
    8- noisy (adj) ≠ quiet (adj)
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Pre listening / reading:
    * New words:
    * Task 1: Predictions : Work in pairs :
    Guess and put (√) into the right boxes
    Guess and put (√) into the right boxes
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Vocabulary
    While – listening / reading:
    * Task 1 : Predictions:
    Task 2: Listening
    Task 3: Speaking
    Task 3 : Describe the picture
    Ba
    Siêu thị
    Sở thú
    Ngân hàng
    Phòng khám
    Cho?
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Pre – listening / reading:
    Vocabulary
    Task 1 : predictions:
    II. While – listening / reading:
    Task 2: Listening
    Task 3: Speaking
    Task 4: Reading
    Task 4: - Read the text by yourself (page 76 )
    Task 4: - Work in pairs to choose the right answers (page 76)
    Work in pairs: Ask and answer
    - Yes, he does.
    - No, he doesn’t.
    - Yes, it is.
    - No, she doesn’t.
    - No, there aren’t.
    - Yes, it is.
    a- Does Ba live in town?
    b- Does he live a house?
    c- Is it noisy?
    d- Does Chi live in town?
    e- Are there any stores?
    f- Is it quiet?
    Review: Yes – No question:


    Động từ “ to be”

    Động từ thường (Vth)
    Do / Does + S + V(th)….?

    Yes, S + do/does.

    No, S + don’t / doesn’t.

    Am / Is / Are + S ….?
    Yes, S + am / is / are.
    No, I am not.
    he / she/ it isn’t.
    they/we/you aren’t.
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Task 4 : - Work in groups.
    Reread the Ba’s paragraph and then answer these questions
    1. Where does Ba live?
    2. What is there near his apartment?
    3. Is it noisy or quiet?
    Where does Ba live?
    Ba lives in an apartment in town.
    SUMMARY: ( Bài tóm tắt )
    What is there near his apartment?
    Near his apartment, there is a market.
    Is it noisy or quiet?
    It is noisy.
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Task 5: Work in groups
    Read paragraph 2 and write sentences about Chi’s house.
    * Read about Ba:
    Ba lives in an apartment in town.
    Near his apartment, there is a market.
    It is very noisy.
    * Write sentences about Chi’s house:
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    * Read about Ba:
    Ba lives in an apartment in town.
    Near his apartment, there is a market.
    It is very noisy.
    * Write sentences about Chi’s house:
    Chi lives in a house in the country.
    Near her house, there are paddy fields.
    It’s very quiet.
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    BA
    an apartment
    supermaket
    In town
    market
    hotel
    clinic
    zoo
    noisy
    Unit 7 : Your House
    Section B : Town or Country?
    Homework:

    1- Reread and learn by heart all vocabulary.
    2-Draw mind maps to describe Ba and Chi.
    3- Write a paragraph ( about 3 or 4 sentences) to describe your house.
    Goodbye
    See you later
     
     
     
    Gửi ý kiến
    print