Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 5. The media

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phùng Thị Mai Loan
  Ngày gửi: 15h:39' 22-11-2012
  Dung lượng: 817.0 KB
  Số lượt tải: 1795
  Số lượt thích: 0 người
  Warmly welcome teachers.
  kim`s game
  mouse screen
  keyboard
  electricity cable
  Tuesday, December 12th ,2012
  UNIT 5
  THE MEDIA
  Period 32 - lesson 4 : Write
  Vocabulary
  - online ( adj ) :
  trực tuyến
  - ( an ) article :
  bài báo
  - self-study (adj) :
  t? h?c
  - (a) weather forecast :
  dự báo thời tiết

  - diversified ( adj ) :
  đa dạng

  Tuesday, December 12th ,2012
  BRAINSTORMING
  information
  Source of.
  entertainment
  news,.
  music,.
  online school,.
  education
  article, weather forecast, travel,.
  games, movies, chat,.
  online lessons, self-study, course, .
  Tuesday, December 12th ,2012
  Benefits of the Internet :
  - It / very fast / convenient way / get information. We / get / latest news/ weather . We / find / timetable / maps / buses / you want / take. We / book / tickets / next concert / soccer match / trip / hotel ...
  It / diversified source / entertainment . We / listen / music ,/ watch film, / play games, / read novels / poems .
  It / rich source / education. We / learn English / look / new words / a dictionary ,/ take / training course ,/ take part / online lessons .
  It / cheap / fast way / communicate / our friends / relatives / means of e-mail / chatting / webcam.
  WRITE IT UP
  Tuesday, December 12th ,2012
  Benefits of the Internet :
  - It is very fast and convenient way to get information. We can get the latest news or the weather. We can find a timetable and maps of buses you want to take. We can also book the tickets for the next concert , soccer match , or hotel ...
  It is a diversified source of entertainment . We can listen to music , watch film, play games, read novels or poems .
  It is a rich source of education. We can learn English , look up new words in a dictionary , take a training course ,or take part in online lessons .
  It is a cheap and fast way to communicate with our friends or relatives by means of e-mail ,chatting and webcam.
  CORRECTION
  Tuesday, December 12th ,2012
  CONSOLIDATION:
  Writing about the benefits of the Internet
  HOMEWORK :
  - Write more two benefits about the Internet.
  - Learn by heart new words.
  - Do all exercises in Language focus: tag questions and gerunds.
  Tuesday, December 12th ,2012
  Tuesday, December 12th ,2012
  No_avatar

  Nụ hônNụ hônXấu hổKhóc

   

   
  Gửi ý kiến