Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 5. The media

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Mai Loan
Ngày gửi: 15h:39' 22-11-2012
Dung lượng: 817.0 KB
Số lượt tải: 1496
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome teachers.
kim`s game
mouse screen
keyboard
electricity cable
Tuesday, December 12th ,2012
UNIT 5
THE MEDIA
Period 32 - lesson 4 : Write
Vocabulary
- online ( adj ) :
trực tuyến
- ( an ) article :
bài báo
- self-study (adj) :
t? h?c
- (a) weather forecast :
dự báo thời tiết

- diversified ( adj ) :
đa dạng

Tuesday, December 12th ,2012
BRAINSTORMING
information
Source of.
entertainment
news,.
music,.
online school,.
education
article, weather forecast, travel,.
games, movies, chat,.
online lessons, self-study, course, .
Tuesday, December 12th ,2012
Benefits of the Internet :
- It / very fast / convenient way / get information. We / get / latest news/ weather . We / find / timetable / maps / buses / you want / take. We / book / tickets / next concert / soccer match / trip / hotel ...
It / diversified source / entertainment . We / listen / music ,/ watch film, / play games, / read novels / poems .
It / rich source / education. We / learn English / look / new words / a dictionary ,/ take / training course ,/ take part / online lessons .
It / cheap / fast way / communicate / our friends / relatives / means of e-mail / chatting / webcam.
WRITE IT UP
Tuesday, December 12th ,2012
Benefits of the Internet :
- It is very fast and convenient way to get information. We can get the latest news or the weather. We can find a timetable and maps of buses you want to take. We can also book the tickets for the next concert , soccer match , or hotel ...
It is a diversified source of entertainment . We can listen to music , watch film, play games, read novels or poems .
It is a rich source of education. We can learn English , look up new words in a dictionary , take a training course ,or take part in online lessons .
It is a cheap and fast way to communicate with our friends or relatives by means of e-mail ,chatting and webcam.
CORRECTION
Tuesday, December 12th ,2012
CONSOLIDATION:
Writing about the benefits of the Internet
HOMEWORK :
- Write more two benefits about the Internet.
- Learn by heart new words.
- Do all exercises in Language focus: tag questions and gerunds.
Tuesday, December 12th ,2012
Tuesday, December 12th ,2012
No_avatar

Nụ hônNụ hônXấu hổKhóc

 

 
Gửi ý kiến