Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Văn Đức Tịnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:47' 06-02-2009
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người
  ?1 Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền.
  Cách vẽ:
  - Vẽ góc vuông
  - Trên các cạnh của góc vuông lấy 2 điểm cách đỉnh góc lần lượt là 3cm; 4cm
  Nối 2 điểm vừa vẽ
  3cm
  4cm
  ?
  ?
  ?
  ?
  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  Hai hình vuông diện tích bằng nhau
  8 tam giác vuông diện tích bằng nhau
  Lấy giấy trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a và b, gọi độ dài cạnh huyền là c. Cắt hai tấm bìa hình vuông có cạnh bằng a + b.

  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  Hình 121
  S = c2
  c2
  a2
  b2
  Hình 122
  S = S(a) + S(b) = a2 + b2
  c2 = a2 + b2
  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  c2 = a2 + b2
  Cạnh huyền
  Cạnh góc vuông
  D?nh lớ Pi-ta-go
  Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  ?3. Tìm ñoä daøi x treân caùc hình veõ 124, 125.
  102 = x2 + 82
  x2 = 102 – 82 = 100 -64 = 36
  x = 6
  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  c2 = a2 + b2


  2) Định lí Py-ta-go đảo.
  Bài tập
  Vẽ ?ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.
  B
  4cm
  A
  C
  5cm
  3cm
  Tính và so sánh BC 2 và AB2 + AC 2 ?
  ABC coù BC2 = AB2 + AC2
  Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông
  Định lí đảo
  Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
  1) Định lí Py-ta-go
  c2 = a2 + b2


  "Tam giác MNP có là tam giác vuông hay không nếu có MN = 8 , MP = 17
  NP = 15 ? "
  Bạn Nam đã giải bài toán đó như sau:
  MN 2 + MP2 = 82 + 172 =64 + 289 = 353
  NP2 = 152 = 225
  Do 353 ? 225 nên
  MN2 + MP2 ? NP2
  Vậy tam giác MNP không phải là tam giác vuông.
  Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.
  Bài tập


  Baøi taäp 55/SGK-131
  Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m.
  A
  B
  C
  Bài tập
  Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?
  Trong tam giác ABC ta có : BC 2 = AB 2 + AC 2

  Cho ?ABC vuông tại A ? AB 2 = BC 2 - AC 2

  C. ?MNP có: MP 2 = MN 2 + NP 2 thì ?MNP vuông tại N

  D. ?DEF vuông tại D ? EF 2 + ED 2 = DF 2

  E. ? có độ dài 3 cạnh là 2cm, 3cm, 4cm là tam giác vuông.
  0
  2
  S
  D
  2
  0
  S
  D
  0
  2
  S
  D
  2
  0
  S
  D
  2
  0
  S
  D
  Hướng dẫn v? nh
  Học thuộc định lí Pytago và định lí Pytago đảo.
  Làm bài tập số: 53, 54, 56 (SGK – Tr 131)
  82, 89 (SBT-Tr 108)
   
  Gửi ý kiến