Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 9. A first-aid course

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Mai Hương
  Ngày gửi: 21h:30' 24-01-2013
  Dung lượng: 6.4 MB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class!
  Teacher: Phan Thi Mai Huong
  Loc Thanh Secondary School
  English 8
  * What is this?
  * Do you often write to someone?
  CHATTING
  * On what occasion ?
  Loc Thanh, January 10th , 2013
  Dear Lan,
  Thank you very much for a teddy bear you sent me on my birthday. It was very nice, lovely and I really liked it.
  I have just finished my final exam, so I am free now. I think it might be nice to go on a picnic for the weekends. Will you go with me? We will go to Ninh Kieu Park on Sunday afternoon. I hope you’ll join me.
  I will telephone you on Thursday.
  Your friend
  Ngan
  How many part are there in the letter ?
  What are they ?
  The format of
  the letter
  4.Closing
  3.Body of the letter
  2. Opening
  1.Heading
  UNIT 9:
  A first-aid course
  Lesson 5: Write
  Friday, January 18th 2013
  Unit 9: Lesson 5 – Write
  I. Vocabulary:
  (to) cheer sb up :
  (to) come over :
  Ex : Will you come over to my house ?
  Visit
  Make someone happy
  Last week
  Where was Nga?
  Who visited her?
  What did Hoa give Nga?
  Nga
  Hoa
  Where is she now?

  Now
  Dear Hoa,
  Thank you very much for the flowers you sent (send) me while I (1) (be) in the hospital. They were (2) (be) beautiful and they really (3) (help) to cheer me up. I (4) (come) out of the hospital on Monday morning.
  Now I (5) (be) very bored. Will you come over to my place on the weekend? I’d love to see you
  I (6) (phone) you on Friday afternoon.
  Your friend,
  Nga
  Body of the letter
  Closing
  Opening
  was
  were
  helped
  came
  am
  will phone
  Dear Hoa,
  Thank you very much for the flowers you sent me while I was in the hospital. They were beautiful and they really helped to cheer me up. I came out of the hospital on Monday morning.
  Now I am very bored. Will you come over to my place on the weekend? I’d love to see you
  I’ll phone you on Friday afternoon.
  Your friend,
  Nga
  1. What did Hoa send Nga?
  2. When?
  3. What were the flowers like?
  4. How did Nga feel when she received them?
  5. How does Nga feel now?
  6. Does she want to invite Hoa somewhere? When ?
  8. How will she contact Hoa?
  II/ The content of a thank- you note
  -Thank you for what ?
  (flowers / a book / a picture/…….)
  -On what occasion?
  ( in the hospital / at home/ on my birthday/ at the Christmas/ ..)
  -Describe the presents:
  ( beautiful / nice / lovely/ useful / interesting….)
  -Your feelings when you received the presents:
  ( helped to cheer me up, I liked it / them, I felt happy, I felt better..)
  -Your feeling now
  : ( bored/ unhappy/ sad/ free…..)
  (your house/ go camping/ go on a picnic…..)
  Invite her/ him/ them…………to a place
  ( phone/ send a message……..)
  -How to contact:
  III/ Write
   Write a thank-you note to a friend. Invite your friends to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend.Use the following question to guide your writing
  What did your friend give / send you ?

  2. On what occasion ?

  3. What was/were it / they like ?

  4. How did you feel when you received the present ?

  5. How do you feel now ?

  6. Do you want to invite your friend somewhere ?

  7. If, then when ?

  8. How will you contact your friend ?

  * a book/ a pen/ a teddy bear/ a dog toy/ a comic…
  * On your birthday/ on Christmas/ on New year…
  * beautiful/ lovely/ nice/ wonderful/ interesting/ good…
  * happy/ glad/ joyful…
  * bored / sad / …
  * go on a picnic.
  * On Saturday/ on Sunday/ for the weekends….
  * phone/sent message
  Dear Lan,
  Thank you very much for a teddy bear you sent me on my birthday. It was very nice, lovely and I really liked it.
  I have just finished my final exam, so I am free now. I think it might be nice to go on a picnic for the weekends. Will you go with me? We will go to Dambri waterfall on Sunday afternoon. I hope you’ll join me.
  I will telephone you on Thursday.
  Your friend,
  Huong
  Suggested letter
  1. Write a letter (use the same format to write another letter to another friend for other occasions.)
  2. Prepare: Unit 9:Lesson 6: Language focus (revision: in order to/ so as to, future simple, requests, offers and promises. Prepare exercises: 2,3,4 on page 86 - 88 )
  Homework
  Thank you for your attendance!
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng