Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm:2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Công Thành
  Ngày gửi: 16h:19' 11-03-2013
  Dung lượng: 15.3 KB
  Số lượt tải: 305
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU
  Tổ : TOÁN,LÍ HÓA SINH,CN
  -----(((((-----

  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


  NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐẶNG CÔNG THÀNH
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU  PHÒNG GD & ĐT PHÙ MỸ
  TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số : /KH-THCS….
   Mỹ Châu, ngày 10 tháng 3 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
  Trường THCS Mỹ Châu
  Năm học 2012-2013
  Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
  Căn cứ Công văn số 51/ PGDĐT-MN-TH-THCS  ngày 05/3/2013 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm học 2012-2013;
  Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCSMỹ Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH
  1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
  2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
  Họ và tên: Đặng Công Thành
  Sinh năm: 1967
  -giáo viên giảng dạy môn toán tại trường THCS Mỹ Châu
  III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: ( 30 tiết/CBQL,giáo viên)
  Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
  Tháng
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  8
  bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở
  -Học tập chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  -Học tập tác phẩm “Đường cách mệnh “của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  -Chuyên đề về “Biển đông”
  15
  Tập trung
  
  11
  -chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

  -Tập huấn các chuyên đề theo dự án phát triển giáo dục THPT cùa PGD Phù Mỹ tổ chức:
  +Nâng cao khoa học sư phạm ứng dụng
  +Biển đảo.
  +Tài liệu nghề nghiệp giáo viên.
  + giáo dục học sinh hòa nhập.
  +Phương pháp kỉ luật tích cực.
  15
  Tập trung
  
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/CBQL, giáo viên ) :
  Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
  Tháng
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  8
  -Nắm được nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương
  -Học tập về nhiệm vụ năm học 2012-2013 của PGD Phù Mỹ và của nhà trường.
  15
  Tập trung +tự hoc
  
  9
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print