Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Văn Hậu
  Ngày gửi: 13h:38' 01-03-2014
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 752
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Easter
  wedding
  birthday
  Christmas
  Mid - Fall Festival
  Lunar New year
  UNIT 8
  CELEBRATIONS
  Getting started
  listen and read
  Thursday, February 20th, 2014
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  I/ Vocabulary:
  - (to) occur :
  xảy ra
  - (to) decorate :
  - slavery (n ) :
  - Jewish (n ):
  - (to) celebrate :
  - sticky rice cake :
  - Passover :
  trang trí
  kỷ niệm
  sự nô lệ
  - a parade :
  cuộc diễu hành
  Lễ Vượt Qua
  người do Thái
  bánh chưng
  * What and Where
  5
  6
  7
  8
  3
  2
  1
  4
  * What and Where
  5
  6
  7
  8
  3
  2
  1
  4
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  I/ Vocabulary:
  II/ Listen and read:
  1/ Predictions:
  1. How many celebrations does the text talk about ?
  2. What are they ?
  Tet or
  the Lunar
  New Year
  Passover
  Easter
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  I/ Vocabulary:
  II/ Listen and read:
  1. When ?
  2. Activities
  3. Food
  4. Country
  2.
  3.
  4.
  1.
  2.
  3.
  4.
  Passover
  Tet
  1.
  Easter
  Although there are many many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamse people. Tet is the festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
  Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people . On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder.
  Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Ester Day ( Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs – as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades.
  1. Late January
  or early
  February
  2. Clean and
  decorate the home
  and enjoy special food
  3. Sticky rice cake
  4. Viet Nam
  2. Crowd the streets
  to watch
  colorful parade
  3. Chocolate or
  sugar eggs
  4. Many
  country
  1. Late March
  or early April
  2. eating
  3. Special meal
  called Seder
  4. Israel
  Passover
  Tet
  Around the same
  time as Passover
  Easter
  Although there are many many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamse people. Tet is the festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
  try to be together at Tet .
  * New structures: Relative pronouns: which, who
  1) Tet is a festival which occurs in late January or early February.
  2) Family members who live apart try to be together at Tet
  = Tet is a festival
  . This festival
  occurs in late January or early February.
  = Family members
  live apart
  . They
  which
  who
  Chú ý:
  - "Which" La` da?i tu` quan hờ? chỉ vật, du?ng sau danh tu` chi? võ?t dờ? la`m ch? ngu~ ho?c tu?c t? cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
  - "Who" La` da?i tu` quan hờ? chi? nguo`i, du?ng sau danh tu` chi? nguo`i dờ? la`m chu? ngu~ cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
  -"Whom" : La` da?i tu` quan hờ? chi? nguo`i, du?ng sau danh tu` chi? nguo`i dờ? la`m tu?c tu` cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  PERIOD 49: GETTING STARTED – LISTEN AND READ
  Exercises 1:Fill in the blanks with “who, whom or which”
  1. Do you know the woman………… is standing by the door ?
  2. This is the book………. is on wild animals.
  3. That is a girl………. I saw at the party last night.
  who
  which
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  I/ Vocabulary:
  II/ Listen and read:
  Exercises 2: Combine 2 sentences
  II/ Grammar:
  4.Mr. John is a teacher. He teaches me English.
  whom
  teaches me English.
  - Mr. John is a teacher
  who
  Fill in the blanks with “ who , whom or which ”
  I know the girl…………….…….is standing near the door.
  2. I read a book………….……..was written by my teacher.
  3. Tom is my close friend…….……is very intelligent.
  4. This is the dictionary……………I bought at that bookstore.
  5. This is the man……………..I saw last night.
  6. I bought some pencils………………are in different colours
  1
  3
  2
  6
  4
  A wonderful hat!
  5
  Some celebrations in Vietnam and in the world
  In Vietnam
  In the world
  - Teachers’ Day
  - Women’s Day
  - Halloween
  - Valentine Day
  - Thanksgiving
  - Mother’s Day
  ………….
  ………….
  - Mid Fall Festival
  - Lunar New Year
  - Birthday
  - Christmas
  - Easter
  - Christmas
  - New Year
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  Unit 8: Celebrations
  V/ Homework:
  Unit 8: Celebrations
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  I know the girl……….…is standing near the door.
  who
  I read a book………..was written by my teacher.
  which
  Tom is my close friend………….is very intelligent.
  who
  This is the dictionary…………..I bought at that
  bookstore.
  which
  This is the man………..I saw last night.
  whom
  I bought some pencils……....…are in different colours
  which
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng