Gốc > Mục:Ngữ văn > Mục:Ngữ văn 10 >
title:Tác gia Nguyen Du
date:03-03-2011
sender:Đỗ Thị Mai Liên
source:
type:ppt
Giáo viên :Đỗ thị mai liên
TRƯỜNG THPT-PHƯƠNG XÁ
LỚP 10A5
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ HỘI GIẢNG 8 - 3 !
Tiết 82.
TRUYỆN KIỀU
Nguyễn Du
(Phần 1 – Tác giả)
MỤC TIÊU
- Kiến thức
Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du
Nắm được những nét cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều .
Kỹ năng:
Đọc – hiểu, tóm tắt văn bản thuyết minh.
I. Tác giả Nguyễn Du
1. Cuộc đời
Nguyễn Du:(1766- 1820)
+ Quê: làng Tiên Điền,
huyện Nghi Xuân,
phủ Đức Quang,
trấn Nghệ An (nay :Hà Tĩnh).
+ Tên tự: Tố Như, hiệu: Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ.
I. Tác giả Nguyễn Du
1. Cuộc đời
- Nguyễn Du: (1766- 1820)
Những yếu tố kết tinh nên một
thiên tài
+ Gia đình:
+ Quê hương:
+ Thời đại:
- “Đại thi hào dân tộc”, danh nhân văn hóa thế giới.
I. Tác giả Nguyễn Du
1. Cuộc đời
2. Sự nghiệp văn học
Các sáng tác chính
*Chữ Hán:
Thanh Hiên thi tập: 78 bài
Nam trung tạp ngâm:40 bài
Bắc hành tạp lục: 131 bài
*Chữ Nôm:
Truyện Kiều
Văn chiêu hồn
I. Tác giả Nguyễn Du
1. Cuộc đời
2. Sự nghiệp văn học
Các sáng tác chính
b. Một vài đặc điểm
về nội dung và nghệ thuật
Mộ Nguyễn Du tại Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
1.Nguồn gốc

II. Tác phẩm Truyện Kiều
Từ cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc), Nguyễn Du đã sáng tạo nên một kiệt tác văn chương bất hủ - Truyện Kiều
II. Tác phẩm Truyện Kiều
1.Nguồn gốc
*Nội dung
Giá trị hiện thực: là bức tranh hiện thực về xã hội phong kiến bất công, tàn bạo.
Giá trị nhân đạo:
+ Cảm thương trước số phận bi kịch của con người
+ Khẳng định đề cao tài năng nhân phẩm, những ước mơ, khát vọng chân chính của con người.
+ Lên án, tố cáo chế độ phong kiến
2. Giá trị
* Là kiệt tác của văn học dân tộc, di sản văn học của nhân loại, là một “tập đại thành” của truyền thống nghệ thuật văn hóa Việt Nam.
II. Tác phẩm Truyện Kiều
1.Nguồn gốc
* Nghệ thuật
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật
+ Nghệ thuật kể chuyện
+ Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ
2. Giá trị
Cảm ơn
các thầy cô giáo và các em!