Gốc > Mục:Hóa học > Mục:Hóa học 9 >
title:tuan 31-32 hoa 9 (CKTKN)
date:22-03-2011
sender:Hồ Minh Đương
source:
type:doc
Tuần: 31 Ngày soạn:
Tiết: 61 Ngày dạy:
Bài 47: CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-HS nắm được định nghĩa chất béo.
-HS nắm được trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của rượu etylic.
-Viết CTPT của glixerol, công thức tổng quát của chất béo.
2. Kĩ năng:
- Viết được PTHH của phản ứng thuỷ phân chất béo ở dạng tổng quát.
II.CHUẨN BỊ:
1.GV: Mô hình phân tử dạng đặc và dạng rỗng.
Hóa chất
Dụng cụ

-Benzen hoặc dầu hỏa
-Ống nghiệm và giá ống nghiệm .

-Dầu ăn ; H2O
-Kẹp gỗ.

2.HS:
+Đọc bài 47 : Chất béo.
+Sưu tầm tranh ảnh của 1 số thực phẩm giàu chất béo.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Chất béo có ở đâu ? (3’)

-Yêu cầu HS quan sát 1 số tranh vẽ thực phẩm chứa chất béo ( trong thực tế, chất béo thường có ở đâu ?
-Yêu cầu HS đọc SGK mục I.
-Giới thiệu chất béo còn được gọi là lipit.
-Quan sát hình vẽ đã sưu tầm được ( ghi nhớ được: chất béo có nhiều trong dầu ăn , trái cây và mỡ động vật.
I. Chất béo có ở đâu ?
Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật ; trong 1 số quả và hạt.

Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lý của chất béo (6’)

-Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm theo các bước:
+Cho vào ống nghiệm 1: 3 – 4 ml nước.
+Cho vào ống nghiệm 2: 3 – 4 ml benzen (hoặc dầu hỏa).
+Nhỏ 1 vài giọt dầu ăn vào 2 ống nghiệm 1 và 2 ( lắc nhẹ
( Quan sát hiện tượng và nhận xét.
-Dầu ăn không chỉ tan được trong benzen mà còn tan được trong nhiều dung môi hữu cơ khác như: xăng, dầu hỏa, …
? Vậy chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào ?
-Hoạt động nhóm (2’)
Làm thí nghiệm ( nêu hiện tượng:
+Dầu ăn trong ống nghiệm 1 nổi lên trên mặt nước.
+Dầu ăn trong ống nghiệm 2 tan trong benzen.
(Nhận xét:
Chất béo không tan trong và nhẹ hơn nước nhưng tan được trong benzen.
II. Chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào ?
Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan được trong benzen, dầu hỏa, xăng , …

Hoạt động 3: Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào ? (8’)

-Giới thiệu : khi đun chất béo ở nhiệt độ và áp suất cao, người ta thu được glixerol (hay glixerin) có công thức là:
C3H5(OH)3 và các axit béo có công thức chung là : R – COOH.
-Hãy viết phản ứng este của axit béo và glixerol, từ đó dự đoán công thức chung của chất béo ?
( Hướng dẫn để HS rít ra công thức hóa học chung của chất béo là R – COOH
Với R có thể là: C17H35 - ; C17H33 - ; C15H31 - , …

-Ở điều kiện thường dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau ?
-Giải thích:
+Dầu ăn là chất béo lấy từ thực vật chứa chủ yếu các axit béo không no như: C17H33-, C15H29 -, …
+Mỡ là chất béo lấy từ động vật chứa chủ yếu các axit béo no như: C17H35 -, C15H31 -, …
-Vậy chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào ?
-Nghe GV giới thiệu và ghi nhớ:


Chất béo -- > R-COOH +


Axit béo Glixerol

-Không yêu cầu HS viết đúng phương trình hóa học nhưng HS phải biết:
+Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo.
+Công thức chung: (RCOO)3C3H5
-Ở điều kiện thường, dầu ăn ở dạng lỏng và mỡ động vật ở dạng rắn.

-Nghe và ghi nhớ.


III. Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào ?.
-Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo.
-Công thức chung: (RCOO)3C3H5
Trong đó: R có thể là: C17H35 -; C17H33 - ; C15H31 - , …


Hoạt động 4: Chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào ? (13’)

-Giới thiệu: khi đun nóng các chất béo