Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 5 > Mục:Mĩ thuật 5 >
title:LÁ THƯ XUÂN T1/1968
date:14-07-2012
sender:Nguyễn Văn Ngọc
source:
type:ppt
Xuân
                                          1967
Năm nay ăn Tết trong rừng
Sang năm ăn Tết tưng bừng thành đô
Miền Nam vui đón Bác Hồ
Bắc Nam thống nhất ấm no muôn đời.


Nhớ

Hôm nay nhớ mẹ nhớ cha
Nhớ từ Đồng Tháp nhớ ra Hà Thành
Xuân xanh hoa nở đầy cành
Cắm hoa đầu súng đứng canh đêm dài
 
Hành quân 

Sáng đi trăng treo đỉnh núi
Chiều về trăng soi lối ta đi
Trùng trùng rừng núi xanh rì
Suối rồi lại suối, khe rồi lại khe
 
Ăn cơm măng nứa măng tre
Võng đào một chiếc, suối khe bạn cùng
Vui lên ai cấm ta đừng
Đường xa mà lại thấy gần không xa
 
Đồng bào mỏi mắt chờ ta
Chiến trường quyết chí xông pha diệt thù. 
                                                     15/10/65
Gặp bạn 

Tôi gặp lại anh giữa chốn này
Chiến trường khói lửa mịt mù bay
Biết nói gì hơn tình đồng chí
Còn sướng chi bằng cái bắt tay
Dừng lại phút giây rồi tạm biệt
Hẹn ngày chiến thắng rợp cờ bay.