Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 2 > Mục:Luyện từ và câu 2 >
title:LTVC: MRVT: Từ ngữ về vật nuôi
date:19-07-2012
sender:Phạm Thùy Liên
source:Phạm Thùy Liên
type:ppt
Trường Tiểu học Quảng Nghĩa
Môn : Luyện từ và câu
Bài: MRVT: Từ ngữ về vật nuôi.
Câu kiểu Ai thế nào?
Thứ năm, ngày 16 tháng 12 năm 2010
Luyện từ và câu
Câu1: Cho các từ sau: giấy, ngoan, hiền, bàn, ghế
Tìm từ chỉ tính chất trong các từ trên?

Câu 2: Câu sau thuộc mẫu câu nào?
Em bé rất ngoan.
Câu kiểu: Ai thế nào?
Kiểm tra bài cũ:
Thứ năm, ngày 16 tháng 12 năm 2010
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi
Câu kiểu Ai thế nào?
Bài tập1 : Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:Nhanh, chậm, khoẻ, trung thành
trâu
rùa
chậm như rùa
chó
-trung thành
(tinh khôn)
thỏ
-nhanh
-khoẻ
-chậm
Tìm thêm một số thành ngữ, tục ngữ nói về đặc điểm của các con vật này?
Hóy tỡm thờm m?t s? t? ng? khỏc cung ch? d?c di?m c?a cỏc con v?t ny?
( chăm chỉ )
(hiền lành)
(thông minh)
khoẻ như trâu
nhanh như thỏ
Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:
Bài tập1 : Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:
- đẹp, cao, khoẻ;
- nhanh, chậm, hiền;
- trắng, xanh, đỏ.
M: đẹp
đẹp như tiên
Bài tập1 : Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:
Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:
M: đẹp
đẹp như tiên
Nhóm 1: đẹp, cao, khoẻ;
Nhóm 2: nhanh, chậm, hiền;
Nhóm 3: trắng, xanh, đỏ.
đẹp như hoa
cao như sếu
khoẻ như voi
nhanh như sóc
chậm như rùa
hiền như bụt
trắng như tuyết
xanh như lá
đỏ như gấc
Bài tập 3: Dùng cách nói như bài tập 2 để viết tiếp các câu sau:
a) Mắt con mèo nhà em tròn …
b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt …
c) Hai tai nó nhỏ xíu …
Như hạt nhãn
Như nhung
Như hai cái mộc nhĩ
M: Mắt con mèo nhà em tròn…
Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve
Câu trên thuộc mẫu câu nào?
Câu kiểu Ai thế nào?
Từ nào chỉ đặc điểm con mèo?
Trong hai câu trên, câu nào hay hơn? Vì sao?
Trò chơi
Dùng cách nói so sánh về mỗi sự vật sau.
khỏe như voi
dữ như hổ
nhanh như sóc
tròn như quả bóng
chậm như rùa
CHÚC CÁC EM
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM