Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Tôn trọng phụ nữ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thị Hồng Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:15' 20-07-2012
  Dung lượng: 8.6 MB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦYCÔ
  VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
  TIẾT HỌC
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài cũ: Kính già, yêu trẻ
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Người phụ nữ trong gia đình
  - Nội trợ
  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Em hãy cho biết ở nhà bà, mẹ, chị hay em gái
  làm những công việc gì?
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Người phụ nữ trong gia đình
  - Nội trợ
  - Chăm sóc
  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Những lúc ốm đau, các em thích ai ở bên cạnh
  nhất?
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Người phụ nữ trong gia đình
  - Nội trợ
  - Chăm sóc
  - Dạy dỗ
  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Ngoài công việc nội trợ, chăm sóc, mẹ còn làm
  những công việc gì nữa?
  1
  2
  3
  4
  Thảo luận nhóm
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
  Những người
  phụ nữ trong
  ảnh làm những
  công việc gì?
  * Baứ Nguyeón Thũ ẹũnh (1920- 1992)
  * Baứ ủaừ ủửụùc ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực trao taởng danh hieọu cao quyự : Anh huứng Lửùc lửụùng vuừ trang nhaõn daõn.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  * Bà đã từng giữ chức vụ sau:
  Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ
  trang miền Nam.
  Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
  nước Cộng hoà xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam.
  Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
  Việt Nam
  * Phoự giaựo sử Tieỏn sú Nguyeón Thũ Traõm.
  * Baứ tửứng giửừ chửực vuù: Phoự Vieọn trửụỷngVieọn Sinh hoùc noõng nghieọp.
  * Baứ ủaừ ủửụùc trao taởng giaỷi thửụỷng Koõ-va-leựp-xkai-a.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  * Nguyeón Thuyự Hien, laứ coõ gaựi vaứng cuỷa theồ thao Vieọt Nam.
  * Chũ ủaừ mang ve cho Toồ quoỏc 13 huy chửụng vaứng, trong ủoự coự 6 huy chửụng vaứng caực giaỷi Whu-su theỏ giụựi
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Mẹ địu con làm nương
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  2. Người phụ nữ trong xã hội
  - Quaân söï
  - Khoa hoïc
  - Theå thao
  - Kinh teá, …
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Người phụ nữ trong gia đình
  - Noäi trôï
  - Chăm sóc
  - Dạy dỗ


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Em hãy kể tên một số phụ nữ tiêu biểu
  mà em biết ?
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Bà Bùi Thị Cúc -Anh hùng Lực lượng Công an nhân dân.
  Baø PhaïmThò Vaùch - Anh huøng lao ñoäng.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc
  Bà Nguyễn Thị Doan-Phó Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Baø Nguyeãn Thò Bình- Nguyeân Phoù Chuû tòch nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Baø Condoleezza Rice- Ngoaïi tröôûng Myõ
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với
  phụ nữ?
  Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
  trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
  mọi người tôn trọng.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Tại sao những người phụ nữ là những người đáng
  được kính trọng?


  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

  c, Khoõng thớch laứm chung vụựi caực baùn nửừ trong coõng vieọc taọp theồ.
  d, Khoõng thớch ngoi caùnh caực baùn nửừ
  Trong nhöõng vieäc laøm döôùi ñaây, vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn nam theå hieän söï toân troïng phuï nöõ ?
  a,
  b,
  a, Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
  b, Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Hoạt động 2: Bài tập 1, SGK
  Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
  Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
  Bài tập 2: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau?
  a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử
  bình đẳng.
  b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.
  c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.
  d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.
  đ) Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
  trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
  mọi người tôn trọng.
  Veà nhaø caùc em hoïc phaàn ghi nhôù vaø xem tieáp baøi: “Toân troïng phuï nöõ”
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Đạo đức
  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
  Veà nhaø caùc em söu taàm caùc tranh, aûnh, caùc baøi thô, baøi haùt, … ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ.

  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM
  MẠNH KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓