Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 3 > Mục:Toán học 3 >
title:HỌC GHÉP HÌNH TOÁN 3
date:20-07-2012
sender:Trương Thị Hồng Minh
source:
type:ppt
Lớp 3 học
Ghép hình
Hình mẫu & các đáp án hình phong phú gợi mở trí sáng tạo cho học sinh
Bài tập ghép hình
nâng cao trí sáng tạo
Sách GK toán lớp 3 có một loạt bài tập ghép hình nhằm nâng cao trí sáng tạo cho HS. Tuy nhiên trong sách GK chỉ có những hình khá đơn giản và hơi khô cứng (thí dụ 1 số hình bên).
Tài liệu này giới thiệu những cách dạy có liên hệ thực tế: Đặt tên cho hình cơ bản cần ghép; đồng thời đưa ra nhiều hình tương tự từ dễ đến khó để gợi ý trí tưởng tượng phong phú của HS
Tam giác – tứ giác
Bài 4 ( trang 106)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 tam giác lớn

Mở rộng: ghép thành 1 hình vuông lớn và
1 hình chữ nhật
Tác dụng: giúp HS làm quen hình tứ giác
( H.vuông & H. chữ nhật )
Lục giác & hình thang
Bài 3 ( trang 118)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành
1 hình lục giác
Mở rộng: ghép thành 1 hình thang
Tác dụng: giúp HS làm quen hình lục giác, hình thang. (đếm số cạnh, số đỉnh mỗi hình )
Trống đồng & Đe thợ rèn
Bài 3 ( trang 118)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành
1 hình Trống đồng


Mở rộng: ghép thành 1 hình Đe thợ rèn
Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế
Hình mũi tên chỉ dẫn
Bài 4 ( trang 144)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 hình
mũi tên to chỉ dẫn

Mở rộng: ghép thành 1 hình mũi tên dài chỉ dẫn
Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế
Ngôi nhà
của chúng em
Mở rộng: ghép thành 1 hình ngôi nhà và khó hơn là
1 ngôi nhà 2 tầng
Bài 4 ( trang 149)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 hình thang
Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế, vận dụng trí sáng tạo. Có thể ghép nhiều hình phức tạp hơn
Vệ tinh nhân tạo & Tên lửa
Mở rộng: ghép thành 1 hình tên lửa.

Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế, vận dụng trí sáng tạo. Có thể ghép nhiều hình phức tạp hơn

Bài 4 ( trang 163)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 “ Vệ tinh nhân tạo”
Kẹo và tôm càng
Mở rộng: ghép thành hình 1 con tôm càng.

Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế, vận dụng trí sáng tạo. Có thể ghép nhiều hình phức tạp hơn

Bài 5 ( trang 171)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 hình cái kẹo
Con cá & con chó
Mở rộng: ghép thành hình 1 con chó.

Tác dụng: HS biết liên hệ thực tế, vận dụng trí sáng tạo. Có thể ghép nhiều hình phức tạp hơn
Bài 5 ( trang 175)
Bài gốc :Từ 8 hình tam giác nhỏ, ghép thành 1 hình con cá
Thay lời kết
GV & HS còn có thể sáng tạo ra rất nhều hình thú vị để cho bài học hấp dẫn hơn.
GV có thể dựa vào các hình trong TL và phát triển thêm
Chúc cho GV & HS học càng ngày càng hiệu quả
NBS Phạm Huy Hoạt 18 - 9 - 2011