Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Tập đọc 4 >
title:TẬP ĐỌC - NGƯỜI ĂN XIN
date:20-07-2012
sender:Trương Thị Hồng Minh
source:
type:ppt
t?P D?C
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
- gặm nát, sưng húp, lẩy bẩy, ướt đẫm, …
Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

dáng vẻ: già lọm khọm
mắt: đỏ đọc, giàn giụa nước mắt
môi: tái nhợt
bàn tay: sưng húp, bẩn thỉu
giọng nói: rên rỉ
(Tuốc- ghê- nhép)
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
áo quần: tả tơi, thảm hại
Hình ảnh ông lão ăn xin:
dáng vẻ: già lọm khọm
mắt: đỏ đọc, giàn giụa nước mắt
môi: tái nhợt
áo quần: tả tơi thảm hại
bàn tay: sưng húp, bẩn thỉu
giọng nói: rên rỉ
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
- gặm nát, sưng húp, lẩy bẩy, ướt đẫm, …
Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Đoạn 1: Ông lão ăn xin thật đáng thương
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
2. Hành động và lời nói của cậu bé:
- Hành động: Lục tìm hết túi nọ, túi kia
nắm chặt bàn tay ông lão
- Lời nói: - Ông đừng giận cháu, cháu
không có gì để cho ông cả
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
2. Hành động và lời nói của cậu bé:
- Hành động: Lục tìm hết túi nọ, túi kia
nắm chặt bàn tay ông lão
- Lời nói: - Ông đừng giận cháu, cháu
không có gì để cho ông cả
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
- gặm nát, sưng húp, lẩy bẩy, ướt đẫm, …
Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Đoạn 1: Ông lão ăn xin thật đáng thương
Đoạn 2: Xót thương cho ông lão và muốn được giúp đỡ ông lão.
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
- gặm nát, sưng húp, lẩy bẩy, ướt đẫm, …
Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Đoạn 1: Ông lão ăn xin thật đáng thương
Đoạn 2: Xót thương cho ông lão và muốn được giúp đỡ ông lão.
Đoạn 3: Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và cậu bé.
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
Tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:
- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.
Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi – Ông lão nói bằng giọng khản đặc.
Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì từ ông lão.
Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011
Tập đọc
Tập đọc
NGƯỜI ĂN XIN
(Tuốc- ghê- nhép)
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
- gặm nát, sưng húp, lẩy bẩy, ướt đẫm, …
Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011
Đoạn 1: Ông lão ăn xin thật đáng thương
Đoạn 2: Xót thương và muốn được giúp đỡ ông lão.
Đoạn 3: Sự đồng cảm của ông lão ăn xin và cậu bé.
*Nội dung: Ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin nghèo khổ
14
KíNH CHúC CáC THầY
CÔ GIáO MạNH KHỏE