Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Toán học 4 >
title:tim hai so khi biet tong vati so
date:20-07-2012
sender:Nguyễn Văn Giỏi
source:
type:ppt
GD & ĐT
Xin trân trọng gửi đến quý thầy, cô
Lời chào thân ái, lời chúc tốt đẹp nhất !
TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 4/2
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ LONG A
Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số
đó là Tìm hai số đó.
Bài toán cho biết gì?
( Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là )
Bài toán hỏi gì?
(Tìm hai số đó.)
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
Thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2012
Ta có sơ đồ:
Số bé:
Số lớn:
96
?
?
Toán
Bài giải
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
Thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2012
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
Giá trị 1 phần là:
Đáp số: ;
Bài giải
Số bé là:
Số lớn là:
*Vẽ sơ đồ
*Tìm tổng số phần bằng nhau.
*Tìm giá trị của một phần.
*Tìm số bé.
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
3 + 5 = ( phần)
8
96 : 8 =
12 x 3 =
96 - 36 =
12
36
60
Số lớn 60
Số bé 36
12 x 5 =
*Tìm số lớn.
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng
nhau là:
3 + 5 = 8 (phần)
Số bé là:
96 : 8 x 3 = 36
Số lớn là:
96 - 36 = 60
Đáp số: Số bé: 36; Số lớn: 60
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
?
Ta có sơ đồ:
Bài giải
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng
nhau là:
3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:
96 : 8 x 3 = 36
Số lớn là:
96 - 36 = 60
Đáp số: Số bé: 36; Số lớn: 60
Giá trị 1 phần là: 96 : 8 = 12
Cách 1:
Cách 2:
Cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó:
Bước 1:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 2:
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Vẽ sơ đồ.
Tìm tổng số phần bằng nhau.
Tìm số bé.
Tìm số lớn.
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở
của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Bài toán cho biết gì?
( Minh và Khôi có 25 quyển vở
Số vở của Minh bằng số vở của Khôi)
Bài toán hỏi gì?
( Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?)
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2012
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
Bài giải
2 + 3 = ( phần)
5
25:5 × 2 = 10 (quyển)
Số vở của Minh là:
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = ( quyển)
15
Đáp số: Minh: 10 quyển vở .
Khôi :15 quyển vở.
Qua 2 bài toán, các em hãy nêu các bước giải toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”?
Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2011
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 3: Tìm số bé.
Bước 4: Tìm số lớn.
Bước 2: Tìm giá trị 1 phần.
Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là:
333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là:
333 - 74 = 259
Đáp số : Số bé: 74
Số lớn: 259
1. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là Tìm hai số đó.
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
Bài giải
AI NHANH HƠN ?
Tuổi em :
Tuổi anh :
?
25 tuổi
Ta có sơ đồ:
?
Tuổi em …………
Tuổi anh …………
10 tuổi
15 tuổi
Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2011
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HẾT GiỜ
Một lớp học có 20 học sinh, trong đó số bạn trai
bằng số bạn gái. Hỏi lớp học đó có mấy bạn trai,
mấy bạn gái?
Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2011
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
d) 8 bạn trai, bạn 12 gái
b) 9 bạn trai, 11 bạn gái
c) 12 bạn trai, 8 bạn gái
a) 7 bạn trai, 13 bạn gái
Nêu cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
Bước 1:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 2:
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Tìm tổng số phần bằng nhau.
Tìm giá trị 1 phần.
Tìm số bé.
Tìm số lớn.
Thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012
Dặn dò
- Xem lại và làm các bài tập còn lại: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
Xem trước bài: “Luyện tập”
Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2011
Toán
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN
Xin chân thành cám ơn các thầy cô đã về dự giờ và thăm lớp
Cám ơn các em đã hăng hái phát biểu xây dựng bài trong tiết học hôm nay. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.
Bài học đến đây kết thúc.