Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 3 > Mục:Thủ công 3 >
title:THU CONG GAP CON ECH
date:20-09-2012
sender:Nguyễn Việt Hải
source:
type:ppt
BàI DạY THựC TậP Tổ
Môn:Thủ công Lớp 3
GIÁO VIÊN thùc hiÖn:
Đơn vị: Trường Tiểu học Bảo Đài
Vũ Thanh Thuý
Vũ Thanh Thuý
Phòng giáo dục và đào tạo Lục Nam
Phòng giáo dục và đào tạo Lục Nam
Đây là con gì?
Ếch thường sống ở đâu ?.
Ếch là loài vật có lợi hay có hại?

Thức ăn chế biến từ ếch

Thủ công
Gấp con ếch(T1)
Dùng bút màu tô hai mắt của con ếch, được con ếch hoàn chỉnh.
Cách làm cho con ếch nhảy

Một số mẫu trang trí tham khảo
Một số mẫu trang trí tham khảo
Thủ công
Gấp con ếch(T1)
Cảm ơn các em đã tích cực học tập,cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô!