Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Địa lí 4 >
title:rung chuông vàng khối 3
date:23-09-2012
sender:Trần Ngọc Ánh
source:
type:ppt
Trường TH Tân Hội
NĂM HỌC:2011-2012

RUNG CHUÔNG VÀNG
Chào mừng các em học sinh đến với hội thi:
Khối 5
Trường TH Thái Thịnh
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
E
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
C
D
E
A
B
C
D
S?n sng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 2
a/ sự thụ tinh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 8
a/ dung dịch
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 9
a/ Hoạt động của người, vật.
b/ trang thái, tính chất của người , vật
c/ Sự vật (Người, vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị)
Danh từ là những từ chỉ :
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 10
Số thích hợp điền vào ô trống là:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 13
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 14
Phía bắc nước ta giáp với nước nào ?
a/ Trung Quốc
b/ Ấn Độ
c/ Lào
a/ Trung Quốc
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 16
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 17
X= 0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 18
Trương Định
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 19
Tỉnh Cao Bằng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 20
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
Ngày 3 tháng 2 năm 1930
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi 21
Rung chuông vàng!